Polis Akademisi Yüksek Lisans İlanı

Polis Akademisi Yüksek Lisans İlanı
Yayınlama: 15.07.2015
Düzenleme: 09.03.2021 16:54
1.793
A+
A-

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başv GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri ve kesin kayıt tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

Başvuru Tarihleri: 03-14 Ağustos 2015

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

A-LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen kontenjan dâhilinde öğrenci alınması planlanmaktadır:

Sıra

No

Anabilim DalıYüksek Lisans Programının AdıProgramların Kontenjan Sayısı
I. ÖğretimII.

Öğretim

1Güvenlik Stratejileri ve YönetimiGüvenlik Stratejileri ve Yönetimi1010
2Güvenlik Stratejileri ve Yönetimiİstihbarat Araştırmaları Programı1010
3Suç AraştırmalarıSuç Araştırmaları1010
4Uluslararası GüvenlikUluslararası Güvenlik1010
5Uluslararası GüvenlikUluslararası Güvenlik (İngilizce)1010
6Ceza AdaletiCeza Adaleti1010
7Ulaşım Güvenliği ve YönetimiUlaşım Güvenliği ve Yönetimi1010

 

Sıra

No

Anabilim DalıYüksek Lisans Programının AdıProgramların Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
1Adli BilimlerAdli Bilimler10

 

Sıra

No

Anabilim DalıDoktora Programının AdıProgramların Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
1Güvenlik Stratejileri ve Y önetimiGüvenlik Stratejileri ve Yönetimi10
2Uluslararası GüvenlikUluslararası Güvenlik10

 

BAŞVURU KOŞULLARI

B-YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

 • Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 • Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 • Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 • Adaylar;
 1. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 2. İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat (Ekonomi), İşletme Bölümleri,
 3. Fen Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih, Bölümleri,
 4. Hukuk Fakülteleri,
 5. İletişim Fakültesi Bölümleri,
 6. Harp Okulları,
 7. Yurtdışındaki fakültelerden yukarıdakin denkliği veya eşdeğerliği kabul edilmiş bölümlerden mezun olmalıdır.

(Adli Bilimler Yüksek Lisans programına başvurularda bölüm şartı aranmaz.)

 • ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2012 Sonbahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)
 • ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az kırk (40) puan veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır.
 • Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için Y ÖK’ten alınan denklik belgesi)
 • Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi 100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
 • Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya
 • Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir,

Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Adaylar öğrenci alım mülakat komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık programına

tabi tutulacaktır. Dolayısıyla bu öğrenciler ilgili Anabilim Dalına şartlı olarak kabul edilmiş sayılırlar.

Yüksek Lisans Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 • Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak [email protected] adresine gönderilecektir.)
 • Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

C-DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

 • Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 • Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 • Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Adaylar, yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için mezuniyet şartı aranan bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun olmalıdır.
 • Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.
 • Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi 100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 • ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az elli beş (55) puan veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır,
 • ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES’de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2012 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
 • (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
 • Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir,

Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Doktora Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 • Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak [email protected] adresine gönderilecektir.)
 • Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

D-YABANCI DİL İLE  EĞİTİM YAPILAN YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARINA

BAŞVURABİLMEK İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

 • Lisans diplomasına sahip olmak,
 • 2 adet akademik referans mektubu (Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez),
 • Niyet Mektubu,
 • Özgeçmiş (CV),
 • Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi (Transkript),
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan

adayların programa başvurabilmeleri için KPDS, ÜDS veya YDS’     den asgari  75   puan almış olmak veya

diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen notu almak,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ( veya GRE’den buna eşdeğer puanı almak),
 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya tasdikli fotokopisi,
 • Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

E-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI

Yabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Mülakat sınavında başarılı olmak,

Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için;

 1. YÖK tarafından düzenlenmiş “lisans tanınma belgesi” almak,
 2. TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
 3. İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Yüksek Lisans eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları

Mülakat sınavında başarılı olmak,

Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için;

 1. YÖK tarafından düzenlenmiş “yüksek lisans tanınma belgesi” almak,
 2. TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
 3. İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında doktora eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.

