SON DAKİKA

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Bu haber 24 Haziran 2016 - 13:44 'de eklendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlere 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlend

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlere 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alacak.

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

İşte detaylar;

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış üstesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimse! Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: {Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anadilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dilierini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir,

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir,

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onayiı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir,

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurui’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır,

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana geien gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur, {Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşiv “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama. Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir

BİRİMİBOLUMUANABİLİM DALIUNVANIDERAD.NİTELİĞİ
Aksu Mehmet Süreyya

Demiraslan MYO

Çevre Koruma TeknolojileriÇevre Koruma ve Kontrol ProgramıYardımcı

Doçent

31Ağır metallerin biyosorpsiyonu ve mermer atıksuiannın elektrokoagüiasyon yöntemi ile arıtılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Atabey MYOBitkisel ve Hayvansal ÜretimFidan YetiştiriciliğiYardımcı

Doçent

11Asmalarda tuz ve su stresi ile doku kültürü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiYardımcı

Doçent

51Implant üstü protezlerin çiğneme performansı ile ilgili çalışma yapmış olmak,
Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiIngiliz Dili EğitimiDoçent11Dilbiliminde doktora yapmış olmak ve toplum dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Yardımcı

Doçent

51Eğitim bilimleri tarihi, rahberlik ve psikolojik danışmanlık alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFizikNükleer FizikProfesör11Nükleer reaksiyon modelleri kullanarak füzyon reaktörü yapısal malzemelerine ve radyoizotop üretimine yönelik tesir kesiti ve yarı- ampirik sistematik geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiProfesör11Balık parazitleri ve balıklarda ağır metal birikimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiProfesör11Psidia Bölgesi araştırmaları ile seramik ve sosyal arkeoloji çalışmaları yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTarihYeni Çağ TarihiDoçent1117. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya siyasi, askeri ve diplomatik ilişkiler ile iigiii çalışmalar yapmış olmak.
-en Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaDoçent11Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri dalında uzmanlaşmış olup morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak
sparta MYODış TicaretDış TicaretYardımcı

Doçent

51Uluslararası gazeteler üzerinden devletin tartışılması ve dış ticaret konularında çalışma yapmış olmak.
sparta Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TeknolojiTıbbi Labarotuvar TeknikleriYardımcı

Doçent

11Koyunfarın solunum yolları mukoza glikokonjugatiarının karakterizasyonu ile memelilerin solunum yolları üzerine immunohistokimyasai çalışmaları olmak.
ktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeBütçe ve Mali PlanlamaProfesör11Bütçe açıkları ve finansman yöntemleri ile vergi bilinci ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm işletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYardımcı

Doçent

11Türkiyede sağlık turizminin yapısal değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
ktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm işletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYardımcı

Doçent

11Seyahat acenteleri ve otel işletmelerinde liderlik, bilgi paylaşımı ve örgütese! davranış konularında çalışma yapmış olmak.
ktisadi ve idari 3iltmler FakültesiSağlık YönetimiSağlık Kuramlarında Yönetim ve OrganizasyonYardımcı

Doçent

11Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Tıpta Uzmanlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.
iktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık Kurumlarında Yönetim ve OrganizasyonYardımcı

Doçent

11Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Hekimlerin Mesleki Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkilerYardımcı

Doçent

51Sağlık iletişimi ve sağlığın kültürleşmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine MühendisliğiKonstrüksiyon-lmalatDoçent11Doçentliğini makine mühendisliği anabilim dalında almış olmak. T/M yatakların dinamik yük altında aşınmaları ve YSA ile modellenmesi konusunda çalışmış olmak,
Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar DonanımıYardımcı

Doçent

11Yüsek lisans ve doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve bilgisayarlı görmenin robotik alanında uygulamaları üzerine çalışmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Çevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiYardımcı

Doçent

11Uçucu otganik bileşenlerin iç ve dış ortamdaki seviyelerinin belirlenmesi, biyokütlenin yakılması ile oluşan emisyonların belirlenmesi ve yanma kinetiklerin incelenmesi konularında çalışmış olmak.
Orman FakültesiOrman Endüstri MühendisliğiOrman Ürünleri Kimyası ve TeknolojisiProfesör1tKrepieme, lignoselülozik maddelerin plastikleştirilmesi ve alkali odun hamurlarının enzim ve çözeltilerle önişleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor BilimleriSpor BilimleriYardımcı

Doçent

51Okul öncesi beceri gelişiminde eğitsel oyunlar üzerinde uzmanlığa sahip olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor BilimleriSpor BilimleriYardımcı

Doçent

51Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği ile otistik çocuklarda hareket eğitimi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.
Sütçüler Prof. Dr. Haşan GÜRBÜZ M YOOrmancılıkAvcılık ve Yaban HayatıYardımcı

Doçent

51Yaban hayatı habitat uygunluk modeilemeleri konularında çalışmış olmak.
Teknik Bilimler MYOTıbbi Hizmetler ve TeknikleriOptisyenlikYardımcı

Doçent

41Uzun periyotlu yapılarda martensitik faz dönüşümlerinin moleküler dinamik similasyonla incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYOİnşaatİnşaat TeknolojisiYardımcı

Doçent

4tDoğa) kayaç bileşenli genleşmiş cam agrega üretimi konusunda doktora yapmış olmak, pomza teknolojisi, bimsblok, kompozit harç üretimleri ve analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

11Oksimler kullanılarak iyon seçici elektrot hazırlanması konusunda doktora yapmış olmak ve katyon değiştirici membranların geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Ğastoenteroloji uzmanı olmak, endosonografi ve ERCP konularında deneyimli olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimProfesör11Varyans unsurları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör11Ayak bileği protezi konusunda tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent11Apopitozis ile ilgili yurt dışı yayınları olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve uyku bozuklukları sertifikası olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiYardımcı

Doçent

41Multipl Sklerozda Kognitif etkilenme konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıYardımcı

Doçent

51On segment cerrahisi konusunda yurt dışı deneyimi olmak ve Retina hastalıklarında retinal gangliyon hücre hasarı ve koroid kalınlığı değişiklikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji-EmbriyolojiYardımcı

Doçent

41Leptin ve PARP ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriSpor HekimliğiYardımcı

Doçent

41Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak ve eklem biyomekaniği ve propriosepsiyonu alanlarında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp Eğitimi ve BilişimiYardımcı

Doçent

41Aile hekimliği uzmanı olmak ve tıp eğitimi alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak.
Yalvaç Teknik Bitimler MYOÇevre Koruma TeknolojileriÇevre Koruma ve Kontrol ProgramıYardımcı

Doçent

51Nehirağzı zooplanktonu konusunda doktora yapmış olmak, ekoloji ve su kalitesi konularında çalışmaları olmak
Ziraat FakültesiTarımsal

Biyoteknoloji

Bitkisel BiyoteknolojiProfesör11Bitkilerde gen izolasyonu ve ifadesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriEndüstri BitkileriDoçent11Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar vapmıs olmak
Ziraat Fakültesi1 oprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprakProfesör11Bitki oesieme ve stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bir önceki yazımız olan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.