Tarım Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Tarım Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Yayınlama: 16.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
396
A+
A-

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANIGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş b

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANIGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli on beş (15) adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara’da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sıra NoBölümKadro AdediYabancı DilPuan TürüKPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı
1Hukuk5İngilizce/Fransızca/AlmancaKPSS-P/370 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 100 Aday
2İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Bölümü3İngilizce/Fransızca/AlmancaKPSS-P/370 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 60 Aday
3Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği3İngilizce/Fransızca/AlmancaKPSS-P/370 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 60 Aday
4Veteriner4İngilizce/Fransızca/AlmancaKPSS-P/370 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 80 Aday

I – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk Fakültelerinden, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Bölümünden, Mühendislik Fakültelerinin; Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS 2014 Lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan;

İngilizce için, Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’ndan (e-YDS) en az 75 veya ÖSYM tarafından 2015 yılında belirlenmiş Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri çerçevesinde Test of English as a Foreign Language Internet-Based Testing’ten (TOEFL-IBT) en az 90 veya PTE Akademik Sınavından 75 puan almış olmaları veya CAE sınavından A seviyesinde veya CPE sınavından en az C seviyesinde dereceye sahip olmaları;

Fransızca için, Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya ÖSYM tarafından 2015 yılında belirlenmiş Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri çerçevesinde Diplöme Approfondi de Langue Française (DALF)’tan en az C1 seviyesinde dereceye sahip olmaları;

Almanca için, Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya ÖSYM tarafından 2015 yılında belirlenmiş Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri çerçevesinde TELC Deutsch C1 veya Goethe-Zertifikat C1 Gut seviyesinde puan almış olmaları veya Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) TND 3 seviyesinde dereceye sahip olmaları;

e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları,

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

II – SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil konularında düzenlenir. Adaylara sorulacak sorularda, Alan Bilgisi 0,90, Yabancı Dil 0,10 ağırlıklı olacaktır. Yazılı sınav 18.09.2015 Cuma günü Ankara’da saat 10.00’da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınav 28-29-30 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

III – SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 31.08.2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 11.09.2015 Cuma günü mesai bitimi 18.00’de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.

IV – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi

b) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

c) 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya KPSS 2014 Lisans Sınavı sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

d) 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu

f) Özgeçmiş (Sınav kılavuzunda belirtilen şekilde düzenlenmiş)

V – YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak bölümlere ait boş kadro sayısının 20 katı olan; 100 Hukuk Fakültesi Mezunu, 60 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, 60 Mühendislik Fakültelerinin; Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunu ve 80 Veteriner Fakültesi mezunu yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

VI – SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 22.09.2015 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecektir. Sözlü sınav 28 – 29 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII – SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA:

Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.

Ayrıca, bölümler itibariyle ilan edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması ya da bölümler için öngörülen sayıda başarılı adayın olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre bölümler arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınabilecek Sınav Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 31 Ağustos ila 11 Eylül tarihleri arasında alınacak.

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.