SON DAKİKA

Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı

Bu haber 02 Ocak 2017 - 15:09 'de eklendi.

Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı. İlana başvuru koşulları ve ünvanlar aşağıda mevcuttur.

 1. BAŞVURU
 1. Kimler Başvurabilir

Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

 

 1. Başvuru Koşulları
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,
 2. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
 3. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

 1. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
 2. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
 3. Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
 4. Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 1.  Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
 2. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
 3. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
 4. Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 ve 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans, 2016-KPSS Önlisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. (TABLO-2)
 5. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 6. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 06 Mart 2017 tarihine kadar posta/kargo veya

şahsen müracaat      ile istenilen belgeleri M.S.B.Personel             Temin Daire Başkanlığı
(Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (06 Mart 2017 tarihinden sonra M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

 1. Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.
 2. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
 3. Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 1. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-1’de belirtilen tarihte
www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 

S.NO.SINIFIKADRO
DERECESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI**
KPSS
PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİATANACAĞI
KUVVET
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
UNVANIATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUEĞİTİM
NİTELİK
KODU*
DİĞER
NİTELİKLER
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
1.Ağaç işleri Tekns.THS121KPSSP94EHv.K.K.BATMAN2051,20716002
2.Ambar MemuruGİHS131KPSSP94EDz.K.K.ANKARA/ ELMADAĞYapılmayacaktır.20756040
3.ArşivciTHS83KPSSP03E / BDz.K.K.ANKARA – İSTANBUL(2)Yapılmayacaktır.40993113
4.AşçıYHS102KPSSP93EHv.K.K.ERZURUMBranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.3222
5.AvukatAHS93KPSSP03E / BDz.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.44197205
6.BahçıvanYHS132KPSSP94EDz.K.KKOCAELİYapılmayacaktır.20016107
7.Bilgisayar MühendisiTHS81KPSSP03E / BK.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4531
3248,3249
3253
8.Bilgisayar TeknikeriTHS91KPSSP93E / BDz.K.K.KOCAELİYapılmayacaktır.
9.Boyacı-BadanacıYHS131KPSSP94EHv.K.K.DİYARBAKIRBranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.2001, 20516111,6159,6105,
6357,6861,6863
4027,4028,
4078,4110
7255
10.Bulgarca ÖğretmeniEÖHS91KPSSP03E / BK.K.K.İSTANBUL/ANADOLUYapılmayacaktır.YDS Sınavına girmiş olmak
11.Dem.Kay.Tekns.THS121KPSSP94EHv.K.K.BATMANBranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR2065
12.Elektrik MühendisiTHS82KPSSP03E / BK.K.K.ISPARTA/EĞİRDİR, İZMİRYapılmayacaktır.46113160
13.Elektrik MühendisiTHS82KPSSP03E / BM.S.B.DİYARBAKIR- İZMİRYapılmayacaktır.46113160
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
14.Elektrik TeknisyeniTHS122KPSSP94EHv.K.K.BATMAN – İSTANBUL20236013
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
15.Elektrik TeknisyeniTHS124KPSSP94EDz.K.K.BALIKESİR – MUĞLA İZMİR(2)20236013

MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

   

  S.NO.SINIFIKADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANIATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUEĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  16.Elektrik TeknisyeniTHS127KPSSP94EK.K.K.ŞANLIURFA, ARDAHAN – BİNGÖL, MARDİN GAZİANTEP/OĞUZELİ KARS/SARIKAMIŞ ERZURUMBranşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.20236013
  17.Elektronik MühendisiTHS81KPSSP03E / BDz.K.K.İSTANBULYapılmayacaktır.4611
  18.Emlak TeknikeriTHS91KPSSP93E / BK.K.K.ELAZIĞYapılmayacaktır.3319
  7255
  19.Farsça ÖğretmeniEÖHS91KPSSP03E / BK.K.K.İSTANBUL/ANADOLUYapılmayacaktır.4021,4078YDS Sınavına girmiş olmak
  Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
  20.FırıncıYHS131KPSSP94EHv.K.K.BALIKESİR/BANDIRMA20016817,6819
  21.GrafikerTHS81KPSSP03E / BDz.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4237
  7255
  22.Gürcüce ÖğretmeniEÖHS91KPSSP03E / BK.K.K.İSTANBUL/ANADOLUYapılmayacaktır.4029YDS Sınavına girmiş olmak
  23.Harita MühendisiTHS83KPSSP03EK.K.K.ANKARA – ADANA, DİYARBAKIRYapılmayacaktır.46898324
  24.Harita MühendisiTHS81KPSSP03E / BHv.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.46898324
  25.Harita MühendisiTHS81KPSSP03E / BM.S.B.ESKİŞEHİRYapılmayacaktır.46898324
  26.Harita ve Kadastro TeknikeriTHS93KPSSP93EHv.K.K.BATMAN – DİYARBAKIR(2)Yapılmayacaktır.3319
  27.Harita ve Kadastro TeknikeriTHS94KPSSP93E / BDz.K.K.İSTANBUL(3) – MUĞLAYapılmayacaktır.3319
  28.Harita Ve Kadastro TeknikeriTHS91KPSSP93E / BM.S.B.YAKUTİYE/ ERZURUMYapılmayacaktır.3319
  29.Hesap SorumlusuGİHS101KPSSP93E / BM.S.B.ERZURUM/YAKUTİYEYapılmayacaktır.3001
  30.HizmetliYHS131KPSSP94E / BHv.K.K.DİYARBAKIRYapılmayacaktır.2001
  31.iklimlendirme
  Teknisyeni
  THS121KPSSP94EHv.K.K.DİYARBAKIRBranşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR2111
  32.inşaat MühendisiTHS86KPSSP03E / BK.K.K.BİTLİS/TATVAN (1) – DENİZLİ (1) KAYSERİ (1), MALATYA (1), TEKİRDAĞ/ÇORLU(1), İZMİR (1)Yapılmayacaktır.4669
  33.inşaat MühendisiTHS81KPSSP03E / BM.S.B.BALIKESİRYapılmayacaktır.4669
  34.inşaat TeknikeriTHS92KPSSP93EHv.K.K.ERZURUM – ANKARAYapılmayacaktır.3225

