STRATEJİK YÖNETİM II VİZE SÜPER ÖZET

STRATEJİK YÖNETİM II VİZE SÜPER ÖZET
Yayınlama: 12.04.2016
Düzenleme: 09.03.2021 14:38
2.206
A+
A-

STRATEJİK YÖNETİM II VİZE SÜPER ÖZET

ÜNİTE 1

Üst Yönetim Stratejileri (Kurumsal Stratejiler )

misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilerdir.

TEMEL STRATEJİLER

BÜYÜME – KÜÇÜLME – DURAĞAN – KARMA

İşletmenin her yö STRATEJİK YÖNETİM II VİZE SÜPER ÖZET

ÜNİTE 1

Üst Yönetim Stratejileri (Kurumsal Stratejiler )

misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilerdir.

TEMEL STRATEJİLER

BÜYÜME – KÜÇÜLME – DURAĞAN – KARMA

İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerdir

KURUMSAL STRATEJİLER

ÇEŞİTLENDİRME STR.  (%95-5 Düşük çeşit , % 70-95 orta , %70 den fazla yüksek)

Bağımsız Çeşitlendirme Stratejisi ( Yabancı şirket katkısı olmadan )

Bağımlı Çeşitlendirme Stratejisi ( Yabancı şirket katkısı olarak yapılan )

ÇEKİLME STRATEJİSİ

1) Tasarruf stratejisi 2)  Kısmi tasfiye stratejisi  3) Tam tasfiye stratejileri yer almaktadır

Bağımsız Çekilme Stratejisi ( Yabancı şirket katkısı olmadan )

Bağımlı Çekilme Stratejisi ( Yabancı şirket katkısı olarak yapılan )

NOT: * Temel bir strateji olan durağan stratejiler işletme üst yönetiminin kurumsal stratejik tercihleri arasında yer alır.

BDG MATRİSİ

Yıldızlar Alanı : Büyüme stratejileri,     Sorunlular Alanı: Küçülme stratejileri

Nakit depoları Alanı : Durağan stratejiler için uygun alanlardır.

Belirsizler :  Bu alanda bulunan işletmeler için büyüme veya belirli bir süre için durağan stratejiler önerilmektedir.

Pazar Büyüme Hızı=(Cari yıl Satışları – Geçmiş yıl satışları)/Geçmiş yıl satışları

Göreceli Pazar Pay GPP : İş biriminin satışları (veya pazar payı)/Esas rakibin satışları (veya pazar payı)

HOFER :  Bu analizin özelliği, incelemeleri, BDG’de olduğu gibi sadece iki unsura dayandırmayıp sektörel yaşam evresini de çeşitli aşamaları ile ele alıp daha kapsamlı bir analiz yöntemi sunmasıdır.(Gelişim – Büyüme – Toparlanma – Olgunluk – Düşüş )

YPM : Yüksek yüksek = Büyüme motorları / Düşük Düşük = Nakit motorları

ÜNİTE 3

İşlevsel Stratejiler: Üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak, orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir.

Politika: İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eder

İŞLEVSEL STRATEJİLERİN TEMEL İLGİ ALANLARI

1- Pazarlama         2- Finansman          3-  Üretim      4-  İKY          5- AR-GE

 

Pazarlama Stratejisi: Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.

Hedef Pazar: İşletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarıdır.

Pazarlama Karması: Hedef müşterileri tatmin etmek için 1) Ürün/hizmet, 2) Yer, 3) Fiyat 4) Promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir

Pazarlama Stratejisinin Uygulanması

  1. A) Piyasa Bölümlenmesi: Piyasa bölümlenmesi, bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması
  2. B) Pazar Konumlandırma: Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yerdir.

Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan 3 önemli unsur

1) Uygun Sermaye Yapısını Tespit Etmek 2) Borç Politikası 3) Varlık Yönetimi

Bir işletmenin değerini belirlemek için kullanılan Yöntemler

1) Net Değer Yöntemi (öz sermaye):  Adi hisse senetlerinin, ilave ödenmiş sermayenin ve dağıtılmamış kârın toplamını yansıtır.

2) Net Kar Yöntemi : Beş yıllık ortalama kar ile bulunur

3) Fiyat Kazanç Oranı Yöntemi 4)  Tedavüldeki Hisse Senetleri Yöntemi

AR-GE Çeşitleri

Agresif Ar-Ge : Faaliyetleri, temel araştırmalarla başlamakta ve daha sonra uygulamalı araştırmalarla işletmenin ana faaliyetlerinde uygulanarak rekabet üstünlüğü elde edilmeye çalışılmaktadır.

Savunmacı Ar-Ge : Çalışmaları ise lideri izleyen, bir sorunu çözmek için yapılan ar-ge

İşlevsel Stratejilerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

1) Liderlik   2) Organizasyon yapısı 3) Teknoloji 4) Yönetim bilgi 5) İnsan kaynakları

ÜNİTE 4

Küreselleşme : Dünyanın küresel tek pazara dönüşmesi

* Küreselleşmeyi sürükleyen birçok güç/dinamik olmakla beraber, İnternet dahil olmak üzere iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler belirleyici rol oynamaktadır.

* Küresel strateji izlemenin en önemli yararı ölçek ve kapsam ekonomilerinin yol açtığı büyük verimlilik artışlarını elde etmektir

Rekabetçi Avantajlar: Bir işletmenin hangi faaliyetlerde, teknolojilerde yoğunlaşması gerektiği kararını etkileyen işletmeye özgü avantajlar

Karşılaştırmalı Üstünlükler :  Kaynak ve pazarın nerede olması gerektiği kararını etkileyen lokasyon spesifik (bölgesel özellikli )  avantajlardır.

İçsel Organizasyonel Faktörler:

  • Pazar yönelimlilik • Yönetsel yönelimlilik ve kararlılık • Örgüt kültürü • Örgütsel kabiliyetler • Uluslararası deneyim

Dışsal Sektörel Küreselleşme Sürükleyicileri:

  • Pazar faktörleri (En önemlisi) • Maliyet faktörleri • Rekabet faktörleri
  • Teknoloji faktörleri • Çevresel faktörler

Küresel Stratejinin Boyutları

  • Küresel pazar katılımcılığı • Ürün standardizasyonu • Tek tip pazarlama yaklaşımı
  • Entegre rekabetçi hareketler • Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu
  • Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması

Glocalization (Karma Strateji) : Küresel (global) ve yerel (local) faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen stratejilere denir.

“küresel düşün, yerel hareket et” mantığı söz konusudur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.