SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı

Bu haber 02 Nisan 2015 - 10:15 'de eklendi.

İLGİLİ MEVZUAT
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
• Millî Eğitim Uz İLGİLİ MEVZUAT
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
• Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu dereceli kadroda görev yapmak üzere 100 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Sözlü sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek olup “Sözlü Komisyonu” tarafından Ankara’da yapılacaktır.
Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 01-06 Nisan 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
“2015 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavı” 20 Nisan – 08 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ç) ÖSYM tarafından 06-07-14 Temmuz 2013 ve 5-6-20 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.
d) Askerlik hizmetini yapmış, askerlik hizmetinden muaf veya tecilli olmak.

TÜM MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYIN https://www.facebook.com/groups/memuralimiilanlari/

SIRANOALANLARKADROADEDİPUANTÜRÜPUANI
1İİBF / SİYASAL BİLGİLER / İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ6P6575
2YAZILIM MÜHENDİSİ8P365
3PSİKOLOJİ9P7075
4HUKUK13P6275
5İSTATİSTİK4P2575
6TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI3P12175
7COĞRAFYA1P12175
8MATEMATİK1P12175
9FİZİK1P12175
10DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2P12175
11TARİH2P12175
12KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ2P12175
13İHL MESLEK DERSLERİ2P1060
14İNGİLİZCE5P12170
15ALMANCA1P12170
16FRANSIZCA2P121-P1070
17ARAPÇA2P1070
18ÇİNCE1P1070
19RUSÇA1P1070
20REHBER ÖĞRETMEN3P121-P1075
21BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ5P1075
22ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ1P1070
23İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ1P1070
24GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ2P1070
25MOTOR LU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ2P1075
26FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ2P12175
27MAKİNA TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ1P1075
28ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ1P1075
29FELSEFE BÖLÜMÜ1P1075
30OKULÖNCESİ1P1070
31MÜZİK1P1065
32GÖRSEL SANATLAR1P1065
33EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI BAŞVURABİLECEKTİR.)3P121-P1075
34EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORASINI BU ALANDA YAPMIŞ OLANLAR BAŞVURABİLECEKTİR.)3P375
35EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VEYA ÖĞRETİMİ(EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI BAŞVURACAKTIR.)3P121-P1075
36EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORASINI BU ALANDA YAPMIŞ OLANLAR BAŞVURABİLECEKTİR.)3P375
TOPLAM100

 

*Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4,5, 33, 34, 35 ve 36 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında

(http://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2014 09/10093949 9 cizelgeveesaslar.pdf)

belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
** Her aday sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, çizelgede belirtilen puan türünde asgari puan ve puanların üzerinde puan almış olmak kaydıyla, kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen milli eğitim uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 08 Nisan 2015 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (www.meb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
a) Başvurular http://www.meb.gov.tr adresinden 01-06 Nisan 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
b) Adayın kimlik ve başvuru bilgileri “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Başvuru Formu”na girildikten sonra ÖSYM üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilecektir.
c) Aday, T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranını açarak “Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Başvuru Formu”na girecektir.
ç) Aday ekrandaki başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra “tamam” butonuna basarak başvurusunu onaylayıp çıktısını alacaktır.
d) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
2015BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
01-06 Nisan 2015 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra aşağıda istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. (Sözlü sınav sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru esnasında elektronik ortamda eklenen belgelerin asıllarını, atama işlemi sırasında elden teslim edeceklerdir.)
a) KPSS sonuç belgesi,
b) Yükseköğrenim diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin örneği,
c) Özgeçmiş (fotoğraf eklenmiş şekilde),
ç) Hizmet cetveli( Devlet Memuru olarak çalışan veya çalışmış olanlar),
d) Yüksek lisans ve doktora diploması (Başvuruda belirtilen alanlardan 34. ve 36. sıradaki alanlara başvuranlar için)

http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/uzmanyrd/tckimliksor.aspx
Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
1. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınava katılacak kişiler 08 Nisan 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
(1 )Sözlü sınavda adaylar, Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) yönlerinden değerlendirilir.
(2) Adaylar, Sözlü Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

2. SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA
(1) Sözlü sınavı takiben adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik oluşturmaz.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3. SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ
Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir

8. SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu02 Mart 2015
İnternet Başvuru Tarihleri01 – 06 Nisan 2015
Sınava Girecek Adayların İlânı08 Nisan 2015
Sözlü Sınav20 Nisan – 08 Mayıs 2015

 

Bir önceki yazımız olan İŞKUR'da Çalışanlar İş ve Meslek Danışmanı Olabilecek başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.