Önlisans Mezunları PMYO Sınavına Başvuru Yapabilir mi?

Önlisans Mezunları PMYO Sınavına Başvuru Yapabilir mi? Sizler için haberimizi derledik…

Önlisans Mezunları PMYO Sınavına Başvuru Yapabilir mi?
Yayınlama: 14.11.2017
Düzenleme: 05.03.2021 22:49
3.000
A+
A-

Önlisans Mezunları PMYO sınavına girebilir mi?

Önlisans Mezunları PMYO – Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır. Ön lisans mezunlarına diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmamaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığına ait linkten ulaşabilirsiniz: http://www.pa.edu.tr

Lise eğitimimi yabancı ülkede tamamladım Türkiye’de polis olabilmek için ne yapmam gerekir?

  • TC vatandaşı olmak,
  • Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak, yabancı ülkelerden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından mezun olduğunuz okulla Türkiye’deki okullara denklik belgesi almak,
  • PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak”,
  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olan PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır” hükmü mevcuttur.

PMYO sınavlarına kaza-i rüşt kararı ile başvuru yapabilirler mi ?

Kaza-i rüşt ile ilgili kararlarda kişilerin yaşlarında ve doğum tarihlerinde her hangi bir değişiklik söz konusu olmadığından dolayı kaza-i rüşt kararları Başkanlığımızca geçerli sayılmamakta ve dikkate alınmamaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli eş ve çocuklarına PMYO sınavlarında farklı hükümler uygulanmakta mıdır?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. fıkrası; “Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve haklarında POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR kararı verilerek yazılı sınava alınmaları kaydıyla, içinde bulundukları erkek veya bayan kategorisinin yazılı sınavda aldığı en yüksek puanın en az 1/3’ ünü almak koşuluyla, asıl aday listesine dahil edilirler. Bu kapsamda alınanlar o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.” hükmü gereğince sadece Emniyet Teşkilatı Şehit veya Görev malulü eş veya çocuklarına farklı hüküm uygulanmaktadır.

PMYO sınavları müracaatları ve sınavları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci alımları ile ilgili başvuru tarihleri, şartları ve detaylı bilgiler her yıl güncellenerek Mart-Nisan aylarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün www.egm.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr. İnternet adreslerinden tüm PMYO Öğrenci Adaylarına ilan edilmektedir.

PMYO öğrenci adayının ailesinden her hangi birisinin sabıkalı olması PMYO öğrencisinin ilişiğinin kesilmesini gerektirir mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğin 8. maddesinin (h) bendi “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

1)    Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.
2)    Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3)    Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.” hükümleri gereğince sadece PMYO öğrenci adayının ve eşinin sabıka kaydı dikkate alınmaktadır.

PMYO mülakat sınavlarında PMYO öğrenci adayı hakkında verilen puanlar yazılı (test) sınavı etkiler mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3. bendinde; “Fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavında verilen puanlar adayın Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanını etkilemez, verilen puanlar adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilmesinde esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle verilen puanların yazılı sınava bir etkisi bulunmamaktadır.

PMYO yazılı (test) sınavına itiraz edilebilir mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2. bendi hükümleri gereğince yazılı (test) sınava itirazlar ÖSYM Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olup, Polis Meslek Yüksekokullarına planlaması yapılan adaylar Polis Meslek Yüksekokulunu değiştirebilirler mi

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesinin 5. fıkrasında, “Sınavı kazananların Yüksekokullara planlaması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez.” hükmü mevcuttur.

PMYO giriş sınavlarında aranan sağlık şartları nelerdir?

Aranacak sağlık şartları “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

PMYO giriş sınavlarında göz ile ilgili aranan sağlık şartları nelerdir?

04.08.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 IV-A diliminde,

“IV- GÖZ HASTALIKLARI

Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1)    Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2)    İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3)    Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır.
4)    Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5)    Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.
6)    Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir.
7)    Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir” hükümleri mevcuttur.
27)    PMYO giriş sınavlarında cilt hastalıkları ile ilgili aranan sağlık şartları nelerdir?

