SON DAKİKA

Milli Savunma Bakanlığı 18 Memur Alacak

Bu haber 03 Aralık 2015 - 7:09 'de eklendi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

2015 YILI İÇİN AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Milli Savunma Bakanlığının memur ihtiyacının karşılanması için “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Kom MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

2015 YILI İÇİN AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Milli Savunma Bakanlığının memur ihtiyacının karşılanması için “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara memur temini yapılacaktır.

b. Memur alım faaliyeti TABLO-I’de yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. TABLO-2’deki devlet memuru kadrolarına karşılarında belirtilen kontenjan ve niteliklerde personel temini yapılacaktır.

c. Başvurular, MSB’nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç. Adaylara yapılacak tüm duyurular (başvuru şartlarını taşımadığından başvurusu kabul edilmeyen adayların bilgilendirilmesi dahil), MSB’nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı yapılmayacaktır.

d. Başvuruların bitimini müteakip, başvurusu ve belgeleri kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacaktır. TABLO-2’deki mesleki yeterlilik sınavı yapılacak her bir unvan için 20 katı aday, sadece mülakat sınavı yapılacak her bir unvan için 6 katı aday belirlenerek kimlikleri, 05 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

e. Belirlenen adaylar; 11-15 Ocak 2016 tarihlerinde MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (DEMKOM) (Tandoğan/ANKARA) mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

f. “MSB, Gnkur.Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”in 11/A maddesinin “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.” hükmü gereğince, şehit/gazi yakınlarının KPSS puanlarına %10 puan eklenecektir.

2. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

b. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

c. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak çalışırken sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

ç. Erkek adaylar için, 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla; askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlikten muaf tutulmuş veya erteletmiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

d. Başvurduğu kadro unvanı için aranan niteliklere sahip olmak,

e. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

3. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Adaylar, 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranında bulunan Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır. Başvuru formunun bütün bölümleri (özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları ile istenilen belgelerin sisteme resim dosyası olarak yüklenmesi vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

b. Her aday niteliklerini taşıdığı sadece bir kadro için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadronun niteliklerini taşıyan adayların tercihinde değişiklik yapması durumunda, en son yaptığı başvuru sisteme kaydedileceğinden önceki yapılan başvurular geçersiz olacaktır.

c. Adaylar başvuru esnasında istenen belgeler ile kadro niteliklerine ait diğer belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Söz konusu istenilen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek, elden veya posta yoluyla belge alınmayacaktır. Adayların kendi sistemlerinde oluşacak arızalardan MSB sorumlu değildir. Bu nedenle adayların başvurularını son güne bırakmaması gerekmektedir.

4. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verdiği bilgiler ile belgelerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

NOT: Genel Ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. 2014 yılı KPSS sınav sonuçlarına göre;

(1) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94,

(2) Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

(3) Lisans mezunları için KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

c. Başvuru esnasında, aşağıda yer alan belgeler sisteme yüklenecektir.

(1) İş Talep Formu (Aday tarafından doldurulacak, resimli bir şekilde sisteme yüklenecektir.)

(2) Öğrenim Belgesi ile belirtilen unvanlar için varsa Yükseklisans diploması ve “Kalite Yönetimi” konusunda alınan sertifikalar,

(3) Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocukları için anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge veya şehit/gazi/malul kimlik belgesi,

(4) Başvurulacak branş için istenen sertifika, belge veya bonservis.

ç. Başvuru formu ve belgeleri incelenen adaylardan başvurusu kabul edilenlerin listesi, (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) 05 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve bu adaylar 11-15 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacaktır.

d. Adaylar kendilerine tahsis edilen gün ve saatte, sistemden aldıkları başvuru formu ve sisteme giriş yaptıkları belgelerin asılları ile sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Mesleki yeterlilik ve Mülakat sınavlarının her birinin baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

b. Mesleki yetelilik sınavı sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlarda yapılacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında 70 puan ve üzeri alan adayların 6 katı mülakat sınavına alınacaktır.

c. KPSS puanı ile unvana göre yapılacak sınavlarda alınan notların toplamının aritmetik ortalamasına göre her unvan için adayların sınav başarı puanı hesaplanarak, her unvan için asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

ç. Sınavda başarılı olan adaylara, memurluğa başlayabilmeleri için yapmaları gereken işlemler www.msb.gov.tr resmi internet adresinde 29 Ocak 2016 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır (Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sınav ve değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.).

d. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

6. MEMURLUĞA ALIMLA İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 29 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek, bilgi ve belgeleri 08 Şubat 2016 tarihinde saat 17:00’ye kadar MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (Tandoğan/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.

b. Söz konusu adaylardan;

(1) Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor alan,

(2) Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu olan ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmayanların atamaları yapılacaktır.

c. Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilecektir.

