Tarım Bakanlığı KPSS 70 Puanla Personel Alıyor

Tarım Bakanlığı KPSS 70 Puanla Personel Alıyor
Yayınlama: 23.02.2015
Düzenleme: 07.07.2023 13:26
491
A+
A-

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre (06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu, KPSSP3 ve KPSSP93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

ADI

ADEDİÖZEL ŞARTLARAÇIKLAMA
BİYOLOG1-Yükseköğretim kurumlarının

lisans düzeyinde eğitim veren ilgili

bölümlerinden mezun olmak.

-KPSSP3 Puan türünden en az 70

puan almış olmak.

-Arı Yetiştiriciliği, Arı ıslahı veya

Bal  Analizleri  konularının

biriyle

ilgili son üç yıl içinde en az bir yıl

çalıştığını belgelemek.

KPSSP3 ve KPSSP93

Puan sıralamasına göre

yerleştirme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde

sırasıyla alanında yüksek

lisans mezunu olanlar,

deneyim süresi fazla

olanlar, mezuniyet tarihi

önce olanlar ve yaşı daha

büyük olanlar öncelikle

yerleştirilecektir.

TEKNİKER

(ARICILIK)

Yükseköğretim kurumlarının önlisans

düzeyinde eğitim veren arıcılık

bölümlerinden mezun olmak.

-Bakanlığımızdan  Ruhsatlı “Ana

Arı Üretim İşletmelerinin” birinde en  az  bir  yıl  süreyle  çalışmış olmak.

KPSSP93 Puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1

 

GENEL ŞARTLAR

 

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2- Müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamak.

3- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak ve arıcılık faaliyetlerinde çalışmasına mani olacak, sağlık problemi olmamak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6-  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmüne rağmen, başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanların sözleşmesi; bu durumun anlaşılması halinde, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince iptal edilecektir.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

 

İŞLEM SÜRECİTARİH
İlan Tarihi20.02.2015
Başvuru başlangıç – bitiş tarihi20.02.2015 – 10.03.2015
Değerlendirme Süresi11-12.03.2015
Sonuçların açıklanması13.03.2015

 

Başvuru şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

Adaylar müracaatlarını, Bakanlığımızın “www.tarim.gov.tr” sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra formda istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 20.02.2015 tarihinden 10.03.2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
  3. KPSSP3 veya KPSSP93 puanını gösteren sınav sonuç belgesi.
  4. Belirtilen konularla ilgili sigortalı olarak çalıştığını gösteren belge
  5. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).
  6. Özgeçmiş

 

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların listesi 13.03.2015 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde “www.tarim.gov.tr” ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde ilan edilen sırayla en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2014 yılında yapılan KPSS Lisans ve Önlisans sınavları sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 ve KPSSP93 puan türleri sıralaması esas alınmak suretiyle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de aynı sıralamaya göre yedek listeye alınacaktır.

 

Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, yedek listeye girenler arasından, yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

 

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.