Necmettin Erbakan Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 16.09.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:38
562
A+
A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğreti Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

AKADEMİK İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMK. UNVANIDERECEADETİÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaProfesör11Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya dalında uzman olup, obezite, osteoporoz konularında klinik araştırmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, doğum indüksiyonu konusunda uluslararası yayınlanmış çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiProfesör11İnsan fetüslarında periferik sinir araştırmaları, deney hayvanlarında ilaçların toksik ve teratojenik etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiFelsefeTürk-İslam DüşüncesiProfesör11Mevlana’da Tanrı anlayışı, çağdaş problemler ve din konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiFelsefeTürk-İslam DüşüncesiProfesör11İslam felsefesi, ahlak felsefesi ve değerler konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihOrtaçağ TarihiProfesör11Selçuklu Tarihi ve Ortadoğu’da Kurulan Türk Devletleri Tarihi konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiProfesör11Yeni Uygur ve Nogay Türkçesi konusunda çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProfesör11Kişiler arası problem çözme ve çatışma çözme konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiProfesör11Fen öğretiminde kelime çağrışım tekniği ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiBiyoloji EğitimiProfesör11Biyolojide metafor ve analojiler konusunda çalışmaları bulunmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçent11Tendon iyileşmesi ile ilgili hücre kültürü çalışması olmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent11Nefropatoloji eğitimi almış olmak, astrositom ve menengiom konularında araştırma yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent31Uyku hastalıkları sertifikasına sahip olmak, polisomnografi sertifikasına sahip olmak, en az 5 yıllık süreyle uykuda solunum bozuklukları laboratuvarında çalışmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent31Mezenkimal kök hücre konusunda deneysel çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıDoçent31Kent bilgi sistemleri, kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınma konularında çalışması bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBeden Eğitimi ve SporDoçent31Genç basketbolda özel şut antrenmanları ve sporun ayak tabanı basınç dağılımlarına etkisi üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBeden Eğitimi ve SporDoçent31Beden Eğitimi dersi öğrenci değer yönelimi ve spor alanı dersleri öğretim programları ile ilgili çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBeden Eğitimi ve SporYardımcı Doçent51Gölge Badmintonu Antrenmanları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve milli takımlarda en az 5 yıl süre ile görev almış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuGenel Kamu HukukuYardımcı Doçent51Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuYardımcı Doçent51Sigorta Hukuku ve Kara Ticaret Hukuku konularında çalışmaları bulunmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukYardımcı Doçent51Kadına karşı şiddetle ilgili hukuki düzenlemeler konusunda çalışmaları bulunmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukYardımcı Doçent51Aile hukukunda mutlak butlan, mukayeseli Osmanlı hukuku konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiYardımcı Doçent51Organik kalp kapak hastalıklarının perkütan olarak yapılan tedavi şekillerinde (MitraClip ve TAVI) tecrübe sahibi olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYardımcı Doçent51Neonatoloji uzmanlık diploması ve yenidoğanlara fonksiyonel ekokardiyografi sertifikasına sahip olmak. Yenidoğanlarda K vitamininin karaciğer enzimleri üzerine etkilerini araştıran çalışma yapmış olmak.
Fen FakültesiBiyoteknolojiYardımcı Doçent51Moleküler genetik analizler için (özellikle susamda) dizi temelli markerlerin geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.
Fen FakültesiBiyoteknolojiYardımcı Doçent51Bitkilerde fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılık genleri ve sinyal iletimi ile ilgili çalışması olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.