Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Yayınlama: 22.03.2023
24
A+
A-

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İlan NoPozisyon Adı/ CinsiyetAdediKPSS
Puan Türü
Öğrenim(Özel Şart: İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.)
NİTELİKLER
1231Hemşire130KPSS P3LİSANS1-Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
1232Hemşire40KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümü mezunu olmak.
1233Biyolog2KPSS P3LİSANS1-Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji veya Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve
Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.
1234Diyetisyen1KPSS P3LİSANS1-Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu
olmak.
1235Eczacı*2SINAV ŞARTI YOKLİSANS1-Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.
1236Fizyoterapist1KPSS P3LİSANS1-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
1237Röntgen
Teknisyeni
4KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı-
Radyoloji Teknisyenliği Dalı mezunu olmak.
1238Sağlık Teknikeri
(Tıbbi Sekreter)
15KPSS P93ÖNLİSANS1-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olmak.
1239Sağlık
Teknikeri (Laboratuvar)
3KPSS P93ÖNLİSANS1-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1240Sağlık Teknikeri
(Radyoloji)
2KPSS P93ÖNLİSANS1-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programı mezunu olmak.
1241Sağlık
Teknikeri (Anestezi)
2KPSS P93ÖNLİSANS1-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
1242Teknisyen (Elektrik)2KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrik-
Elektronik Teknoloji Alanı ve Dallarından mezun olmak.
1243Teknisyen (İklimlendirme)2KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının Soğutma ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.
1244Destek Personeli
(Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
30KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım teknisyenliği Dallarının birinden mezun olmak.
2-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Üniversite Hastanelerinden) almaları
gerekmektedir.
1245Destek Personeli
(Temizlik Personeli) ERKEK
37KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
2-Üniversitemiz Hastanesindeki temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.
3-Açık, kapalı alanlarda ve yüksek katlı binalarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
5-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. Engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya
Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
1246Destek Personeli
(Temizlik Personeli) KADIN
36KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
2-Üniversitemiz Hastanesindeki temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.
3-Açık, kapalı alanlarda ve yüksek katlı binalarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 5-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya
Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
1247Destek Personeli
(Gassal) ERKEK
1KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.
1248Destek Personeli
(Gassal) KADIN
1KPSS P94ORTAÖĞRETİM1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.

* Bu pozisyon Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir).

A-GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tradresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript, iletişim bilgileri vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
3- Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak unvanlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yükleyecektir.
4- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
5- Adayların sadece tek bir unvan için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
6- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg
ve https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.
7- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan sıralamasına göre değerlendirilecektir.
3- KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
verilecektir.
5- Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.
6- Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir.
Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Atanmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
8- Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.
9- İlan edilen tüm pozisyon adedinin 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
10- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.