SON DAKİKA

Müftülük Yaz Kur’an Kursu Öğreticisi Alımları

Bu haber 18 Mayıs 2015 - 13:08 'de eklendi.

YAZ KUR’AN KURSLARI

Yaz Kur’an kursları, öğrencilere yönelik olarak ‘Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri, dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla’ yaz aylarında camiler, Kur’an kursları ve belirlenen diğer mekanlarda açılan 2 ay süre

YAZ KUR’AN KURSLARI

Yaz Kur’an kursları, öğrencilere yönelik olarak ‘Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri, dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla’ yaz aylarında camiler, Kur’an kursları ve belirlenen diğer mekanlarda açılan 2 ay süreli kurslardır. Bu kurslara kayıtlar, ilk ve orta öğretim kurumlarının yıl sonu tatiline girdiği ilk hafta yapılır, ikinci haftadan itibaren de öğretime başlanır.

Başkanlığımız, uzun yıllardan beri devam eden Yaz Kur’an Kurslarında 2005 yılından itibaren yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda;
a)      Belirlenen ilke ve hedefleri doğrultusunda yeni bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.
b)      Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, eğitimin süresi, öğrenci velilerinin tatil programları, eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi vb. etkenler dikkate alınarak yaz Kur’an kurslarında ‘kurlu sistem’e devam edilmektedir.
 
c)       Kur sisteminin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla yaz Kur’an kurslarında ‘dönem esası’ benimsenmiş ve kurslar üçer haftalık üç dönem halinde düzenlenmektedir.
d)    Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personelin tamamı, 2005 yılından itibaren her yıl haziran ayında mahallinde bir hafta süreli hizmet içi eğitim seminerine alınmaktadır.
 
e)    Bu çerçevede, taşra teşkilatında görev yapan tüm personele yönelik bizzat sayın Diyanet İşleri Başkanımızın katılımıyla canlı yayınla uzaktan eğitim programı gerçekleştirilmektedir.
 

f)    ‘Dinimizi Öğreniyoruz 1-2-3′ öğrenci kitabı, program çerçevesindenın her yıl ücretsiz olarak   dağıtılmaktadır.

g)     2013 yılında yaz Kur’an kurslarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla İl/İlçe müftülüklerimize ücretsiz olarak 122.000 adet Âlim Çocuk 3.0 CD’i gönderilmiştir.
h)     Yaz kursları etkinlik ve materyallerini içeren http://kurs.diyanet.gov.tr adresli bir web sitesi oluşturulmuştur.
ı)      Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolle yaz Kur’an kursuna gelen öğrenciler protokol kapsamındaki spor faaliyetlerinden ücretsiz faydalanmıştır.

1)Uşak Müftülüğü fahri kkö alım ilanı

UŞAK MÜFTÜLÜĞÜ

YAZ KUR’AN KURSLARI

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLİK BAŞVURU İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 55. maddesi gereğince okulların tatil olduğu 2015 yılı yaz döneminde İlimiz Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları ve camilerde açılacak olan Yaz Kur’an Kurslarında ihtiyaç duyulması halinde yine aynı yönergenin 58. maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 02/06/2015 tarihinde yapılacak olan mülakat sınavı sonuçlarına göre Geçici Öğretici alınacaktır.

Müracaat şartları:

1-Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu, İlahiyat Önlisans Mezunu, İmam Hatip Lisesi mezunu olmak

2-2014 KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puana sahip olmak.

İlgililerin 31/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne diploma, 2014 KPSS (DHBT) belgesi ve nüfus cüzdan fotokopileri ekli bir dilekçe ile müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur. 12/05/2015

Sınav Yeri    :   

Fatih Yatılı Erkek Kur’an  Kursu-Uşak

2)Ankara müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ULUSEM) 4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

ANKARA MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

İlimiz İlçe Müftülüklerinde ihtiyaç duyulan Geçici Öğretici İhtiyaçlarını karşılamak üzere sınavla Geçici Öğretici alınacaktır.

Buna göre ;

1- İlimiz İlçe Müftülüklerinde Yaz Kur’an Kurslarında geçici öğretici olarak görev almak isteyenler ilgili ilçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.

2- Sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edilebilecek olup, birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin ( sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.

3- 2014 yılı KPSS ( DHBT) den en az 60 ve üzeri puan alanlar müracaat edebileceklerdir. ( Bu puan müracaat edebilmenin ön koşuludur ortalamaya dâhil edilmeyecektir.) sözlü sınava göre görevlendirme yapılacaktır.

4- Müracaat etmek isteyenler 15.05.2015 Cuma günü belgelerinin aslı ile birlikte (dilekçe, diploma, nüfus cüzdanı,2014-2015 KPSS (DHBT) puan belgesi varsa hafızlık belgesi, varsa özel eğitim verebileceğine dair sertifikalar) görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine 29.05.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.

