Memur Öğretmenler: Bakan Nabi Avcı’nın Haberi var mı?

Memur Öğretmenler: Bakan Nabi Avcı’nın Haberi var mı?
Yayınlama: 11.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
444
A+
A-

Memur öğretmen takipçilerimiz tarafından Kariyer Memur’a gönderilen serzenişi herhangi bir değişiklik yapmadan yayımlıyoruz. Seslerinin ilgililer tarafından duyulmasını temenni ediyoruz.

 

İŞTE MEMUR ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ ve GÖNDERDİKLERİ MESAJ
Memur öğretmen takipçilerimiz tarafından Kariyer Memur’a gönderilen serzenişi herhangi bir değişiklik yapmadan yayımlıyoruz. Seslerinin ilgililer tarafından duyulmasını temenni ediyoruz.

 

İŞTE MEMUR ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ ve GÖNDERDİKLERİ MESAJ

MEMUR ÖĞRETMENLER: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCININ HABERİ VAR MI?

-Memur öğretmenlerin mağduriyetinden haberiniz var mıdır?

-Memur öğretmenlere resmen zulüm yapıldığından haberiniz var mıdır?

-Memur öğretmenlerin 3 yıldır hakkı bir yönetmelikle gasp edildiğinden haberiniz var mıdır?

-Memur öğretmenlerin tüm başvuruları geçiştirilmekte ve aklıyla alay edildiğinden haberiniz var mıdır?

-Memur öğretmenlere çifte standart uygulamasından haberiniz var mıdır?

-Memur öğretmenlerin bütçede olup maliyeye ekstra bir yük getirmeden maaşları ile birlikte milli eğitime öğretmen olarak geçiş istekleri ile kamu yararının doğru orantı olduğundan haberiniz var mıdır?

-1tane ücretli öğretmene verilen para ile 3 tane kadrolu memur öğretmeni milli eğitime öğretmen olarak bütçeye yük getirmeyecek şekilde istihdam edebileceğinizden haberiniz var mıdır?

Meb kpss ile atanmayanları öğretmen olarak atıyor kpss ile memur olanlara tekrardan kpss ye gir diyor bu mu adalet bu mu eşitlik?

17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği adalet ve eşitlik kavramlarını ortadan kaldırmıştır. Kpss ile atanmayan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisinden ve milli sporcudan kpss puanı istemeyip milli eğitim bakanlığına öğretmen olarak atamalarını yaparken kpss ile atanan memur öğretmenlerden milli eğitim bakanlığına öğretmen olarak atanmaları için tekrardan kpss ye girmeleri şartı memur öğretmenlere adalet ve eşitliğin çok görüldüğünün göstergesi olmakla birlikte çifte standart tanımının öteki adı olmuş adeta!

 MEB 2015-16 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlamadan Yaşları da İlerleyen Memur öğretmenleri Zorunlu Hizmetsiz Bünyesine Almalıdır!..

BİMER den  MEMURÖĞRETMENLER in başvurularına gönderilen kendi içinde çelişkili-tutarsız MEB cevapları,( Memur öğretmenlere çifte standart uygulanması derhal son verilmeli ve bakanlığın tüm başvurulara karşı yapmış olduğu KPSS puan üstünlüğüne göre atama yapıldığı(!)  ya da atama usul ve şartları belirtilmiştir(!) denilip memur öğretmenlerin aklıyla alay etmekten vazgeçmelidir.) haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde tutarsız ve kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken hukuken köşeye fazlaca sıkışmış MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLER in mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli ‘kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkı’ ve sorumluluktan kaçmamalıdır!

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları

“Mezuniyet Tarihi Önceliği”   veya

“Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi ” veya

“SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri”

ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

Kurumlar arası geçiş kanuni hak iken MEMURÖĞRETMENLER in hizmet süreleriyle öğretmenlik başvurularına ve internet üzerinden okul tercihleri yapmalarına 1 gün kala,  MEB in 31.08.2012’de gece yarısı yaptığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir. 17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de haklarının iade edilmemesi tüm hayallerini yıkmıştır.

MEMURÖĞRETMENLER KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1)  Kpss ye girerek (90-92-94-96) yüksek puan almış o günün eğitim öğretim politikalarından ötürü  mezun oldukları bölümlerden kontenjan ayrılmadığı için memuriyeti seçmek zorunda bırakılmış ya da muhtaç edilmiş memur öğretmenlerden oluşmaktadır.

2) Kamu görevlisiyken üniversitelerin ilgili eğitim fakültesi bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma sahip olmuş memurlar.

3)Geçim sıkıntıları ağır bastığı için bin bir türlü zorlukla kazanmış oldukları eğitim fakültelerine devam edip öbür yandan da memuriyetlik yapmak durumda kalmış kamu emekçileridir.

MEMURÖĞRETMENLER in içinde devlet öğretmenliğine ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+… vs.  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş  asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!