F- İKİNCİ ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders toplam ücreti 8.600’dir.                (4+4=8    Ders +

Yüksek Lisans Semineri Dersi ve 2 dönem Yüksek Lisans Tezi derslerini kapsar)

İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi süresi en fazla 6 dönem (3 yıl)’dır. Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde 3 dönemde de mezun olunabilmektedir.

İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi, DERS DÖNEMİ ve TEZ DÖNEMİ olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

Ücretle ilgili uygulama esasları:

ders dönemi

Kredili Tek Ders Ücreti: 825 TL

Ders döneminde müfredatta yer alan toplam 8 adet kredili ders alınır.

Uygulama

Esasları

Her dönem başında, alınan ders sayısınca yukarıdaki ücret üzerinden ödeme yapılır.

Ders döneminde en az 2, en fazla 4 ders alınabilir.

Dönem başında kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ders tekrarlarında öğrenci ders başı ücret öder.

(Dersler bittikten sonra Tez Dönemi)

tez dönemi

Tez Dönemi Ücreti: 2.000 TL

Tez Dönemi ücreti 2 dönemlik (1 yıl) ücreti kapsar ve iki eşit taksitte dönem başlarında ödenir.

Tez Döneminde Yüksek Lisans Tezi I dersi, Yüksek Lisans Tezi II dersi ve Yüksek Lisans Semineri dersi alınır.

Uygulama

Esasları

Tez Dönemi ücreti kapsamında Yüksek Lisans Tezi I dersi ve Yüksek Lisans Tezi II dersi verilir. Yüksek Lisans Semineri dersi ücretsizdir.

Her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın 6 dönem içerisinde mezun olamayan öğrenci, 7. dönemden itibaren tez dönemi ücretine ilave olarak mezuniyete kadar her dönem güncel ders ücreti üzerinden bir ders ücreti öder.

Erken mezuniyet (Minimum 3 dönem) nedeniyle ücret iadesi yapılmamaktadır.

İkinci Tez Döneminden önce tezini savunan ve mezuniyete hak kazanan

öğrenci toplam ücretin kalan kısmını ödemek durumundadır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

 • Diğer üniversitelerden alınan yüksek lisans dersleri (iki dönemlik olmak kaydıyla Araştırma Yöntemleri dersi hariç) GBE’den alınacak derslere saydırılamaz.
 • Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesiyle alıp saydırdığı her ders için güncel ders ücretini öder.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrenci en az 2 derse, ücretini ödeyerek kaydını yaptırır.
 • Kayıt yaptırdıktan sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrenciden 1 ders ücreti alınır.
 • Ders seçimi haftasından sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrencinin hiçbir ders ücreti iade edilmez. Ücretin tamamını ödemiş olan öğrencilere kayıt olduğu dönemin ücreti iade edilmez. Ancak yeterli sayıda öğrenci tarafından seçilmediği için açılmayan ders yerine başka bir dersi seçme imkânı verilir. Bu durum mümkün değilse açılmayan derse ilişkin yaptığı ödeme öğrenciye iade edilir.
 • Özel Öğrenci olarak alınan her ders için tek ders ücreti ödenir.
 • Kayıt dondurulan her dönem için tek ders ücreti ödenir.
 • Ders tekrarı, Not Yükseltme için her ders için tek ders ücreti ödenir.
 • Kayıt yapılmayan dönemler öğrenim süresinden sayılır.

G-YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Sınava ilişkin Hususlar:

Başvurulan programların mülakat sınav günleri daha sonra ilan edilecektir. Mülakat sınavları saat 09:00 da başlar. Adaylar müracaat sırası ile mülakata alınır.

Başvuru Tarihleri03-14 Ağustos 2015
Başvuru YeriGüvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Dil Sınavları (Protokol kapsamında müracaat edenler)21 Ağustos 2015 Saat: 09:00
Mülakat Sınav Tarihleri24-28 Ağustos 2015
Kesin Kayıt07-11 Eylül 2015
Ders Seçimleri14-18 Eylül 2015
Kayıt Yenileme14-23Eylül 2015
Güz Yarıyıl Başlangıcı28 Eylül 2015

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.