SON DAKİKA

Necmettin Erbakan Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bu haber 04 Mayıs 2017 - 14:23 'de eklendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 22

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

K. UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Eğitimde kademeler arası geçiş, öğretmen yeterlikleri, öğretmen yetiştirme ve okul müdürü rolleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojileri

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliği Çevre Mühendisliği alanından olmak ve havada, suda, toprakta PAH’lar PCB’ler ve pestisitlerin tespiti ve giderilmesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik eğitiminde sanal laboratuvar uygulamaları yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Rumca – Türkçe manzum sözlükler ve Türkçenin kelime sıklığı üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Çocuk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, konuşma ve dinleme alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doçent

1

1

Farklı irrigasyon teknikleri alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk mitolojisi aşık edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Koroner bypass cerrahisinde preoperatif statin kullanımının sistemik inflamatuar yanıt sendromu ve miyokardiyal koruma üzerine etkinliği konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Böbrek taşı olan hastaların BT görüntülerine göre, prostat taşlarının sıklık ve lokasyonları konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

En az iki yıl yardımcı doçent olarak çalışmış olmak ve çocukluk çağı obezitesi ve kardiyovasküler komplikasyonları ve obezite ile ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Türk romanında Ermeniler ve imagoloji alanında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Müzik

Piyano ve Gitar

Doçent

1

1

Müzik eğitiminde bireysel çalgı üzerine ölçek geliştirme alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

3

1

Eğitim tarihinde, eğitim kurumlarının yönetim ve denetimi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Doçent

3

1

İstanbul tariki alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

3

1

Keşşaf Tefsiri’ nin şerh ve haşiyeleri alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

3

1

Bitkilerde abiyotik stres kökenli oksidatif stres ve antioksidan sistem konusunda uluslararası nitelikli dergilerde yayınları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

3

1

Çocuk nörolojisi uzmanı olmak ve Hipoglisemili çocuklarda beyin MR görüntüleme bulguları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Doçent

3

1

Nanokristal yapılı metalik malzemelerin termal kararlılığı konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

3

1

Turizm coğrafyası ve tarihi coğrafya alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Fonksiyonel açıdan zenginleştirilmiş yaş makarna teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Yükseköğretimde stratejik planlama ve performans yönetimi alanlarında çalışmaları olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Demir Çelik Sanayi kümelenmeleri alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Tiyoüre bazlı kiral kaliksaren organokatalizörlerin sentezi ve aktiviteleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Grafen esaslı elektro kimyasal kiral ayırt etme alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında yapmak ve araştırmaya dayalı öğrenme ve özdüzenleme alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve Kanser hastalarında antiemetik tedavinin kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Adacık nakli ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Otizmli bireylerde kendini izleme ve tersine kaynaştırma konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yardımcı Doçent

5

1

Nanopartikül bazlı elektro kimyasal sensörler alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

5

1

Yoğun bakım hastalarında bilgisayar destekli glisemi takip protokolü üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Yardımcı Doçent

5

1

Şizofreni hastalarına yönelik inanç, damgalama ve sosyal mesafe davranışı üzerine çalışmış olmak.

Bir önceki yazımız olan Ankara Devlet Opera ve Balesi 1 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.