Öğretmenler’in ”Özür” Tayin Başvuruları Bugün Başladı

Öğretmenler’in ”Özür” Tayin Başvuruları Bugün Başladı
Yayınlama: 11.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
352
A+
A-

Öğretmenlerin ‘Özür’ durumundan dolayı bugün tayin başvuruları başladı. Öğretmen olup ve adaylığı kaldırılmamış öğretmenlerden görev yaptıkları yerde bir yıl ve daha fazla süreyle çalışanlar eş durumundan tayin isteyebilecekler.

Devlet memurluğu ve öğr Öğretmenlerin ‘Özür’ durumundan dolayı bugün tayin başvuruları başladı. Öğretmen olup ve adaylığı kaldırılmamış öğretmenlerden görev yaptıkları yerde bir yıl ve daha fazla süreyle çalışanlar eş durumundan tayin isteyebilecekler.

Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan, atandıkları yerde 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin 2015 yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2015 tarihi esas alınacak. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme için başvurabilecek.

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2015 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 30 Eylül 2015’a kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada başvurular sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onay alınacak. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecek. Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilenler, en geç 15 Eylül 2015 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas yazılı sınava yeni görev yerlerinde katılacak.

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Öğretmenlerden; kendisi, eşi veya çocuklarının, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının, öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe veya ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez ” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Aile birliğine bağlı yer değişiklikleri

Öğretmenlerden, eşleri; Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı, 506 sayılı Kanunu kapsamında bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi, TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak, milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il veya ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’da belirtilen görevlerde bulunanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (sözleşmeli çalışanlar dahil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum veya kuruluştan alınacak görevyeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir) talep edilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan; eşlerinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge, idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte, ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin iş yerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi iş yerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecek.

Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecek. Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 15 Eylül 2015’te atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas yazılı sınava, yeni görev yerlerinde katılacak. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan, atandıkları yerde 30 Eylül 2015 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuru yapabilecek.

Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecek. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecek. Öğretmenlerden; kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar, eşleri geçici görevli olanlar, eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusu yapamayacak.

Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca haklarında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Yer değiştirme takvimi

Birinci aşama başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci, 11-17 Ağustos’ta yapılacak. İkinci aşama tercihleri ise 20-26 Ağustos’ta alınacak. Atamaların 28 Ağustos’ta gerçekleştirilmesinin ardından, 31 Ağustos’ta tebligat ve ilişik kesme işlemleri yapılacak.

 

kaynak:AA

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.