Başvuru sürecindeki sorunlarınız için iletişim bilgileri:

Elektronik Posta Adresi : msbmemuratama@msb.gov.tr Belgegeçer (Faks) No. : (0 312) 417 54 64

Posta Adresi : MSB Personel Başkanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA

TABLO-1 (MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ)

TABLO-2 (MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TABLO)

TABLO-1

AÇIKTAN DEVLET MEMURU TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.NO.FAALİYETTARİH
1Başvuruların www.msb.aov.tr (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması14-21 Aralık 2015 (Saat 17.00’a kadar.)
2Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların www.msb.aov.tr (İnternet) üzerinden yayımlanması05 Ocak 2016’dan sonra
3Sınavların icrası (Mesleki Yeterlilik ve Mülakat sınavı)11-15 Ocak 2016
4Başarılı (Asil ve yedek) adayların www.msb.aov.tr (İnternet) ilan edilmesi.29 Ocak 2016’dan sonra

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız. Belgelerinizi eksiksiz sisteme aktarınız.

2. Bilgilerinizde veya tercihlerinizde ana ekrandaki bilgileri girerek son durumunu güncelleyebilirsiniz.

3. Başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurduktan sonra “Kaydet” düğmesine basınız. Ekrana gelen “Aday Bilgi Formu”nu kaydedip çıktısını alınız.

4. Kaydedilmeyen bilgiler nedeniyle herhangi bir hak iddia edilemez.

TABLO-2
MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANLARI VE NİTELİK TABLOSU
S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETATANACAĞI

İL/İLLER

SINAVADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM KODUEĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Veri

Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)

GİH10182014 KPSS P93E/BANKARA (3), DARENDE/ MALATYA(1), TUNCELİ(1), SİMAV/ KÜTAHYA (1), CİHANBEYLİ/ KONYA (1), PATNOS/ AĞRI (1), ÖZALP/ VAN (1),

BAŞKALE/ VAN (1), HAKKARİ (1), DOĞUBEYAZIT/ AĞRI (1), HINIS/ ERZURUM (1),

GÖLE/

ARDAHAN

(1),

KANGAL/ SİVAS (1), SORGUN/ YOZGAT (1), KULA/ MANİSA (1), ALUCRA/ GİRESUN (1)

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

3163, 3174, 3179, 3183Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Tarımsal İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, İşletme- Muhasebe, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.Mikrosoft ofis programlarını (word, excel ve powerpoint) çok iyi seviyede bilmek.
2Uzman

(1)

GİH9102014 KPSS P03E/BANKARA (9), ERZURUM (1)Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4418İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
3Uzman

(2)

GİH9112014 KPSS P03E/BANKARA (10), ERZURUM (1)Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4453, 4459Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.
4Uzman

(3)

GİH9202014 KPSS P03E/BANKARA (4), İSTANBUL

(2),

ÇORLU/ TEKİRDAĞ(1), İZMİT (1), ESKİŞEHİR

(1),

BALIKESİR

(1),

İZMİR (2), ADANA (2), DİYARBAKIR

(2),

SİVAS (1), MALATYA (1), ERZURUM (2)

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4419Hukuk lisans programından mezun olmak.
5Uzman

(4)

GİH912014 KPSS P03E/BANKARAMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.4099, 4101, 4117, 4186Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Tarih, Sanat Tarihi ve Müzecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.Osmanlıca el yazısı okuyabilmek.
6Uzman

(5)

GİH912014 KPSS P03E/BANKARAMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.4019, 4099, 4117, 4179Arap Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Tarih, İlahiyat lisans programlarının birinden mezun olmak.Osmanlıca el yazısı okuyabilmek.
7Uzman

(6)

GİH922014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4507Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS/e-YDS/ÜDS’ den en az B Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].
8Uzman

(7)

GİH942014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4418İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

