SON DAKİKA

TUBİTAK PERSONEL ALIM İLANI !

Bu haber 23 Eylül 2016 - 14:18 'de eklendi.

BİLGEM

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ İlan No: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM/2016-3

Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-3.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuz Yazılım Geliştirme faaliyetlerinde y BİLGEM

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ İlan No: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM/2016-3

 • Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-3.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
  • İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuz Yazılım Geliştirme faaliyetlerinde yer alacak, kurumda yaşayan süreçlerin analiz işlemlerini gerçekleştirecek , analiz sonuçlarını dokümante edecek, yazılım ekibi ile koordineli şekilde çalışacak ve yazılım test işlemlerini gerçekleştirecek Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
  • Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik veya İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
  • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • Güncel programlama dilleri (Java, C, C++, C# ) hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak,
 • Veritabanı sistemlerinden (Oracle, MySQL, SQL Server, DB2 vb.) en az birini kullanacak seviyede bilgi sahibi olmak,
 • Test otomasyon araçlarını kullanabilme tecrübesine sahip olmak,
 • ISTQB veya CSTE ‘Yazılım Test Uzmanı’ sertifikalarından birine sahip olmak,
 • Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • MS Visio ve MS Project araçları hakkında deneyim sahibi olmak,
 • Değişen ve zaman zaman çelişen ihtiyaçları analiz ederek en uygun çözümleri kısa zamanda sunabilecek beceriye sahip olmak,
 • Raporlama ve dokümantasyon konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Proje yönetim metodolojileri, iş ve sistem analizi standartlan (Prince2, PMI, Scrum, Kanban, Lean, IIBA vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İş Süreçleri Yönetimi (BPM) araçları ile süreç tasarım ve otomasyon tecrübesi sahip olmak.
 • Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-3.2 Teknik ve Destek Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
  • İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜM MEMURHABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Kurumumuz müşteri ilişkileri faaliyetlerinde görev alacak, müşteri adayları ve mevcut müşterilerle iletişime geçerek elektronik sertifika ihtiyaçları konusunda analizler yaparak iş geliştirme yapabilecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
  • Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik veya İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi,

Finans, Lojistik Yönetimi ve Dış Ticaret bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip sebebidir.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi alanında bilgi sahibi olmak,
 • CRM uygulamaları hakkında deneyim veya bilgi sahibi olmak,
 • Etkili sözlü ve yazılım iletişim becerisine sahip olmak,
 • Pazar odaklı olmak ve sektörel gelişmeleri takip edebilmek,
 • Raporlama ve dokümantasyon konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulayabilmek,
 • Proje yönetim, analiz ve yorumlama becerilerine sahip olmak
 • Stres ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş olmak,
 • Profesyonel çalışma disiplinine ve yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmak,
 • Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek,
 • MS Office Programlarına hakim olmak.
 • Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-3.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
  • İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuzun websitesi şablon ve görsellerinin hazırlanması/güncellenmesi, süreli yayın (dergi) tasarımı yapılması, broşür ve katalog gibi matbu çalışmalarının yapılması, yazılım arayüzlerinin tasarlanması üzerine çalışacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

 • Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
  • Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel İletişim veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 • Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • İyi düzeyde Adobe Illustrator, InDesign ve Photoshop kullanım becerisine sahip olmak,
 • Dijital baskı konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Kullanıcı arayüzü ve web elemanları (banner, buton vb.) tasarlayabilecek beceriye sahip olmak,
 • Tipografi, kurumsal kimlik, renk terosi, tasarım dengesi ve bütünlüğü konularında bilgi sahibi olmak,
 • Skeç, ilustrasyon, ikon, logo vb. vektörel çizimler yapabilmek,
 • 3B tasarım yapabilmek,
 • Grafik tasarım konusunda kendini geliştirmiş ve görsel algısı güçlü olmak,
 • Planlama, organizasyon, iş takibi ve zaman yönetiminde başarılı olmak,
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulayabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. KAMU-SM-2016-3.1 ve KAMU-SM-2016-3.3 numaralı AR-GE Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +                                                                       >3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

KAMU-SM-2016-3.2 numaralı Teknik ve Destek Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +                                                                                              > 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu

“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
 2. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla 1 (bir) eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)
 3. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

TÜM MEMURHABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Sınav TürüKPDS UDS YDSTOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 1[*]6055157480CCC
Sınav Puanı 2[†]6561173500BCC
Sınav Puanı 3[‡]7068190520BCC

KAMU-SM-2016-3.1 ve KAMU-SM-2016-3.3 numaralı AR-GE Personeli için;

** Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

*** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 3 ” koşulu geçerlidir.

KAMU-SM-2016-3.2 numaralı Teknik ve Destek Personeli için;

BAŞVURU SÜRECİ

 1. Adaylar bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Başvuruların en geç 14/10/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 3. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2’den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Her bir pozisyon için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 5. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 6. Her bir pozisyon için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dâhil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.
 7. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi)
 10. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)
 11. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)
 12. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı)
 13. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü
 14. Askerlik durumunu gösterir belge

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 262 675 35 29 / 0 262 675 35 12 / 0 262 675 35 20

[*] Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

[+] Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2 ” koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

TÜM MEMURHABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Bir önceki yazımız olan Adalet Bakanlığı 135 Personel Alacak ! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.