SON DAKİKA

Sahil Güvenlik, Personel Alımı Yapıyor

Bu haber 04 Şubat 2015 - 19:42 'de eklendi.

SINIFI
KAYNAK
GÖREV YERİ

Topçu
Başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.
YÜZER

BİRLİK

Serdümen
Başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.

Motorcu
–         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığ

SINIFIKAYNAKGÖREV YERİ
TopçuBaşvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.YÜZER

BİRLİK

SerdümenBaşvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.
Motorcu–         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın “Motorcu, Bakımcı (Motor), Motorbot İşletmeni, Ulaştırma Makinist, Kademeci”

sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya,

–         Meslek Liselerinin; Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine), Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel) veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik bölümü mezunu

olmak veya,

–         Meslek Yüksek Okullarının; Gemi Makineleri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv, Motor, Gemi Makineleri İşletme Bölümü, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon veya Otomotiv Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık bölümü mezunu olmak veya,

–         Fakültelerin; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya,

–         Motorculuk ile ilgili çıraklık/kalfalık/ustalık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak,

şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.

Elektrikçi–         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın “Elektrikçi, Jeneratör Operatörü, Sahra Kablocusu, Bakım (Elektrik)” sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya,

–         Meslek/Teknik Liselerinin; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomasyon, Otomatik Kumanda bölümü mezunu olmak veya,

–         Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, Endüstriyel Elektronik, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi bölümü mezunu olmak veya,

–         Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak veya,

–         Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından verilen yüksek gerilim elektrik devrelerinde çalışabilirlik belgesine sahip olmak veya,

–         Elektrik ile ilgili kurs/sertifika/ustalık-kalfalık-çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak.

şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.

İkmalci–         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın İkmal işleri ile ilgili sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak,

–         Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya,

–         İkmal işleri ile ilgili kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak belgelerinden en az birine sahip olmak,

şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.

Sıhhiye–         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın “Sıhhiye” sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya,

–         Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri veya 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak veya,

–         Sıhhiye ile ilgili çıraklık/kalfalık/ustalık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak,

şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (8’inci madde) taşıyor olmak.

 

 1. SÖZLEŞMELİ ER OLABİLMEK İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 3. Madde-1 ’de belirtilen eğitim, yaş ve diğer şartları sağlıyor olmak,
 4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)nden her ne sebeple olursa ilişiği kesilmemiş olmak,

ç. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 1. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya  da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)na kar ar ver ilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 2. Askerlik hizmetini yaptığı sırada başvuru yapanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik

Belgesi almış olmak.

 1. Yapılacak olan fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak, ğ. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 2. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

ı. EK-D’de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

 1. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

NOT: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

1-7

 1. BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BAŞVURULARIN KABULÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
 2. Başvuruların yöntemi:
 • Başvurular 09-24  Şubat 2015 tarihleri arasında                       aşağıda                                   belirtilen

evrakların/belgelerin Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen (elden)/posta/kargo yoluyla kapalı bir zarf içerisinde gönderilmesi/teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır.

 • Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri/evrakları başvuru süresi içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığında bulunduracaktır. Adaylar; diploma, nüfus cüzdanı, kurs bitirme belgeleri/sertifika vb. evrakların tıpkıçekimlerini gönderecekler, asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir. (Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara ait belgeler “adayın kendisine veya adresine” iade edilmeyecektir.)
 1. Başvuru için gönderilecek evraklar/belgeler:

(Askerlik hizmetine başlamamış, askerlik hizmetini tamamlamış ve askerlik hizmetini yerine getirmekte olan adayların hazırlayacakları belgeler ayrı maddelerde verilmiştir. Lütfen sizinle ilgili olan maddede belirtilen evrakları hazırlayınız.)

 • ASKERLİK HİZMETİNE BAŞLAMAMIŞ veya ASKERLİK HİZMETİNİTAMAMLAMIŞ olan adaylar tarafından hazırlanacak belgeler:
 • EK-A’da örneği bulunan dilekçe (1 adet asıl nüsha),
 • Adayın kendisine ait bir adet Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi,

(ç) Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini gönderecekler/getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi gönderecekler/getireceklerdir.)

 • Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet

tıpkıçekimi,

 • Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf/sınıflar mutlaka

yazılacaktın.

 • Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini gönderecekler/getireceklerdir.),
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için; terhis belgesinin Askerlik Şubesinden “ASLI GİBİDİR” onaylı bir adet önlü/arkalı tıpkıçekimi (Adaylar, bulundukları yerin Askerlik Şubesine terhis belgesinin asıl nüshası ile tıpkıçekim nüshasını götürecekler, Askerlik Şubesinde yetkili personel tarafından, tıpkıçekim nüshasına “ASLI GİBİDİR” kaşesi basılacak ve altı imzalanarak mühürlenecektir. Onaylatılmamış tıpkıçekim nüshaları kabul edilmeyecektir.),

(ğ) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-5 ve 1-6’da belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini ikmal işleri, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.).

1-8

NOT: Askerlik hizmetine başlamamış adaylardan, terhis belgesi istenmez.

 • ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRMEKTE OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler:

Lütfen, sayfa 1-9 ve 1-10’da bulunan “BİRLİK KOMUTANLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER” başlıklı açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve dilekçe, kadro görev yeri yazısı ile nitelik belgesini burada belirtilen usullere göre tanzim ediniz/edilmesini talep ediniz.

 • EK-B’de örneği bulunan dilekçe (2 nüsha tanzim edilir ve bu dilekçeyle ilk amire

müracaat edilir),

 • EK-C’de örneği bulunan Nitelik Belgesi (1 adet asıl nüsha),
 • EK-Ç’de örneği bulunan kadro görev yeri yazısı (1 adet asıl nüsha),

(ç) Adayın kendisine ait bir adet Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi,

 • Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini gönderecekler/getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi gönderecekler/getireceklerdir.)
 • Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi,
 • Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf/sınıflar yazılacaktır.),
 • Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini getireceklerdir.),

(ğ) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-5 ve

 • 6’da belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini ikmal işleri, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.).

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan KKK Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.