Süleyman Demirel Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak
Yayınlama: 04.12.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:35
360
A+
A-

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Ata SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim Üyesi alınacaktır. İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gun içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, Yayın Listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDERADNİTELİĞİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre MühendisliğiÇevre BilimleriYrd.Doç.11Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı konusunda
doktora yapmış ve siyanür bozundurulması konusunda yayınları bulunması.
Tekstil MühendisliğiTekstil TeknolojisiYrd.Doç.11Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak ve modifiye kitin polimeri üretimi ve
modifiye kitin polimeri ile kemiksi doku üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
TelekomünikasyonYrd.Doç.11Konuşma sinyali için doğrusal olmayan etkileşimli kaynak-süzgeç modeli konu-
sunda çalışma yapmış olmak.
Makina MühendisliğiMakine Teorisi ve DinamiğiYrd.Doç.11Dokunsal kuvvet geri beslemeli cihaz tasarımı, denetimi ve insan-robot etkileşimi
üzerinde çalışmaları olmak.
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıYrd.Doç.11Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mobil güvenlik
alanında yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MimarlıkBina BilgisiYrd.Doç.11Havalimanı Terminal binalarında mimari fonksiyonlar ve kapasiteleri konusunda
doktora çalışmasını tamamlamış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiYrd.Doç.11Necmettin Sadık Sadak hakkında doktora yapmış olmak.
FelsefeSistematik Felsefe ve MantıkYrd.Doç.31Süreç felsefesinde din-bilim ilişkisi ve Alfred North Whiteheadci medeniyet teorisi
hakkında çalışma yapmış olmak.
FelsefeSistematik Felsefe ve MantıkYrd.Doç.11Arthur Schopenhauer’in kötümserlik görüşü ve alain badıou’nun hakikat ettiği
konusunda çalışma yapmış olmak.
CoğrafyaFiziki CoğrafyaYrd.Doç.11Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve
morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında
çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu YönetimiYönetim BilimleriYrd.Doç.11Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olmak.
Türkiye’de kamu politikası ve kanun yapım süreci konusunda çalışmış olmak.
Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve FinansYrd.Doç.11İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Devlet muhasebesi, iç kontrol
ve kurumsal risk yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.
Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve FinansYrd.Doç.51Uluslararası borsaların birbirlerini etkileme gücü konusunda çalışma yapmış
olmak.
İşletmeYönetim ve OrganizasyonYrd.Doç.11Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme alanından almış olmak ve
hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi konusunda çalışması
olmak.
İşletmeYönetim ve OrganizasyonYrd.Doç.31İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Performansa dayalı ödeme
sistemi, performans değerlendirme ve girişimcilik konularında çalışma yapmış
olmak.
İşletmeMuhasebe ve FinansmanYrd.Doç.11Faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik konusunda çaılşrna yapmış
olmak.
İşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaYrd.Doç.11İşletme alanında doktora yapmış ve kaynak tabanlı ihracaat performansı konu-
sunda çalışmış olmak.
İktisatİktisat PolitikasıYrd.Doç.11KOSGEB genel destek programının firmalar üzerindeki etkileri konusunda doktora
yapmış olmak.
İktisatİktisat PolitikasıYrd.Doç.11Turizm sektöründe fiyatlandırma ve mekansal analizler üzerine doktora yapmış
olmak.
İktisatİktisat TeorisiYrd.Doç.11Bankacılık sektöründe pazar gücünün belirlenmesi üzerine doktora yapmış
olmak.
İktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat
Yrd.Doç.11Kamu harcamalarının bölgesel kalkınmaya etkileri üzerine doktora yapmış olmak.
Sağlık YönetimiHastane İşletmeciliğiYrd.Doç.11Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini sağlık yönetimi alanından almış
olmak ve sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik, maliyet performans, malzeme ve
stok yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık YönetimiTemel Sağlık HizmetleriYrd.Doç.11Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlık sektöründe dönüşüm ve kamu
özel ortaklığı üzerine çalışmaları olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları YönetimiYrd.Doç.31Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bölgesel kalkınma planları,
kent bilgi sistemleri, yeni kamu işletmeciliği alanlarında çalışma yapmış olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları YönetimiYrd.Doç.31Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim
yönetimi, üniversite-kent ilişkisi, kamu politikaları, politika analizi konularında
çalışmalarda bulunmak.
Turizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYrd.Doç.41İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Engelli Turizmi konusunda
çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sahne SanatlarıDramatik YazarlıkYrd.Doç.11Küreselleşmenin tiyatral anlatıdaki uzama etkileri hakkında çalışmış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiYrd.Doç.11Sera konstrüksiyonlarının yapısal analizi konusunda doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiYrd.Doç.11Coğrafi bilgi sistemleri ile üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi konusunda dok-
tora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiYrd.Doç.11Çimentoların faklı kimyasal katkılarla gösterdiği performans konusunda doktora
yapmış olmak ve akreditasyon kurumu tarafından laboratuvar akreditasyonu
konusunda sertifikalı olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretimSınıf EğitimiYrd.Doç.31Değer eğitimi, Proje tabanlı sorumluluk değer eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GazetecilikGenel GazetecilikYrd.Doç.11Lisans, yüksek lisans ve doktorasını gazetecilik alanından almış olmak.
Radyo-Televizyon ve SinemaRadyo-TelevizyonYrd.Doç.11Lisansını radyo televizyon ve sinema bölümünden almış , iletişim anabilim
dalında doktora yapmış ve televizyonda temsil konusunda çalışması olmak.
Radyo-Televizyon ve SinemaRadyo-TelevizyonYrd.Doç.11İletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyon reklamları konusunda
çalışmış olmak.
İSPARTA MYO
TasarımGrafik TasarımıYrd.Doç.31Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olmak. Sanat ve tasarım
anasanat dalında doktora yapmış olmak. En az 10 (on) yıl kamu kurumunda
çalışmış olmak.
İSPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Görüntüleme TeknikleriYrd.Doç.11Anti ülser aktivitelerinin elektron topolojik metodla incelenmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.