SON DAKİKA

ÖYP’de 3 Branşta Daha Alan Sınavı Başvuruları Başlıyor

Bu haber 28 Ağustos 2015 - 8:20 'de eklendi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji alanlarında yapılacak Alan Sınavı için başvurular 28.08.2015 17:00’da e-devlet şifresi kullanılarak alınmaya başlanacaktır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji alanlarında yapılacak Alan Sınavı için başvurular 28.08.2015 17:00’da e-devlet şifresi kullanılarak alınmaya başlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında psikolojik danışmanlık ve rehberlik, felsefe ve psikoloji alanlarında yapılacak alan sınavı için başvurular yarından itibaren 1 Eylül’e kadar alınacak.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, felsefe ve psikoloji alanlarında yapılacak alan sınavına başvurular, yarın saat 17.00’den itibaren e-devlet şifresi kullanılarak alınmaya başlanacak. Başvurular 1 Eylül 2015 saat 18.00’de sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Alan Sınavına İlişkin Duyuru (27.08.2015)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinin h) bendinde “alan sınavı: yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, alan sınavının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji alanlarında yapılması Yürütme Kurulu’nun 19.08.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik için 25, Felsefe için 25 ve Psikoloji için 15 adet kadro belirlenmiştir.

Diğer alanlara ilişkin yapılacak alan sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

1-Alan Sınavına Başvuru Şartları

Alan sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday çağırılacak olup; son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adaylarda sınava kabul edilecektir.

Adayların alan sınavına başvurusu için hesaplanacak olan ÖYP puanının hesaplamasında lisans not ortalamasının %35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %50’si ve varsa yabancı dil sınavının %15’i dikkate alınır.

Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden sınava girecek olan adayların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans mezunu,

 Felsefe bölümünden sınava girecek olan adayların Felsefe bölümü lisans mezunu,

 Psikoloji bölümünden sınava girecek olan adayların ise Psikoloji bölümü lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

2-Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli

Alan sınavına başvurular 28/08/2015 (17:00) – 01/09/2015 (18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesinden online olarak beyan usulüne göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru sonuçları sadece www.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca adaylara posta yoluyla tebliğ edilmeyecektir.

3-Sınav Şekli, Tarihi ve Yeri

Alan sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Alan sınavının yazılı bölümü 08/09/2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde (Beytepe Kampüsü) saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav, ilgili bilim alanlarına ilişkin temel konuları içerecektir.

Alan sınavının sözlü bölümü 9-10/09/2015 tarihlerinde yine Hacettepe Üniversitesinde (Beytepe Kampüsü) yapılacaktır.

4-Değerlendirme

Alan sınavı puanı, adayın yazılı sınav puanının %50’si ile adayın sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınarak hesaplanacaktır.

5-Diğer Hususlar

Alan sınavı puanı adaylar için puanların ilan edilmesi tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerli olacaktır.

Adaylar hem yazılı he sözlü sınava girerken nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Sınav sonucuna itirazların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekmektedir.

Adaylar yazılı sınav için yanlarında kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.

İlan olunur.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

3. Araştırma görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak

4. Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

 Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

 Alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

5. Başkanlığımızca 28/08/2015 (17:00) – 01/09/2015 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olan başvuru işlemlerinde, adaylar 2012 Güz ve sonrasında alınan ALES sonuçlarından birini kullanabileceklerdir

6. Adaylar başvurularını ÜDS/KPDS/YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen bir yabancı dil sınav sonucu ile yapabilmektedirler.

7. Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosunu esas almaları gerekmektedir. ÖYP Tercih Sisteminde eşdeğerlilik tablosunu kolayca kullanmanızı sağlayacak özellikler bulunmaktadır.

ALES MUAFİYET

1. Doktorasını tamamlamış olanlar,

2. Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlar,

3. Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmaktayken ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan (ALES) muaf olup, bu adayların yerleştirme işlemlerinde ALES puanı 70 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

İlgili Haberler

2015 ÖYP Eğitim Güz Dönemi Kontenjanları Açıklanıyor
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi atanan…
ÖYP İçin 7 Bölüme Daha Alan Sınavı Yapılacak Açıklaması
ÖYP’de PDR, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Felsefe, Psikoloji ve Hukuk’tan alan sınavı yapılacak.   ÖĞRETİM ELEMANI…
YÖK 2015 ÖYP Sonuçlarını Açıkladı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme işlemi sonuçlandı. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız…
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Başvuru Sayfası Açıldı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kadro İlanları   “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve…
YÖK Diğer Alanlar için ÖYP Alan Sınavı Açıklaması
YÖK, alanı henüz yapılmamış ÖYP alımları için açıklama yaptı. 4 Ağustos’ta yapmış olduğumuz haberde, YÖK’ün…
ÖYP’de Diğer Alanlar İçin Kadrolar Ne Zaman Yayınlanacak?
ÖYP kadro ilanında neden sadece iki alana ait kadrolar yer aldı. Kariyermemur.com olarak daha önce açıkladığımız…
ÖYP Kadro İlanları Yayımlandı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar” uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarımızın araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme…
2015 ÖYP Alan Sınavı Sonuçları Açıklandı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Başkanlığımızca Yapılan Alan Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır YÖK, Öğretim Üyesi…
ÖYP Başvuruları Ne Zaman Olur?
  Kısaca ÖYP Nedir? ÖYP yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine…
ÖYP Alan Sınavı Başvuru Sonuçları Açıklandı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Başkanlığımızca Yapılacak Alan Sınavına Başvurular Sonuçlanmıştır Sonuçları öğrenmek ve…
ÖYP Alan Sınavı Yapılacak İki Temel Bilim Belli Oldu
YÖK, yaptığı açıklamada alan sınavının Temel Tıp Bilimleri ve

 

Bir önceki yazımız olan 2016 POMEM Alımı Ne Zaman? PÖH PMYO Alımı Ne Zaman? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.