Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
Yayınlama: 01.02.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:35
343
A+
A-

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 25 bilişim personeli alacak.

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 5 Temmuz 2014 veya 4 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 3 (üç) katı aday arasından, Genel Müdürlüğümüz tarafından 07/03/2016 – 18/03/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 25 (yirmi beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş), Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

a) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

b) Yazılım geliştirme konusunda en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,

c) Sağlık bilişimi alanında en az 1(bir) yıl çalışmış olmak,

d) NoSQL ve Bigdata Analytics süreçlerinde en az 2(iki) yıl deneyimli olmak,

e) Doktora veya en az yüksek lisans mezunu olmak,

f) Agile, SCRUM vb. proje yönetim metodları konusunda en az iki yıl deneyimli olmak,

g) Akıcı düzeyde İngilizce konuşmak,

h) Kamu kurumlarının e-devlet entegrasyon süreçlerinde çalışmış olmak tercih sebebidir.

B.2. Ağ Yönetimi Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Ağ yönetimi konusunda en az 5(beş) yı1 çalışmış olmak,

b) Backbone Switch yönetiminde en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,

c) Yük Dengeleyici yönetiminde en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) CCNA ve/veya CCSP(Cisco) sertifikasına sahip olmak.

B.3. Ağ Yönetimi Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Ağ yönetimi konusunda en az 3(üç) yı1 çalışmış olmak,

b) Backbone Switch yönetiminde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Yük Dengeleyici yönetiminde en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) CCNA ve/veya CCSP(Cisco) sertifikasına sahip olmak.

B.4. Sistem Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Sistem güvenliği konusunda en az 5 (beş) yı1 çalışmış olmak,

b) Firewall yönetiminde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) IPS/IDS yönetiminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

d) DDOS sistemlerinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak,

e) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

f) CEH sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

B.5. Sistem Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Sistem güvenliği konusunda en az 3 (üç) yı1 çalışmış olmak,

b) Firewall yönetiminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) IPS/IDS yönetiminde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak,

d) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

e) CEH sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

B.6. Windows Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Windows Sucunu işletim sistemlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Microsoft Exchange sistemlerinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

d) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak,

e) VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

g) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak.

B.7. Linux Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Linux sunucu işletim sistemlerinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

b) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) DNS, LDAP, FTP, NTP, APACHE konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) Shell Scripting bilgisine sahip olmak,

e) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

f) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak.

B.8. Oracle Veri tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda 5(beş) yıl çalışmış olmak,

b) Oracle Backup, Recovery, Data Guard, RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak.

B.9. Oracle Veri tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda 3(üç) yıl çalışmış olmak,

b) Oracle Backup, Recovery, Data Guard, RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

c) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak.

B.10. MSSQL Veritabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) MSSQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,

b) Veri tabanı sistemleri yedekli çalışma, yük dağılımı, yedekleme, kurtarma,

performans/SQL iyileştirme konularında en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konusunda en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) T-SQL konusuna hakim olmak,

e) MCSE Data platform sertifikasına sahip olmak.

B.11. MSSQL Veritabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) MSSQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

b) Veri tabanı sistemleri yedekli çalışma, yük dağılımı, yedekleme, kurtarma,

performans/SQL iyileştirme konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

c) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konusunda en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) T-SQL konusuna hakim olmak,

e) MCSE Data Platform, MSSQL Server Administration, Maintenance, SSRS veya SSIS sertifikalarından en az birine sahip olmak.

B.12. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Microsoft. NET platformu üzerinde en az 5(beş) yıl yazılım geliştirmiş olmak,

b) Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) JQUERY, AngularJS , AJAX konularında bilgi sahibi olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) WCF, XML Web servis kullanımı ve yazımı konusunda en az 3(üç) yıl deneyimli olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üzerine en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

h) Javascript, HTML ve CSS konularında en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

i) MSSQL veya Oracle veritabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) , Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

l) TFS, SVN ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

B.13. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 9 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Microsoft. NET platformu üzerinde en az 3(üç) yıl yazılım geliştirmiş olmak,

b) Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) JQUERY, AngularJS , AJAX konularında bilgi sahibi olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) WCF, XML Web servis kullanımı ve yazımı konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üzerine en az 1(bir) yıl çalışmış olmak,

h) Javascript, HTML ve CSS konularında en az 1(bir) yıl çalışmış olmak,

i) MSSQL veya Oracle veritabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) TFS, SVN ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

B.14. Java Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) JSTL – Java Standar Tag Library, JSF – Java Server Face JSP – Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

d) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

e) SVN – SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

f) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) SOA – Service Oriented Architecture hakkında en az 1(bir) yıl tecrübeli olmak,

h) MSSQL veya Oracle veritabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

i) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

j) TFS, SVN ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

B.15. Veri Madenciliği Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Veri Madenciliği konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

b) Veri Ambarı Modelleme konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) ETL, ELT süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak ve en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

d) Oracle BI, Microsoft BI veya QlickView iş zekası tasarım ara yüzlerinden en az birisi ile en az 2(iki) yıl çalışmış olmak

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı TavanıAlınacakÖzel

Şartlar

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)
NoBilişim Uzmanı PozisyonuPersonel
Sayısı
1Proje Yöneticisi4 katına kadar1B.1.17.336,12
3 katına kadar1B.2.13.002,09
2Ağ Yönetim Uzmanı
2 katına kadar1B.3.8.668,06
3Sistem Güvenliği Uzmanı
2 katına kadar1B.5.8.668,06
4Windows Sunucu Uzmanı2 katına kadar2B.6.8.668,06
5Linux Sunucu Uzmanı2 katına kadar1B.7.8.668,06
3 katına kadar2B.8.13.002,09
6Oracle Veri tabanı Uzmanı
2 katına kadar1B.9.8.668,06
7MSSQL Veri tabanı Uzmanı
2 katına kadar1B.11.8.668,06
3 katına kadar1B.12.13.002,09
8.Net Yazılım Uzmanı
2 katına kadar9B.13.8.668,06
9Java Yazılım Uzmanı
10Veri Madenciliği Uzmanı2 katına kadar1B.15.8.668,06
TOPLAM25

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı

maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, “Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ile Ek-2’de yer alan öz geçmiş” doldurularak ve varsa KPSSP3 puanı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren belgelerle beraber 01/02/2016 – 19/02/2016 tarihleri mesai saatleri içerisinde Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa Caddesi No:3 D Blok Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Genel Evrak Birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) KPSSP3 puanı ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanına göre başarı listesi oluşturulacaktır. Başarı listesine göre adaylar sözlü mülakata çağrılacaktır.

c) Sözlü mülakata davet edilenler 4.2. maddede istenilen belgelerle beraber sözlü mülakata gelecektir.

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

e) Adaylar sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonlarından sadece birini seçebilirler.

f) Sözlü mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Bilişim Uzmanlığı Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği ,

b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSS ve YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavın sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

4.2. Sözlüye Davet Edilenlerden İstenilecek Belgeler

a) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti,

b) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

c) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge,

d) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü mülakat konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI

VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan sözlü mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, sözleşme yapılacak her bir pozisyon sayısının 3(üç) katı kadar aday, sözlü mülakata çağırılacaktır.

b) Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi www.sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 25/02/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

d) Sözlü mülakat 07/03/2016 – 18/03/2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 25 (yirmi beş ) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak 25/03/2016 tarihinde www.sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç

10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İletişim Bilgileri Tel: 0 312 585 23 90

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.