SON DAKİKA

TUBİTAK TÜSSİDE Kadrolu Personel Alımı Yapacak

Bu haber 21 Aralık 2016 - 10:40 'de eklendi.

TUBİTAK TÜSSİDE Kadrolu Personel Alımı Yapacak Detaylar Haberimizde Mevcuttur … TÜSSİDE
TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2017-2

 1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
  1.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

AutoCAD, Solid Works, Sketchup ya da benzeri tasarım uygulamaları kullanabilecek, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects programlarını kullanacak, baskı hazırlık ve baskı teknikleri konusunda gerekli çalışmaları yapacak, Kurumun ve projelerin ihtiyaçlarını anlayıp bunları görsellere yansıtacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   :1
Personelin Görev Yapacağı Şehir     : Gebze/KOCAELİ

 1.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.02 Uzman pozisyonu için;

Personel özlük işleri ve bordrolamalarını yapacak, SGK ve İŞKUR bildirgelerini yapacak, performans yönetimi konusunda çalışmalarda bulunacak, işe alım süreçlerini yönetecek, eğitim ihtiyaç analizi çalışması yaparak yıllık eğitim planı hazırlayıp eğitim organizasyonu yapacak ve yönetecek, raporlama konusunda ayrıntılara önem verecek personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   :1
Personelin Görev Yapacağı Şehir     : Gebze/KOCAELİ

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

 1.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.03 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

Bilgi sistemleri geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı “en iyi kullanım” pratiklerine sahip, Java, Oracle ve bağlantılı teknolojilerde iş ve işlemler yapacak, Süreç, politika (policy) tabanlı konfigürasyon yönetimi bilgi ve pratikleri konularında çalışma yapacak, Yazılım geliştirme sürecinde kullanılan araçların kurulumunu yapacak, RedHat Enterprise, Ubuntu Enterprise vb. işletim sistemlerini kullanacak, Windows tabanlı işletim sistemlerinde “admin” seviyesinde iş ve işlemler yapacak, Hipervizor yönetimi ( KVM, XEN, ESX ) konusunda iş süreçlerini yürütecek, LDAP, IPA ( Identity, Policy and Audit ) dizayn ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi, Sanallaştırma kurgulanması, gerçekleştirimi ve yönetimini yapacak, Network donanım/yazılım bilgi ve tecrübesine sahip, Network kurulumları, güvenlik ve politikalarının kurulması yönetilmesini yapacak, Merkezi ağ sistemi kurulum ve yönetimini yapabilecek, Server/PC/Network kurulum ve yönetimlerini yapacak, Layer 2 switch konfigürasyon ve yönetimi (VLAN, Port Security vb.), VSwitch teknolojilerinden birini kullanacak, Router yönetimi (ATM, BGP gibi kavramlara hakim) yapacak,
Yazılımsal (IPTables, OpenBSD PF vb.) ve donanımsal (Palo Alto, CheckPoint vb. ) FW yönetimi yapacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     :1
Personelin Görev Yapacağı Şehir  : Gebze/KOCAELİ
1.4- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.04 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
Personelin malzeme ve teçhizat isteklerini hızlı bir şekilde karşılayarak, malzemelerin sistem kayıtlarını oluşturarak ve gerekli dokümantasyon işlemlerini yapacak, Sarf edilen malzemelerin ya da kuruma girişi yapılan malzemelerin kayıtlarını yaparak ilgili birimlere teslim edecek, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlerini yerine getirecek, Taşınmaz ve Demirbaşlara ait zimmet kayıt ve zimmetten düşürme işlemlerini yapacak, Yıllık ya da belli dönemlerde kurum envanterinin (taşınır-taşınmaz) sayımının yapılması ve kullanım durumunun kontrol edilmesini yapacak, Arşiv yönetimi yapacak, Taşınır, taşınmaz, stok, ayniyat ve arşiv işlemleri konusunda iş ve işlemleri yapacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     :1
Personelin Görev Yapacağı Şehir  : Gebze/KOCAELİ

 1. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
  1.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.01

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. Yükseköğretim Kurumlarının en  az  dört    yıllık   lisans eğitimi               veren;

Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı veya Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

 1.  Alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.02 Uzman      pozisyonuna başvurabilmek için;
 1. 1.        Yükseköğretim kurumlarının en az    dört yıllık     lisans eğitimi veren; Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi,                İşletme
Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

 1. 2. Alanında en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2.  Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.03

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. 1.        Yükseköğretim Kurumlarının en       az   dört yıllık     lisans eğitimi   veren;

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirmiş olmak,

 1. 2. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 2. Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.04

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat ya da Maliye Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 1. 2. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

 1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da  bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

 1.  Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya               kaçakçılık, resmi

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı                                           açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı   KHK kapsamında
törer örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli                                           güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 1.  Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
 2. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1.  Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.
 2. Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav
Türü
KPDS / YDS / ÜDSTOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCECAECPE
Sınav Puanı 1BO55157480CCC
Sınav Puanı 2B56i1735OOBCC

 
Uzman Yardımcısı Personeli için lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
Uzman Personel için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS                         :                                    Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil    Sınavı
YDS                      :   Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı          (ÖSYM)
TOEFL IBT           :   Test of   English as a    Foreign     Language –    Internet-Based Test
TOEFL CBT          :   Test of   English as a    Foreign     Language –    Computer-Based Test
TOEFL PBT          :   Test of   English as a    Foreign     Language –    Paper-Based Test
FCE                          : First Certificate in English
CAE                         : Certificate in Advanced English
CPE                         : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

 1. BAŞVURU SÜRECİ
 1.  İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2.  Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.
 •  Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
 •  Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi,
 •  Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
 •  Özgeçmiş,
 •  Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,
 •  ÖSYM – ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
 •  ÖSYM – ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

 1.  Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00’ ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
 2. Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna

yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.

 1.  Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağırılacaktır.
 2. Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları

uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir.

 1.  Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığının
(www.tubitak.gov.tr) ve TÜSSİDE’nin (www.tusside.tubitak.gov.tr) web
sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 641 50 10-2102
 

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.