SON DAKİKA

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) İdari Personel Alım İlanı

Bu haber 03 Ağustos 2016 - 12:10 'de eklendi.

 

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

 

 İlan No: TBTK.SAGE.2016-02 (İdari Personel)

 

Referans Kodu: U.2016-02.İKB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları faaliyetlerini yürütecek perso

 

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

 

 İlan No: TBTK.SAGE.2016-02 (İdari Personel)

 

 1. Referans Kodu: U.2016-02.İKB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş

· İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

 1. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • Bordro, tahakkuk işlemlerine hakim olmak,
 • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na hakim olmak,
 • Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütebilmek,
 • İşe Alım Sürecinin işletilmesi; açık pozisyonlar için iş ilanı verilmesi, aday havuzlarının oluşturulması, mülakatların yapılması, mülakat değerlendirmelerinin yapılması çalışmalarında görev alabilecek durumda olmak,
 • Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak,
 • İnsan Kaynaklarına ilişkin raporlamaları yapabilecek durumda olmak,
 • Personel sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda tecrübeye sahip olmak,
 • İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımlarına veri girişi yapabilecek ve sistemi aktif olarak kullanabilecek durumda

 2. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.İSGB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 İşin Tanımı ve Özellikleri

 İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmaları yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş
 •   Kimya Mühendisliği, Kimya 
 1. A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip
 2. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz
 3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hakim olmak,
 • En az 3 yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmış
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim vermek, risk değerlendirmesi yapmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • TS 18001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi

3.Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.MUHB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 

İşin Tanımı ve Özellikleri

Muhasebe Birim faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş

 

·      İktisat, İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik

 

 1. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 

 • Tek düzen hesap planını iyi bilmek ve uygulayabilmek,
 • KDV iade konusunda tecrübeli olmak,
 • Her türlü yasal beyannameleri düzenlemeyi bilmek,
 • Muhasebe alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak,
 • Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek,
 • Bankalarla olan ilişkileri yürütebilmek ve akreditif vb. konularda tecrübeli olmak,
 • Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı

4. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.SB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

İşin Tanımı ve Özellikleri 

Satın alma işlemlerine ilişkin yurtiçinden/yurtdışından ürünlerin temin edilmesini, yurtdışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılmasını, ihalelerin gerçekleştirilmesini ve sözleşme takibini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

 

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş

·İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler,  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri,  Ekonomi,  Hukuk,   Kimya,

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

 

 1. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dış Ticaret Uygulamalarını bilmek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini bilmek,
 • Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • Sözleşme / tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • İyi seviyede İngilizce konuşabilmek,
 • Satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış
 2. Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (Erkek adaylar için).
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
 5. Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lü sistemde en az 2,50 olmak(100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

 

 1. Aşağıdaki şartı sağlıyor

Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

 

(100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

 

 1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

 

 1. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak; (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

 

 

Referans Kodu

KPDS ÜDS YDSTOEFL IBTTOEFL CBTTOEFL PBT 

FCE

 

CAE

 

CPE

 

Bütün Pozisyonlar

 

65

 

61

 

173

 

500

 

B

 

C

 

C

 

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English CPE : Certificate of Proficiency in English

 

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

 Lisans  öğrenimleri  sırasında  Türkçe,  İnkılap  Tarihi  gibi  asıl  alanla  ilgili  olmayan dersler

 dışındaki  tüm  derslerinin  %  100’ünü  İngilizce  aldığını  belgeleyenlerden  İngilizce yeterlilik

 koşulu aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 

 1. Başvuruların en geç 17/08/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ ye kadar yapılması gerekmektedir.

 

b)Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

 1. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya Çıkış Belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü) (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)
 1. Lisans Transkript belgesi (ve varsa üstü),
 2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
 3. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,
 • U.2016-02.İSGB01 referans kodlu ilan için A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası

 

 1. TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için “sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakların sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.)  İş  Başvuru  Sistemi  yoluyla  yapılan  başvurular    haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e)Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

 

 1. Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 2. Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

 

Not: ‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir’’

 

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr Tel: 0312 590 90 00

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.