9PsikologSHS812014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4131Psikoloji lisans programından mezun olmak.
10MimarTHS812014 KPSS P03E/BÇORLU/

TEKİRDAĞ

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4747Mimarlık lisans programından mezun olmak.
11Mühendis

(1)

THS832014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4531Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.
12Mühendis

(2)

THS852014 KPSS P03E/BKONYA/

KARAPINAR(

2),

VAN (1), ADANA (1), ERZURUM (1)

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4611Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
13Mühendis

(3)

THS812014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4619Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

14Mühendis

(4)

THS812014 KPSS P03E/BKONYA/

KARAPINAR

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4549Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
15Mühendis

(5)

THS8102014 KPSS P03E/BANKARA (6) , BALIKESİR

(1),

ÇORLU/

TEKİRDAĞ

(1),

DİYARBAKIR

(1),

SİVAS (1)

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4689Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
16Mühendis

(6)

THS832014 KPSS P03E/BANKARA (1), İZMİR (1), DİYARBAKIR (1)Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4669İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
17Mühendis

(7)

THS822014 KPSS P03E/BVAN (1), ADANA (1)Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

4639Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
18Mühendis

(8)

THS812014 KPSS P03E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4533Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
19Mühendis

(9)

THS832014 KPSS P03EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4611Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.1 .Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.

2.Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

3. Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.

4. Tercihen lisans eğitimi almış olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.

20Mühendis

(10)

THS832014 KPSS P03EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4669İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.1 .Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.

2.Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

3. Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.

4. Tercihen lisans eğitimi almış olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.

21Mühendis

(11)

THS832014 KPSS P03EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4639Makine Mühendisliği/

Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

1 .Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.2.Son 5 Yıl İçerisindeKPDS/YDS/e- YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].3.Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.4.Tercihen lisans eğitimi almış olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.
22MütercimGİH912014 KPSS P03EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

4078Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.
23Tekniker

(1)

THS912014 KPSS P93E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3246, 3248İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
24Tekniker

(2)

THS942014 KPSS P93E/BKARAPINAR/

KONYA

Mülakat

sınavı

yapılacaktır.

3293Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
25Tekniker

(3)

THS942014 KPSS P93E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3319Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
26Tekniker

(4)

THS912014 KPSS P93E/BANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3297Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon,

Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

27Tekniker

(5)

THS912014 KPSS P93EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3249Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.
28Tekniker

(6)

THS922014 KPSS P93EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3319Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.1 .Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.

2.Mikrosoft ofis programlarını (word, excel ve powerpoint) çok iyi seviyede bilmek.

29AşçıYHS10/132KPSSP 93

KPSSP 94

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaklardır.)

EANKARAMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.3001,

3222, 2001

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaktır.)

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak (*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.Vardiya sistemi ile çalışacaktır.
30GarsonYHS122KPSSP 94BANKARAMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.2055, 2117Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.
31HizmetliYHS122KPSSP 94EANKARAMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.2055, 2117Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.Servis ve diğer hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak ve vardiya sisteminde çalışacaktır.
32Koruma

ve

Güvenlik

Görevlisi

GİH10/135KPSSP 93

KPSSP 94

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaklardır.)

EANKARAMülakat

sınavı

yapılacaktır.

3001,3389, 2001

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaktır.)

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak .(*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
33ŞoförGİH10/131KPSSP 93

KPSSP 94

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaklardır.)

EİSTANBULMesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.3001,3188, 2001

(Ortaöğretim

mezunları,

önlisans

mezunlarından

yeterli başvuru

olmadığı

takdirde

çağrılacaktır.)

Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak Veya herhangi bir önlisans programından mezun olup E Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak. (*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup E Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.E Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

DEVLET MEMURLARI EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ULAŞIM

Karayolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde AŞTİ’den ANKARAY ile Tandoğan durağında inmek suretiyle veya AŞTİ’nin karşısından kalkan Sıhhiye minibüslerine binmek suretiyle tesisin tam önünde inilebilmektedir.Havayolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde HAVAŞ şehiriçi servisleri ile HAVAŞ Kazımkarabekir Caddesi tesislerinde inilerek taksi ile ulaşılabilir. Demiryolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde ise DDY terminaline yürüyüş mesafesindedir. Buradan taksi ile veya alt geçit kullanılarak Celal Bayar Bulvarına çıkılmak suretiyle yaya olarak ulaşılabilir.

Bir önceki yazımız olan Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.