SON DAKİKA

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 Akademik Personel Alacak

Bu haber 30 Kasım 2015 - 10:10 'de eklendi.

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi al T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye lisans. Yüksek lisans. Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatla Yeterlilik Belgesi. Docentiik Belgesi. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile Nriikte özgeçmiş. yayın listesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalarharicinde dilekçeye lisans. Yüksek lisans. Doktora. Uzmanlık Belgesi veya Sanatla Yeterlilik Belgesi. Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile Nriikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye lisans. Yüksek lisans. Doktora Belgesi. Uzmanlık Belgesi veya Sanatla Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil basarı belgesi ile tonikte özgeçmiş. yayın listesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı

kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı

olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73

SIRA

NO

BİRİMBÖLÜMANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANIDERECEADETİÖZEL ŞARTLAR
1Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Ölçme TekniğiProfesör11GPS destekli detay alımı konularında çalışmaları olmak.
2Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör11Pediatrik anestezi alanında en az 10 yıllık tecrübesi ve çalışmaları olmak, anestezi- immün sistem ilişkisi ile ilgili flowsitometrik çalışmalar yapmış olmak.
3Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkDoçent11Yurt dışında gazetecilik deneyimine sahip olmak.
4Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihTürkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doçent31Aydın ve Muğla Kuvay-ı Milliyesi ve Denizli Olayı’ konularında çalışmaları bulunmak.
5Hukuk

Fakültesi

Kamu HukukuHukuk TarihiDoçent11Osmanlı Devletinde gayri müslimler, din ve vicdan hürriyetleri ve mabedleri konularında çalışmaları bulunmak.
6Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretimOkul Öncesi EğitimiDoçent11Çocuk gelişiminde ve öğretmen eğitiminde metaforlar konularında çalışmaları bulunmak.
7Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Halk müziği alanında çalışmaları bulunmak.
8Fen Fakültesiİstatistikİstatistik TeorisiDoçent11Karma dağılım modelleri konusunda çalışmaları olmak.
9Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda BilimleriDoçent11Zeytin ve zeytinyağının fenolik bileşenleri konusunda çalışmaları olmak.
10Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

MekanikDoçent31Biyomalzemeler ve metal matrisli kompozitler üzerine çalışmaları olmak.
11İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam BilimleriHadisDoçent11Şia hadis tarihinin oluşum dönemi konusunda çalışmaları bulunmak.
12Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi

Mikrobiyoloji

Doçent11Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Viroloji doktorası yapmış olmak.
13Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi

Mikrobiyoloji

Doçent11Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Anaerop bakteriler ve Sterilizasyon konusunda deneyimli olmak.
14Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFizik Tedavi ve RehabilitasyonDoçent11Elin fleksör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu, kas enerji tekniği konularında çalışma yapmış olmak.
15Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11İnternet bağımlılığı ile ilgili yayın yapmış olmak.
16Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent21Bebek ruh sağlığı ile ilgili yayın yapmış olmak.
17Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Aritmi, elektrofizyoloji ve kardiyak pacemakerlar hakkında tecrübe sahibi olmak.
18Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDoçent11Aorta abdominalis ve dallarının multidedektör BT anjiogarfi ile morfometrik analizi konusunda çalışmaları olmak.
19Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11Yeni nesil inhalasyon ajanları Sevofluran ve Desfluran’ın uzaysal hafıza ve öğrenme üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
20Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYardımcı

Doçent

31Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında iskemik modifiye albumin ve ateroskleroz ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
21Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYardımcı

Doçent

31Karaciğer nakli yapılan bir merkezde en az 2 yıl süre ile aktif olarak çalışmak, Endoskopik Ultrasonografi konusunda deneyimli olmak ve EUS yapılan bir merkezde en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.
22Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpYardımcı

Doçent

31Lenfoma tanılı hastalarda İnterim PET CT’nin değeri ile ilgili tez çalışması yapmış olmak.
23Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkYardımcı

Doçent

51Cep telefonu kullanımı, tüketici tutumları, sosyal medya ve mahremiyet konularında çalışmaları bulunmak.
24Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre BilimleriYardımcı

Doçent

21Lisans, yüksek lisans ve doktorası Çevre Mühendisliği Bölümünden olmak, hava kirliliği modellemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
25Güzel Sanatlar FakültesiGrafikYardımcı

Doçent

51Kampüs Bilgilendirme Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Bir önceki yazımız olan Bülent Ecevit Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.