SON DAKİKA

Necmettin Erbakan Üniversitesi 60 Akademik Personel Alacak

Bu haber 14 Haziran 2018 - 9:56 'de eklendi.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde en az elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

b) 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 07.03.2018 tarihinde aldığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2018 tarihli Genel Kurulu toplantısında onaylanmış olan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Yönergesi Kriterlerine göre, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

Sayfa 2 / 7

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde en az elli beşdiğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesine başvuracak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT : Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Kimlik Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil BelgesiÖzgeçmiş, Yayın Listesi, Puan Tablosu, Askerlik Durum Belgesi ve Kamu Kurumlarında Çalışmış ya da Halen Çalışmakta Olanların Hizmet Belgelerini içeren ayrı bir dosya, başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMK. UNVANIDERECEADETÖZEL ŞARTLAR
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProfesör11Uzaktan eğitimde yalnızlık, güven ve risk algısı gibi öğrenmeyi etkileyen psikolojik değişkenler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiKimya EğitimiProfesör11Schiff bazlarının sentezi ve uygulamaları; karbonsu sensör elektrotlar; antioksidan analizlerinde elektrokimyasal modifiye elektrotların kullanımları alanlarında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör11Matematik öğretim kaygısı ve Lineer Cebir eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Temel EğitimOkul Öncesi EğitimiProfesör11Bağlanma ve psikososyal gelişim konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam BilimleriTefsirProfesör11Doktora ve doçentlik unvanlarını tefsir alanında almış ve o alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimari ve Çevre TasarımıÇevre TasarımıProfesör11Üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı, meydan tasarımı, sürdürülebilir yeşil kampüsler ve süs bitkileri konularında çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Yenidoğan yan dal uzmanı olup, yenidoğan sarılığının tedavisinde uygulanan kan değişiminin otomatik olarak yapılması ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Böbrek nakil merkezinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olup, Fabry hastalığı konusunda çalışması olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

MimarlıkBina BilgisiProfesör11Doçentliği Mimarlık alanından olmak. Ticaret mekanlarının değişimi/dönüşümü konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

İnşaat MühendisliğiYapıProfesör11Prefabrik yapıların ve tuğla dolgu duvarların deprem davranışı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler Fakültesi

SosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiProfesör11Türk Modernleşmesi ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoçent31Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirme programlarına dair farklı ülkeler ile karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Müzik öğretiminde özgüven ve tutumlar ile İngiliz ve Türk sınıf öğretmen adayları konusunda karşılaştırmalı çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent11Üçgensel sayılar, Diophantine denklemleri, Diophantine m-tuples konularıyla, İlköğretim Matematik alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiFizik EğitimiDoçent11Polimer kompozitlerin ultrasonik karakterizasyonu, malzemelerin tahribatsız muayenesi ve fizik eğitiminde elektrik konularının çoklu zeka kuramına göre öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din BilimleriDinler TarihiDoçent11Dinler Coğrafyası alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen FakültesiMatematik-Bilgisayar BilimleriTopolojiDoçent11PSEUDOSIMPLİSEL gruplar konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp BilimleriFizyolojiDoçent31Tıp doktoru olup, magnezyumun antioksidan etkisinin iskelet kası iskemi-reperfüzyon hasarındaki koruyucu rolü ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoçent11Kardiyovasküler Sistem Histolojisi ve hücre kültürü ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDoçent21Tıbbi Genetik doktoralı olup, dermatolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Gıda MühendisliğiGıda TeknolojisiDoçent11Lisans, yüksek lisans ve doktorası Gıda Mühendisliği alanında olmak, tahıl ve ürünleri teknolojisi konularında çalışmaları olmak.
Seydişehir Ahmet

Cengiz Mühendislik Fakültesi

Maden MühendisliğiCevher HazırlamaDoçent11Cevher hazırlama alanında Doçent olmak.
Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiDoçent11Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Rekreasyon alanında tamamlamış olmak ve rekreasyon ve çevresel duyarlılık alanında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoktor Öğretim Üyesi51Lisansüstü eğitimlerini Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yapmış olmak. Kor ve periyotlanmış kor antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay

Bilimleri Fakültesi

Uçak MühendisliğiUçak MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi41Yüksek lisans ve doktora eğitimi Uçak Mühendisliği alanında olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi HukukuDoktor Öğretim Üyesi51Tıbbi ceza hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuMilletlerarası HukukDoktor Öğretim Üyesi51Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını hukuk alanında tamamlamış ve AB Rekabet Hukuku ve Enerji Piyasası alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Duygu durum bozuklukları ve mizaç karakter özellikleri ile ilgili çalışması olmak. Uyku hekimliği ve bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı sertifikalarına sahip olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Evre 4 mide kanserli hastalarda primer tümör rezeksiyonunun sağkalıma etkisi hakkında çalışması olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Üst gastro intestinal sistem kanamalarında ankaferd uygulaması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi21Kök hücre nakil hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı hakkında çalışma yapmış olmak. Kök hücre, otolog, alojenik kemik iliği nakli yapma sertifikasına sahip olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Cerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi31Tubal ektopik gebelik tedavisinde kullanılan yöntemlerin tubal patens üzerine etkilerinin karşılaştırılması hakkında çalışması olmak. Virojinekolojik operasyon sertifikasına sahip olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi41Tip II diyabetli mikroalbüminürisi olan hastalarda karotis intima-media kalınlığının ölçümü hakkında çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi41Juvenil miyoklonik epilepsi hastaları ve sağlıklı bireylerde serum melatonin düzeylerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp BilimleriFizik Tedavi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi51Fasiyal paralizi hastalarında düşük yoğunluklu lazer tedavisinin etkinliği hakkında klinik çalışması olmak.
Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Juvenil idiopatik artritli hastalarda osteoporoz risk faktörleri, yaşam kalitesi ve tükenmişlik durumunun değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak.
Meram Meslek

Yüksekokulu

Dişçilik HizmetleriDiş Protez Teknolojisi Pr.Doktor Öğretim Üyesi51Lazer ve sonik sistemler ile irrigasyonun kök kanalına bağlanmaya etkileri hakkında çalışması olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Adli Bilişim MühendisliğiAdli Bilişim MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorası Bilgisayar Mühendisliği alanından olmak. Hiperspektral görüntülerin sınıflandırılması, karar destek sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Adli Bilişim MühendisliğiAdli Bilişim MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi Bilgisayar Mühendisliği alanında olmak; Adli Bilişim konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Adli Bilişim MühendisliğiAdli Bilişim MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi Bilgisayar Mühendisliği alanında olmak; Adli Bilişim konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorası Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmaları olmak veya yüksek lisans ve doktorası Biyomedikal Mühendisliği alanında olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi41Lisans, yüksek lisans ve doktorası Elektrik Elektronik Mühendisliği alanından olmak, Enerji Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Harita MühendisliğiÖlçme TekniğiDoktor Öğretim Üyesi41Ağ bazlı RTK tekniklerinin doğruluk ve presisyon analizleri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Mekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik motorlarında kestirimci bakım ve enerji optimizasyonu üzerine çalışmış olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Mekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi51Deney tasarımı ve analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

HemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi51Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Psikiyatri Hemşireliği öğretiminde simülasyonla ilgili çalışmaları olmak.
Seydişehir Sağlık

Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi51Hemodiyaliz hastalarına uygulanan müzik terapisinin anksiyete ve stres düzeyleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
Seydişehir Sağlık

Bilimleri Fakültesi

HemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi51Alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Seydişehir Sağlık

Bilimleri Fakültesi

HemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi51Alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Seydişehir Sağlık

Bilimleri Fakültesi

HemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi51Alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Seydişehir Sağlık

Bilimleri Fakültesi

HemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi511-4 yaş arası çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesiyle ilgili çalışması olmak.
Siyasal Bilgiler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoktor Öğretim Üyesi51Kamu politikaları, Siyaset sosyolojisi ve Yeni Kurumsalcılık alanlarında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler

Fakültesi

Uluslararası İlişkilerAvrupa BirliğiDoktor Öğretim Üyesi51Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, karşılaştırılmalı siyaset sosyolojisi ve Avrupa Birliği entegrasyonu ve işbirlikleri bağlamında Türkiye-Fransa ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler Fakültesi

TarihYeni Çağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi51Siyasi sürgünler ve Anadolu’da Rum ve Ermeni Çeteleri alanlarında çalışmaları olmak.
Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiDoktor Öğretim Üyesi51Tenisçilerde direnç lastiği ve elastik bantlarla yapılan antrenmanların etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler

Fakültesi

BankacılıkBankacılıkDoktor Öğretim Üyesi51Üniversite Girişimciliği konusunda çalışmaları bulunmak ve uluslararası proje deneyimine sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler

Fakültesi

Ulaştırma ve LojistikUlaştırma ve LojistikDoktor Öğretim Üyesi51Lojistik köyleri alanında çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler

Fakültesi

Yönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriDoktor Öğretim Üyesi51Kadın girişimcilerinin sorunları ile hastane bilişim sistemlerine karşı direnç algılamalarının iç müşteriler üzerine etkisine dair çalışmaları olmak.
Yabancı Diller

Yüksekokulu

Yabancı DillerYabancı DillerDoktor Öğretim Üyesi51Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İngilizce Öğretmenliği alanında tamamlamış olmak. Akran etkileşimi ve yabancı dil eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Yabancı Diller

Yüksekokulu

Yabancı DillerYabancı DillerDoktor Öğretim Üyesi51İngilizce öğretmenlerinin mesleki kimlik ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Bir önceki yazımız olan Akdeniz Üniversitesi 319 Sözleşmeli Personel Alacak başlıklı makalemizde akdeniz üniversistesi, hemşire ilanları ve sözleşmeli personel ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.