   

  S.NO.SINIFIKADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANIATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUEĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR
  35.inşaat Teknisyeni (Duv.Bet.)THS122KPSSP94EHv.K.K.BATMAN – MUŞ20516027
  36.Kimya TeknikeriTHS91KPSSP93E / BDz.K.K.KOCAELİYapılmayacaktır.3347
  Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
  37.Kuaför (Bayan Kuaförü)YHS132KPSSP94E / BDz.K.KİZMİR – KOCAELİ2001,20396305,6781,6783
  38.LaborantTHS91KPSSP93E / BM.S.B.ANKARA/KEÇİÖRENYapılmayacaktır.3347
  39.Makine MühendisiTHS81KPSSP03E / BM.S.B.ANKARAYapılmayacaktır.4639
  40.Makine TeknisyeniTHS121KPSSP94EK.K.K.DİYARBAKIRYapılmayacaktır.2061
  41.Mal/Hesap SorumlusuGİHS102KPSSP93EK.K.K.ERZURUM
  ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR
  Yapılmayacaktır.3174
  42.Matbaa TeknikeriTHS91KPSSP93EK.K.K.ISPARTA/EĞİRDİRBranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR3238
  43.MemurGİH131KPSSP94BDz.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.2001
  44.MimarTHS81KPSSP03E / BHv.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4747
  45.MuhasebeciGİHS104KPSSP93E / BDz.K.K.ANKARA – KOCAELİ – İSTANBUL – MUĞLAYapılmayacaktır.3174
  46.MühendisTHS82KPSSP03E / BM.S.B.DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
  ERZURUM/YAKUTİYE
  Yapılmayacaktır.4611
  47.MühendisTHS81KPSSP03E / BM.S.B.İSTANBUL/FATİHYapılmayacaktır.4799
  48.MühendisTHS81KPSSP03E / BM.S.B.İSTANBUL/FATİHYapılmayacaktır.4639
  49.PsikologSHS82KPSSP03E / BHv.K.K.KÜTAHYA – DİYARBAKIRYapılmayacaktır.4131
  50.PsikologSHS82KPSSP03E / BDz.K.K.HATAY – İZMİRYapılmayacaktır.4131
  51.Sıhhi Tesisat TeknisyeniTHS126KPSSP94EK.K.K.ŞANLIURFA (1) – EDİRNE (1) HAKKARİ/YÜKSEKOVA (1), GAZİANTEP (1) – MARDİN (1) KARS/SARIKAMIŞ (1)Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.2111
  52.Sıhhi Tesisat TeknisyeniTHS122KPSSP94EHv.K.K.DİYARBAKIR – MUŞBranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.2111
  53.Sıhhi Tesisat TeknisyeniTHS121KPSSP94EDz.K.K.MUĞLABranşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.2111

   

  S.NO.SINIFIKADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANIATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUEĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  54.ŞoförGİHS131KPSSP94EM.S.B.YEŞİLYURT/ MALATYAYapılmayacaktır.20016506
  55.Teknik RessamTHS123KPSSP94E / BDz.K.K.İSTANBULYapılmayacaktır2061
  4503, 4431, 4421, 4459,3237,3226,
  3213,3254
  56.Uzman (1)GİHS91KPSSP03E / BK.K.K.ERZİNCANYapılmayacaktır.
  57.Uzman (2)GİHS91KPSSP03E / BK.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.40016225
  58.Uzman (3)GİHS91KPSSP03E / BK.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4453
  4503,4431,
  4421
  3237,3226,
  3213
  59.Uzman (4)GİHS94KPSSP03E / BK.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.
  60.Uzman (Tarih)GİHS91KPSSP03E / BDz.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4117
  61.Uzman(5)GİHS97KPSSP03E / BM.S.B.ÇORLU/TEKİRDAĞ
  İSTANBUL/ÜSKÜDAR
  SİVAS
  ADANA/YÜREĞİR
  DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
  ERZURUM/YAKUTİYE
  İSTANBUL/FATİH
  Yapılmayacaktır.4418
  62.Uzman(6)GİHS95KPSSP03E / BM.S.B.ADANA
  İZMİT
  ANKARA/KEÇİÖREN
  İSTANBUL/FATİH
  İZMİR/KONAK
  Yapılmayacaktır.4419
  63.Uzman(7)GİHS93KPSSP03E / BK.K.K.ANKARAYapılmayacaktır.4419
  64.Veri HazırlamaGİHS101KPSSP93E / BHv.K.K.İSTANBULYapılmayacaktır.3174
  65.VeterinerSHS81KPSSP03E / BHv.K.K.DİYARBAKIRYapılmayacaktır.4607
  66.Zabıt KatibiGİHS107KPSSP93E / BK.K.K.VAN (5) – ELAZIĞ (2)Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.3003

   
  NOT:
  (*) Eğitim nitelikleri kod tablosuna TABLO-3 ’ten ulaşılabilir.
  (**) Alınacak Personel Sayısı idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir. (***) Tüm adaylar sözlü mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

  Bir önceki yazımız olan Erciyes Üniversitesi 35 Sözleşmeli Hemşire Alımı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

  Yorum Yok

  YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.