Sınav 03.06.2015 Çarşamba günü saat 09.00 da İl Müftülüğünde yapılacaktır. Sınav sonuçları sınav bitiminden sonra www.ankaramuftulugu.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

3)Eskişehir müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı İçin Tıklayın

4)Mersin müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı İçin Tıklayın

5) Tekirdağ müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı İçin Tıklayın

6)Rize Müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı 

7)Gaziantep Müftülüğü Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ULUSEM) 4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

GAZİANTEP İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 İlgi     : Diyanet İşleri Başkanlığı  Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve  Pansiyonları Yönergesi.

İlgi Yönergenin 10. Maddesi gereğince İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçelerimizde açılacak olan 2015 Yaz Kur’an Kurslarında aşağıda belirtilen şartlar kapsamında gerektiğinde görevlendirilmek üzere, bay/bayan geçici Kur’an Kursu öğreticisi alınacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanetİşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3-En az İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4-Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-2014 yılı KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Dilekçe,

2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3-En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4-2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi

5-Varsa hafızlık belgesi

 BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1-Başvuru yapmak isteyenler en geç 29/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar istenen evraklarla birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2-Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

3-Mülakat, İl Müftülüğümüzce oluşturulacak olan komisyon tarafından 03/06/2015Çarşamba günü saat 09.00’da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.

4-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

6-Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.gaziantepmuftulugu.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacaktır.

8-Puanların eşit olması halinde; (DHBT) puanı, hafızlık, eğitim ve doğum tarihine göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

9-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

10- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 29.05.2015 tarihi saat 17:00’den sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir

11-Geçici olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır

İlgililere duyurulur.

8-)Aksaray Müftülüğü Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

İ L A N

AKSARAY İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN

İlgi :    Diyanet İşleri Başkanlığının 13.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı.

İlgi Başkanlık yazısı gereğince ihtiyaç duyulması halinde ilimiz ve ilçelerimiz merkez, kasaba ve köylerinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarımızda, “Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. Maddesi” gereğince ek ders ücreti karşılığı geçici bayan Kur’an Kursu öğreticisi olarak görevlendirilmek üzere, 20/05/2015 tarihinde başlayacak ve başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde, İl Müftülüğümüzce mülakat yapılacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

1-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2-      İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

3-      2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak. Yatılı Kur’an Kursları hafızlık sınıflarında görev alacaklarda hafız olmak şartıyla en az 50 puan almış olanlar da müracaatta bulunabilecek olup, bunların mülakat başarı sıralaması ise öncelikli olarak KPSS (DHPT)’den en az 60 puan almış olanlardan başlamak üzere yapılacaktır.

4-      Bayan olmak.

5-      İsteklilerin 01/05/2015 – 15/05/2015 tarihleri arasında mesai bitimine kadar İl Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerine başvurmaları gerekmektedir.

6-      Halen geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmakta olan öğreticilerin görev süresi mayıs ayı sonu itibariyle biteceğinden bunların da sınava müracaat etmeleri gerekmektedir.

7-      Sınava katılacakların isim ve sınav tarihleri 18/05/2015 tarihinde müftülüğümüz web sitesinden ilan edilecektir.

8-      Puanların eşit olması halinde 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı fazla olan, bu puanında aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

İSTENEN BELGELER:

1-      Dilekçe.

2-      T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-      Diploma Fotokopisi.

4-      2014 yılı KPSS (DHBT) çıktısı.

5-      Varsa hafızlık belgesi fotokopisi.

6-      Savcılık Belgesi (Sabıka Kaydı). DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

KOCAELİ MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN
İlimiz İlçe Müftülüklerinde ihtiyaç duyulan Geçici Öğretici İhtiyaçlarını karşılamak üzere sınavla Geçici Öğretici alınacaktır.
Buna göre;
1- İlimiz İlçe Müftülüklerinde Yaz Kur’an Kurslarında geçici öğretici olarak görev almak isteyenler ilgili ilçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
2- Sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edilebilecek olup, birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin ( sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.
3- 2014 yılı KPSS (DHBT) den en az 60 ve üzeri puan alanlar müracaat edebileceklerdir.
 (Bu puan müracaat edebilmenin ön koşuludur ortalamaya dâhil edilmeyecektir.) sözlü sınava göre yüksek puandan başlanarak görevlendirme yapılacaktır.
4- İlçe müftülükleri ihtiyaçlarının DHBT puan sıralamasına göre 2 (iki) katı müracaatı İlimiz Müftülüğüne göndereceklerdir.
5- Müracaat etmek isteyenler 18.05.2015 Pazartesi gününden itibaren belgelerinin aslı ile birlikte (dilekçe, diploma, nüfus cüzdanı, 2014-2015 KPSS (DHBT) puan belgesi varsa hafızlık belgesi, varsa özel eğitim verebileceğine dair sertifikalar) görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine 02.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.
Sınav 09.06.2015 Salı günü saat 10.00 da İl Müftülüğünde yapılacaktır. Sınav sonuçları sınav bitiminden sonra www.kocaelimuftulugu.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

İndir

DHBT iLAN GURUBU iÇİN TIKLATIN

Bir önceki yazımız olan 2016 POMEM Alımı Ne Zaman? PÖH PMYO Alımı Ne Zaman? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.