TÜBİTAK Personel Alım İlanı

TÜBİTAK Personel Alım İlanı
Yayınlama: 09.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
469
A+
A-

TÜBİTAK

BAŞKANLIK BİLİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜBİTAK Başkanlık Bilişim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı ve Bilimsel Programlar Uzmanı istihdam edilecektir.

İlan No: TBTK.BLSM./2015-1

1)İŞİN TANIMI VE ÖZEL TÜBİTAK

BAŞKANLIK BİLİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜBİTAK Başkanlık Bilişim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı ve Bilimsel Programlar Uzmanı istihdam edilecektir.

İlan No: TBTK.BLSM./2015-1

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.1 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı: Kurumumuza ait çeşitli lokasyonlardaki sistemlerin 7×24 işletimi, güncellenmesi, yedeklenmesi, izlenmesi, güvenliği, TÜBİTAK’a bağlı işyerleri ve devlet kurumları ile güvenli iletişim altyapısının tesisi, bilişim sistemlerine ait süreçlerin tasarlanması ve otomasyonu, Bilişim Müdürlüğü çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi, iş uygulama yazılımlarının anlık performanslarını izleyerek sistemlerin çalışması için gerekli faaliyetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.2.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.2 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı: Başkanlık ve bağlı birimlerin insan kaynakları birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılması, taleplerin analizi, değerlendirilmesi ve çözümünün sağlanması, hata durumlarında hata analizleri yapıp çözüm sunulması konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.3.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.3/ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı: TÜBİTAK genelinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yönetim, destek, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sorunların ve taleplerin takibi ve sonuçlandırılması konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.4.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.4 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı: Kurumumuz tarafından kullanılan yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, temini ve idame süreçlerinin tamamında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.5.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.5 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı: Kurumun ihtiyacı doğrultusunda rapor analiz ve kumanda tablolarının iş zekası platformu üzerinden hazırlanması, gerekli veri ambarı altyapısı ve iş modellerinin oluşturulması, verilerdeki problemlerin tespiti, çözümü ve son kullanıcı desteği konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.1 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar, Bilgisayar ve Kontrol, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak.

b)Adaylarda aranacak teknik özellikler;

.Ağ ve sistem yöneticisi olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

.Sistematik, çözüm odaklı ve dokümantasyon yaparak çalışabilmek,

.TCP/IP, Güvenlik duvarı ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,

.Ağ anahtarlama cihazları ve yönlendirme cihazları, kablosuz ağ cihazları ve monitoring yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

.Microsoft Active Directory ve NTFS, Windows Server 2003/2008/2012 konularında bilgi sahibi olmak,

.Linux sistemleri(RHEL/CentOS) üzerinde çalışmış ve betik geliştirmiş olmak,

.Linux sunucuların temel kurulum ve konfigürasyonlarını yapabilmek,

.Sanallaştırma teknolojileri (VMware, KVM) konusunda bilgi sahibi olmak,

.Apache, Nginx, Tomcat ve JBOSS uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,

.Tercihen SAN Switch ve SAN Storage konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

.Kurumsal seviyede yedekleme çözümleri (Symantec, Netbackup) konusunda bilgi sahibi olmak,

.Son kullanıcı güvenlik çözümleri (Kasperky Security Center) konusunda bilgi sahibi olmak,

.Bilgi güvenliği kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

2.2.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.2 / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar, Endüstri ve Matematik Mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak.

b)Adaylarda aranacak teknik özellikler;

.Tercihen süreç yönetimi, iş akışı yönetimi gibi konularda çalışmış olmak,

.Analiz, implementasyon testi ve destek hizmetleri verebilmek,

.SAP uygulamalarında hata analizi ve çözümleri yapabilmek,

.Tercihen ABAP programlama dili bilmek,

.Tercihen SAP HR modülü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2.3.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.3/ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fen, Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri ile Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Adaylarda aranacak teknik özellikler;

.İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

.MS Visio kullanabilmek,

.Tercihen daha önce süreç yönetimi, iş akışı yönetimi, elektronik doküman yönetimi araçları yönetimi yapmış olmak,

.Tercihen resmi yazışma kurallarına hakim olmak.

2.4.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.4/ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar, Yazılım ve Yazılım Sistemleri Mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak.

b)Adaylarda aranacak teknik özellikler;

.Java, Spring Framework, JSF, JAVA EE, Java MVC framework, Javascript, SQL ve RESTful/SOAP web servisleri konularında tecrübeli olmak,

.OOP, Design Patterns, SOA, AOP gibi programlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

2.5.Referans Kodu: TBTK.BLSM.2015-1.5/ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Bilimsel Programlar Uzmanı:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar, Bilgisayar ve Kontrol, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri Mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak.

b)Adaylarda aranacak teknik özellikler;

.İyi derecede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

.Sorgu performansı ve kaynak yönetimi konularına hakim olmak,

.Veri ambarı, iş zekası, raporlama, OLAP ve ETL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

.Oracle BI raporlama aracı sistem yönetimi, veri ambarı tasarımı, veri modeli geliştirme, analitik uygulama ve kumanda tablosu geliştirme tecrübesi bulunmak,

.Oracle Data Integrator ile ETL süreçleri oluşturma tecrübesine sahip olmak,

.Oracle veri tabanı (Oracle 11g, 12c) yönetim tecrübesi bulunmak ve veri tabanı güvenliği konularına hakim olmak,

.Tercihen Linux konusunda bilgi sahibi olmak.

3.ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,50; 100’lü sistemde ise en az 65 olmak.

f)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

g)Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim -öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

TümMemur Alımları Gurubu İçin Tıklayın

Sınav TürüKPDS UDSYDSTOEFLIBTIELTSTOEFLCBTTOEFLPBTFCECAECPE
TBTK.BLSM.2015-1.1TBTK.BLSM.2015-1.2

TBTK.BLSM.2015-1.3

TBTK.BLSM.2015-1.4

TBTK.BLSM.2015-1.5

70686,5190520BCC

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

IELTS: International English Language Testing System

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE: First Certificate in English

CAE: Certificate in Advanced English

CPE: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

4.BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

.İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir),

.Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış),

.Özgeçmiş,

.Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

.Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

.Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

.Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

.Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

.Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

b)Başvuru için istenen belgelerin en geç 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c)Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler teknik ön mülakata ve nihai mülakata çağrılmayacaktır.

d)Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamadan, işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), (g) ve (h) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

h)Mülakata girmeyi hak eden adaylara sözlü mülakattan önce Teknik Uygulama yaptırılacaktır. Teknik Uygulama tarihi ile Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel: 0 312 468 5300 – 4467

Fax: 0 312 427 6817

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.