SON DAKİKA

TÜBİTAK 5 Sürekli İşçi Alacak

Bu haber 04 Nisan 2016 - 5:52 'de eklendi.

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

İlan No: TBTK.UME.02/2015-2

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Referans Kodu: UME2.G4IK1-01 Uzman Yardımcısı/Uzman

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuatlara uygun çalışac ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

İlan No: TBTK.UME.02/2015-2

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
  • Referans Kodu: UME2.G4IK1-01 Uzman Yardımcısı/Uzman

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuatlara uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: UME2.G4SA1-02 Uzman Yardımcısı/Uzman

Satınalma süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: UME2.G4SA2-03 Uzman Yardımcısı/Uzman

Satınalma Birimi süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: UME2.G4MH1-04 Uzman Yardımcısı/Uzman

Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: UME2.G4BR1-05 Uzman Yardımcısı/Uzman

Gerçekleştirme İşlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ve Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 

 • ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
  • Referans Kodu: UME2.G4IK1-01 Uzman Yardımcısı/Uzman:
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Maliye
 1. İnsan Kaynakları Yönetim süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2. Tercihen SAP ERP programını kullanabilmek.
  • Referans Kodu: UME2.G4SA1-02 Uzman Yardımcısı/Uzman:
 3. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Gümrük İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Endüstri Mühendisliği, Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı
 1. Satınalma (Yurtiçi ve Yurtdışı), dış ticaret, gümrük mevzuatı, ithalat uygulamaları konularında 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2. Tercihen SAP ERP programını kullanabilmek.
  • Referans Kodu: UME2.G4SA2-03 Uzman Yardımcısı/Uzman:
 3. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Gümrük İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Endüstri Mühendisliği
 1. Kamu İhale Kanunu uygulamaları konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2. Tercihen SAP ERP programını kullanabilmek.

 

 • Referans Kodu: UME2.G4MH1-04 Uzman Yardımcısı/Uzman:
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği
 1. Aylık muhtasar, KDV, beyanname, muhasebe hesap planı, tahsilat ödeme işlemleri, emanetlerin kayda alınması, yılsonu kapanış işlemleri ve aylık mizan çalışmaları konularında mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2. Tercihen SAP ERP programını kullanabilmek.
 3. Muhasebe konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 4. Tercihen muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.
  • Referans Kodu: UME2.G4BR1-05 Uzman Yardımcısı/Uzman:
 5. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonomi, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans
 1. Gerçekleştirme işlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ilgili sistemlere veri girişi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak.
 2. Muhasebe işlemleri konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 3. Tercihen SAP ERP programını kullanabilmek.
 • ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
 4. Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 (iki) yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 6. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
 • Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10 000

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

 • Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.
 • Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
 1. Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 2. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

 

■ Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1″ koşulu geçerlidir.

**: Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alan ında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puan ı 2″ ko şulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

 • BAŞVURU SÜRECİ
 1. Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.
 • Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
 • Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
 • Özgeçmiş,
 • Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,
 • ÖSYM – ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
 • ÖSYM – ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
 • Muhasebe yetkilisi sertifikası (Yalnızca G4MH1-04 referans kodu için tercih nedeni olarak aranmaktadır).
 1. Başvuruların en geç 24/04/2016 günü saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Adaylarume.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
 3. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular  değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.
 1. Adaylar en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.
 3. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT:    Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve UME’nin (www.ume.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim bilgileri:
Adres:TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gebze Yerleşkesi P.K-54 41470 Gebze – KOCAELİ
E-Posta: ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr
Telefon:    0262 679 50 00-2510

Bir önceki yazımız olan JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.