MEMURÖĞRETMENLER YÖNETMELİKLE ENGELLENİRKEN ÇİFTE STANDARTTIN DA ÜZERİNDE YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALAR, HUKUKİ TUTARSIZLIK

Resmi gazete 17/04/2015-29329 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de ‘Kurum içi ve Kurumlar Arası İlk Atama hakkı’ tanınmayarak mağduriyet devam ettirilmektedir. 06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrardan KPSS ye girerek puan üstünlüğüne göre ilk atama  ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir. 31/08/2012 tarihinde Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU tarafından hiçbir açıklama yapılmadan KPSS ile atanmış memur öğretmenler için yüzde 3 oranında kısıtlı kontenjanla ‘Kurum içi ve Kurumlar arası İlk atama hakkı’ kaldırılmıştır.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS nin zorunlu olduğunu belirtmiştir!  Oysa:

1) “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!

2) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!

3) KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!

dipnot: Eğitim fakültesi diplomalarımız bavul süsü değil ya da ev yapımı değildir bizzat üniversitelerden 4 yıllık eğitim-öğretim karşılığında öğretmen olabilir yeterliliğini gösteren belgeldir. Diplomalarımız çerçeveleyip duvara asmak için takdim edilmedi bize eğitimci olduğumuzu gösteren bir nevi göstergedir.

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MEMUR MAAŞI ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEBE MALİYETSİZ GEÇİRİLMESİ FIRSATI

MEB öğretmen gereksinimini 90.000 ücretli mevsimlik öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl- mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Şubat 2015’te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı “Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!” açıklaması  yine  Eylül 2014’teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!”  ifadeleri apaçık ortadır!

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 90.000’i aşan ücretli-vekil-mevsimlik öğretmenler  MEB de kadro verilmesinden önce, devletten zaten maaş alan, KPSS ile kamu görevlisi olmuş ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet içinde akıllıca kapatmış olur. Üstelikmemuröğretmenlerin öğretmenliğe geçişinde açıkça kamu yararının olduğu bir konuda Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi Anayasada yer alan kamu yararı ilkesinin açık bir ihlali olup kabul edilebilir bir durum değildir.

 

ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ VE KPSS nin AMACI

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSden p10 ve p121 türünde 50,55, gibi puanlar ile atamalar yapılırken, yine p10 ve p121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için ayrıca kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri asla yoktur! 17/04/2015 tarihli 29329 sayılı ile resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte de tüm taleplerimiz kulak ardı edilimiş ve gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. Haksızlık katmerleşerek ne yazık ki devam ettirilmiştir.

Yaşları ilerleyen memuröğretmenleri  sanki kamu personeli değillermiş gibi KPSSye yeniden sokup sıralamak ayrıca evli-barklı, çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABT ye sokmak unutulan gerçeğinde kamu hatırlatmasına vesile olmaktadır bizler, Memuröğretmenlerin sabah 7’de evden çıkışla başlayıp akşam 7’de eve ulaşmakla sonuçlanan bir kamu hizmeti görevleri ile birlikte düzenlemek zorunda oldukları bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

 

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ T.B.M.M.’de verilmiş SORU ÖNERGESİ

18 Haziran 2014 günü İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yazılı Soru Önergesi vermiştir.

1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?

3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?

5. Bakanlığınız; uygulamada 31 Ağustos 2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK’yı mı esas almaktadır?

6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

 TBMM’de verilmiş önergedeki sorular hala yanıt beklemektedir!

MAĞDUR EDİLİRKEN YAŞLARI DA İLERLEYEN MEMURÖĞRETMENLERİN HAKLI BEKLENTİLERİ VE ADİL BİR ÖLÇÜTLE KENDİ İÇLERİNDE SIRALANARAK ARTIK OKUL TERCİHİ YAPMA AŞAMASINA GETİRECEK MALİYETSİZ ÇÖZÜM:

Biz MEMURÖĞRETMENLER, Elimizden yönetmelikle alınmış kanuni hakkımızın iadesini ve mağduriyetimizin giderilmesini, asıl yapmak istediğimiz işimize kavuşarak devletimizin eğitim-öğretim camiasına daha fazla zaman kaybettirilmeden katılmayı bekliyoruz!

Talebimiz: MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğiyle gasp edilen kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkıdır.  17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de yer almayan kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkıdır.  MEMUR ÖĞRETMENLERin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları “Mezuniyet Tarihi Önceliği”   veya “Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi ” veya “SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri” ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya da eskisi gibi %3’lük kontenjanla veya 3000 kişilik toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı isteyen tüm memur öğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe, okullarında öğrencilerine kavuşturulmalıdır! Oluşturulan bu mağduriyetin ve 3 yıldır gasp edilen hakkın devlet memurluğu statüsünde çalışan memur öğretmenlere sınırlı kontenjan olan %3 lük kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkı tanınarak giderilmesi hususunda bilgilerinize arz olunur.

Mağduriyetimizin olumlu çözümlenmesi konusunda yardımlarınızı, asıl mesleğimize ve öğrencilerimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyor, ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz…

MEMURÖĞRETMENLER VE AİLELERİ…

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.