Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus+ Programı Başvuru İlanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı çerçevesinde Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına öğrenim ve staj hareketliliği için öğrenci gönderilecektir.

Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus+ Programı Başvuru İlanı
Yayınlama: 30.09.2021
581
A+
A-

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı çerçevesinde Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına öğrenim ve staj hareketliliği için öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında öğrenim/staj hareketliliği kapsamında geçirdikleri süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Öğrenim hareketliliğinin 2021-2022 yılı Bahar yarıyılında, staj hareketliliğinin ise 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

SNÜLKEYÜKSEKÖĞRETİM KURUMUÖĞRENİM DÜZEYİ (Yüksek Lisans/Doktora)GEÇERLİ DİLLER
1ALMANYABrandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg) http://www.fhpolbb.deYLİngilizce-Almanca
2ALMANYAAşağı Saksonya Eyaleti Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen) http://www.pa.polizei-nds.de/YLİngilizce-Almanca
3ÇEKYAÇek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie České republiky v Praze) http://www.polac.cz/YL,Dİngilizce-Çekçe
4ÇEKYASavunma Üniversitesi (Univerzita Obrany) http://www.unob.cz/YLİngilizce
5ESTONYAEstonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia) http://www.sisekaitse.ee/YLİngilizce
6FİNLANDİYALaurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences)
http://www.laurea.fi
YLİngilizce
7İSPANYAGuardia Civil Üniversite Merkezi (Centro Universitario de la Guardia Civil)
https://www.cugc.es/
YL,Dİspanyolca
8İTALYARoma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre) http://uniroma3.it/
*Yalnızca Siyaset Bilimi (Political Science) ile ilgili dallarda
YLİngilizce-İtalyanca
9MACARİSTANKamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) http://uni-nke.hu/
* Kolluk (Law Enforcement) Fakültesi
YLİngilizce
10MACARİSTANKamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) http://uni-nke.hu/
* Uluslararası Çalışmalar ve Avrupa Çalışmaları Fakültesi
YL,Dİngilizce
11POLONYAMilli Savunma Üniversitesi (Akademia Obrony Narodowej) http://www.aon.edu.pl/YLİngilizce
12POLONYASzczytno Polis Akademisi (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) https://www.wspol.edu.pl/YLİngilizce-Lehçe
13PORTEKİZMaia Üniversite Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia) http://www.maieutica.pt/
*Yalnızca Suç Bilimleri (Criminology) ile ilgili dallarda
YLİngilizce-Portekizce
14ROMANYABraşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov)
http://unitbv.ro/
YLİngilizce
15SLOVENYAMaribor Üniversitesi Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru)
http://www.fvv.um.si/

 

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
1)    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
2)    Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2,5/4 olması gerekmektedir.
3)    Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS: 60,00 / YÖKDİL: 70,00) olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan diğer sınavlardan alınan puanların ÖSYM’nin yayınladığı Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu’nda en az YDS 60,00 alt limit puanına karşılık gelmesi gerekmektedir. Başvurularında dil belgesi ibraz etmeyen öğrenciler için yabancı dil sınavı düzenlenecektir.

SEÇİLME KRİTERLERİ VE DİĞER BİLGİLER
1)    Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
a)    Akademik not ortalaması (%50),
b)    YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil puanı (%50). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.)
c)    12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 100 üzerinden 15’er puan eklenir.
d)    Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 100 üzerinden 10’ar puan eklenir.
e)    Aynı öğrenim düzeyinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 100 üzerinden 10’ar puan düşürülür.
f)    Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 100 üzerinden 10’ar puan düşürülür.
Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listede bulunanların hareketlilikten feragat etmeleri durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralamasına göre hareketliliğe katılma hakkı kazanacaklardır.

2)    Seçildiği halde Erasmus+ Hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında akademik not ve dil puanları 100 üzerinden 10’ar puan düşürülecektir.

3)    Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır.

4)    Seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri söz konusu olabilir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirilemeyebilir.

5)    Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus+ öğrencileri için açılan dersler hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur.

6)    Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin öğrenim gördüğü alanla ilgili uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Başkanlığımız olarak staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca dördüyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, İspanya Guardia Civil Üniversitesi, Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi ve Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi) ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus+ Program ülkelerinde öğrencinin öğrenim alanıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı 2021 Erasmus+ Programme Guide adlı belgenin 48. sayfasında belirtilmiştir: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf

7)    Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus+ Hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.

8)    Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.

9)    İsteyen öğrenciler aynı şartlarda müracaat ve değerlendirme sürecine tabi tutulmak kaydıyla hareketlilikten hibe almaksızın kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.

10)    Devam etmekte olan COVID-19 salgınından dolayı ülkemizde veya muhatap ülkede alınan tedbirler sebebiyle karşı kurumun da kabul etmesi şartıyla hareketliliklerin tamamı ya da bir kısmı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi hareketliliklerin hibelendirilmesinde yalnızca katılımcıların hareketliliğin gerçekleştiği ülkede fiziksel olarak bulundukları süre dikkate alınır.

11)    Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2021 Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir:

BAŞVURU ŞEKLİ
Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formunu *buradan doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi Başkanlığında transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.

KONTENJAN    
Toplam hareketlilik sayısı, Ulusal Ajans’ın kurumumuz adına tahsis ettiği öğrenci hareketliliği bütçesi ile sınırlıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ     : 30.09.2021-20.10.2021
Ayrıntılı bilgi için:
Telefon        : 0 312 462 91 09 – 0 312 462 91 10
Web        : http://www.pa.edu.tr    
E-posta        : [email protected] 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.