04.08.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 IX-A diliminde;

“IX- CİLT HASTALIKLARI

A)    Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici (5 metreden bakmakla) veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder. Ancak;
1)    Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
2)    Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3)    Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir” hükümleri mevcuttur.

PMYO başvuru puanına, sınav şekli ile ilgili bilgilere, başvuru tarihlerine nereden ulaşabilirim?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci adaylığı başvuru şartlarına, sınav başvuru tarihlerine ve istenilen belgeler ile PMYO Sınavı ile ilgili detaylı bilgilere http://pmyo.pa.edu.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr internet sitelerinden adayların ulaşabilmeleri mümkündür.

Açık öğretim Fakültesi Polis Eğitimi bölümü 2 yıllık önlisans mezunlarının polis memuru olma hakkı var mıdır?

CEVAP:5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yerleştirilen programdan mezun olanların, Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar gibi Polis Memuru olma hakkı bulunmamaktadır.
Polis Memuru olabilmek için; 09.05.2001 tarih ve 24397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 10. maddesine göre Polis Meslek Yüksekokulundan veya 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 26.04.2005 tarih ve 25807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 24. maddesine göre Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olmak gerekmektedir.

Ailevi veya maddi sorunlarından dolayı okudukları Polis Meslek Yüksek Okullarından başka bir Polis Meslek Yüksek Okuluna geçiş yapılır mı?

CEVAP: Polis Meslek Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim görmeye hak kazanan adayların öğrenci planlamaları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı Başlıklı 15.  Maddesi 5. bendi  “Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez” hükmünü içermektedir. Bu nedenden dolayı başka bir Yüksekokula geçiş mümkün olmamaktadır.

Polis Meslek Yüksek Okulunda okurken evlenebilir mi? eğer evlenebilirse cezası var mıdır?

17/08/2008 tarih ve 26970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Evlenme Yasağı başlıklı 27. maddesi “Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir” hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim görürken herhangi bir nedenle ayrılan öğrenci tekrar Polis Meslek Yüksekokuluna dönebilir mi?

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği’nin 21. maddesi 1. bendinin “Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkan veya çıkarılan adaylar kendilerine yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren geri dönme istekleri kabul edilmez ve Yüksekokula da alınmazlar”  hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksekokulundan herhangi bir nedenle ayrıldığında tazminat ödenir mi?

Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası “Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir” hükmü yer almaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan ders müfredatlarını nasıl temin edebilirim?

Öğrenim gördüğünüz Yüksekokula müracaat etmeniz halinde temin edilebilmektedir.

Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturur mu?

17 Mayıs 2008 Cumartesi günü 26879 Sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin Adaylarda aranılacak nitelikler başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasının “ğ, h, ı ve n” bentleri hükümleri doğrultusunda yapılan güvenlik soruşturması, aday ve varsa eşi için yapılmaktadır. Adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturmamaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?

Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne kayıt yaptırmadan önce diğer Fakülte ve Yüksekokullarda görmüş olduğu derslerden Polis Meslek Yüksekokulları ders müfredatında bulunan aynı derslerin olması halinde bu derslerden muaf olunur mu?

Polis Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 21/12/2011 tarih ve 2011/4 sayılı kararına göre söz konusu derslerden muaf olamayacaklarına dair karar verilmiştir.

Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler burs alabilir mi? 

Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılandığından burs verilmesi söz konusu değildir.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin teşkilat kadrolarına atamaları nasıl yapılmaktadır?

Mezun olan öğrenciler, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yerlerden birini her okuldaki öğrencilerin başarı sıralaması esas alınarak, seçecekleri illere atamaları yapılmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenim görmekte iken, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine geçiş yapılır mı?

Öğrenim görmekte iken Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınavını kazanıp kayıt yaptırmaları halinde, mecburi hizmet ve tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyla geçiş yapabilirler.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.