Misak-ı Milli Kararları ve Önemi

Misak-ı Milli Kararları ve Önemi
Yayınlama: 05.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:16
18.215
A+
A-

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

Açıklama:
1-Bu madde Erzurum ve Sivas Kongresinin de ilk maddesidir.
2-Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.
3-Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.

2- İşgal altındaki Arap to 1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

Açıklama:
1-Bu madde Erzurum ve Sivas Kongresinin de ilk maddesidir.
2-Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.
3-Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.

2- İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir.

3-Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.

4-Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.

5-İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa; Boğazların dünya ticaret ve ulaşımına açılması mümkündür.

6-Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman azınlığa verilen haklar kadar olacaktır.

7-Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamalar (kapitülasyonlar) kabul edilemez.
 
Misak-ı Millinin Önemi:
1-Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu
2-Milli sınırlar meclis onayından geçti
3-Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü
4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.
5-Milli mücadele için meclisin desteği alındı
6-Kurtarılacak vatan belli oldu
7-Türk halkının temel hakları dile getirildi.
8-Ulusal devlet anlayışı kabul edildi
9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi
10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı
11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi
12-Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev-letleri İstanbul’u resmen işgal etti.
13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi
 
Açıklamalar:
1-Misak-ı Millide hedefler belirlendiği halde; he-deflere gidilecek yolun belirtilmemesi Mustafa Kemal’e hareket serbestliği verdi.
2-Misak-ı Milli kararları Wilson Prensipleri ile çelişmez.
3-Misak-ı Millide Osmanlı borçlarının ödenmesine de değinilmiştir.
4-Ulusal egemenlikten bahsedilmedi
5-Misak-ı Milli Lozan Konferansında bütün dün-yaca kabul edildi.
6-Sınırların belirlenmesinde Mondros Mütarekesinin imzalandığı anda işgal edilmeyen yerler ve Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler ölçü alındı.
7-Misak-ı Milli ilk defa Londra Konferansında dünyaya duyuruldu.

Misak-ı Milli Soru Örnekleri

1. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri’nin Mebuslar Meclisi’nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Meclis’in İstanbul’da toplanacak olması
B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması
C) Meclis’in toplanmasının kesinleşmesi
D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması
E) Sonuçların padişahı memnun etmesi

 

 

 

2. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli’yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri’nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli’nin kararları arasında yer almaz?
A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.
C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.

 

 

 

4. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri
B) Padişahı korudukları
C) Meclisin açılmasına karşı oldukları
D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri
E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları

 

CEVAPLAR
1. B         2. C         3. A        4. D

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.