Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 33 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 33 Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 21.02.2017
Düzenleme: 05.03.2021 22:47
432
A+
A-

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapılacak. Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru :

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

  1.  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2.  Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3.  Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4.  İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  5.  Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  6.  Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  7.  Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  8.  Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (21/02/2017 – 08/03/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9.  Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.


Alım yapılacak bölümler

 

BİRİMİBÖLÜM / ANABİLİM DALIUNVANIDERECEADETÖZEL ŞART
Fen FakültesiMoleküler BiyolojiProfesör11Mastitis izolatı olan Stafilokoklarm moleküler biyolojisi üzerine doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMuhasebe ve FinansmanProfesör11Hastane işletmelerinde maliyet yönetimi ve kaynak tüketim muhasebesi konularında çalışma yapmış olmak.
İletişim FakültesiSinemaProfesör11Sinema alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMekanik (Makine Müh.)Profesör11Biflex dişli zincir baklalarında gerilme analizi ve foto elastisite konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiHareket ve Antrenman BilimleriProfesör11Futbolda fizyolojik ve fiziksel parametrelerin futbol takımlarında başarıya etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiProfesör11İskemik kalp yetmezliğinin hücresel tedavisi (kök hücre, düz kas hücresi gibi) ile ilgili deneysel hayvan çalışması yapmış olmak.
Tıp FakültesiKulak Burun ve Boğaz HastalıklarıProfesör11Kulak Burun Boğaz alanında lazer uygulamaları ve transoral robotik cerrahi konularında sertifikasyon ve deneyim sahibi olmak.
Veteriner FakültesiVeterinerlik ZootekniProfesör11Bıldırcınlarda canlı ağırlığın kalıtım derecesinin farklı yöntemlerle hesaplanması konusunda çalışmaları olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluMütercim Tercümanlık (Arapça)Profesör11
Yabancı Diller YüksekokuluMütercim Tercümanlık (İngilizce)Profesör11
Ziraat FakültesiTarım İşletmeciliğiProfesör11Tarımsal üretim planlaması konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarım İşletmeciliğiProfesör11Tarımsal üretimde etkin analizleri çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSistematik Felsefe ve MantıkDoçent11Pozitivist ve post pozitivist bilim felsefesi üzerine çalışma yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar DonanımıDoçent11Adaptif yapay sinir ağları, biyomedikal sinyal işleme ve yapay zeka konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiÖlçme TekniğiDoçent11Yersel lazer tarayıcılar alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiYöneylem AraştırmasıDoçent11Fark denklemlerinin çözümleri ve periyodikliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sivil Havacılık YüksekokuluUçak Gövde-Motor BakımıDoçent11
Teknik Bilimler MYOHarita ve KadastroDoçent11Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Mekansal Karar destek sistemleri kurulumu ve uygulaması konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıDoçent11Nörooftalmoloji alanında sertifika sahibi olmak.
Veteriner FakültesiHayvan Besleme ve Beslenme HastalıklarıDoçent11Beslemenin küçükbaş ruminantların vücut komposizyonuna etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluMütercim Tercümanlık (Arapça)Doçent11
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YOSosyal Hizmet BölümüYrd.Doç.41
Fen FakültesiUygulamalı MatematikYrd.Doç.21Sabit grid aralık algoritması ile geliştirilmiş indirgenmiş diferansiyel dönüşüm yöntemi alanında çalışmış olmak.
İletişim FakültesiRadyo -TelevizyonYrd.Doç.11Televizyonun kültürel etkileri ve medya güvenilirliği konusunda çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiRadyo -TelevizyonYrd.Doç.11Toplumsal cinsiyet temsili konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehircilikYrd.Doç.11Gayrimenkul piyasaları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBirey ve Toplum SorunlarıYrd.Doç.11Doktorasını Sosyal hizmet alanında yapmış ve Sosyal Hizmette Empati çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiHareket ve Antrenman BilimleriYrd.Doç.11Futbol ve basketbol sporcularında inek kolostrumu kullanımının immunglobulinler, mineraller ve vitamin düzeyleri ile vücut kompozisyonlarına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYOGıda TeknolojisiYrd.Doç.11Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Listeria monocytogenes’in PFGE ile Genotiplendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYOGıda TeknolojisiYrd.Doç.21Süt ve Süt Ürünlarinde Karnitin Düzeyleri alanında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiEnerjiYrd.Doç.41Alüminyum Köpük Isı Değiştiriciler alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTıbbi MikrobiyolojiYrd.Doç.21Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıp Doktoru olmak, Mikro organizmalarda virulansla ilgili moleküler çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiYrd.Doç.11Hububat teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.