TÜBİTAK ve TÜSSİDE Proje Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK ve TÜSSİDE Proje Personeli Alım İlanı
Yayınlama: 04.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
679
A+
A-

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

 

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2015-1

İŞİN TANIMI VEÖZELLİKLE Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

 

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2015-1

 1. İŞİN TANIMI VEÖZELLİKLERİ
  • Referans Kodu: TÜSSİ01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Eğitim projelerinde görev almak üzere Projeler Koordinatörlüğüne bağlıçalışacak eğitim tasarımı ve yönetimi, eğitim değerlendirme ve raporlama, nitel-nicel analiz yapabilen, organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı… vb) yeteneği yüksek Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı         :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir             : Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: TÜSSİ02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak, başta kamu ihtiyaçlarını takip ederek projeler geliştiren, projelerin kapsam, maliyet, zaman yönetimini ve raporlamalarını yapabilen, proje yöneticisi olarak çalışabilecek Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı            :        1

Personelin Görev Yapacağı Şehir                            :       Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: TÜSSİ03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak müşteri kurumların İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (organizasyonel yapılanma, iş analizleri ve norm kadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama, bireysel performans yönetimi, yetkinlik analizleri vb.) ile ilgili ihtiyaçlarını anlayıp projelendirmek ve bu projeler kapsamında danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı            :        1

Personelin Görev Yapacağı Şehir                            :       Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: TÜSSİ04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik ana planlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusal düzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı         :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir                            :       Gebze/KOCAELİ

 • Referans Kodu: TÜSSİ05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik ana planlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusal düzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzere Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı         : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir            :Gebze/KOCAELİ

 1. ADAYLARDA ARANACAKÖZEL KOŞULLAR
  • Referans Kodu: TÜSSİ01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
 2. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Eğitim Fakültesi Bölümleri
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyoloji
 1. Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,
 2. Eğitim yönetimi ve tasarımı, yetişkin eğitimi konusunda 4 yıl mesleki deneyime sahip olmak,
 3. Microsoft Ofis programlarını iyişekilde kullanabiliyor olmak.
  • Referans Kodu: TÜSSİ02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
 4. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Endüstri Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 1. Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,
 2. Yönetim Sistemleri (Stratejik Yönetim, Kalite-Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sektörel Planlama, Veri Analizi… vb) konularının en az ikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler işe başvuru esnasında belgelenmelidir),
 3. Konusunda en az 4 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
  • Referans Kodu: TÜSSİ03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
 4. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • İşletme
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 1. Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi (organizasyonel yapılanma, iş analizleri ve norm kadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama, bireysel performans yönetimi, yetkinlik analizleri. vb) konularının en az ikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),
 3. Konusunda en az 4 yıllık deneyime sahip olmak,
 4. Microsoft Ofis programlarını iyişekilde kullanabiliyor olmak.
  • Referans Kodu: TÜSSİ04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
 5. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Telekominikasyon Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 1. Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,
 2. Raylı sistemlerin yönetimi (sinyalizasyon, araç orel planlarının hazırlanması, uydu sistemleri.vb) konularında bilgi sahibi olmak (proje referansı yada alınan eğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),
 3. Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak,
 4. MATLAB, SQL,C Programlama ,JAVA program dillerini kullanabiliyor olmak.
  • Referans Kodu: TÜSSİ05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
 5. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Sistem Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 1. Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Doktora derecesine sahip olmak,
 2. CBS Sistemleri, Matematiksel Modelleme, Lojistik Yer Seçimi konularında bilgi sahibi olmak,
 3. Konusunda 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
 4. Microsoft Ofis programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak,
 5. ARCGIS, ,ARENA, AUTOCAT,Q GIS programlarını kullanabiliyor olmak.
 6. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
 7. Kamu haklarından yasaklanmamış
 8. Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
 9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
 10. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
 11. Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
 12. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak (TÜSSİ05 referans kodlu pozisyon hariç).

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktı
 2. Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Referans NoKPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTSTOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
TÜSSİDE.0170686,5190520BCC
TÜSSİDE.0270686,5190520BCC
TÜSSİDE.0370686,5190520BCC
TÜSSİDE.0465616,0173500BCC
TÜSSİDE.0570686,5190520BCC
KPDS                : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                 :   Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                 :      Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

IELTS : International English Language TestingSystem

TOEFL IBT : Test                     of English                                       as             a Foreign Language –                                           Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test                   of English                                       as             a Foreign Language –                                         Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test                   of English                                       as             a Foreign Language –                                            Paper-Based Test

FCE                 :  First                Certificate         in            English

CAE                :      Certificate in Advanced English

CPE                :       Certificate of Proficiency in English

 

 

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz

 1. BAŞVURU SÜRECİ
 2. Adaylar tusside.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
 3. Son başvuru tarihi 19/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktı Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
 4. Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr /www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gö
 5. Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılmasışarttı Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.
 6. Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikidenfazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersizsayılacaktı
 7. Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktı
 8. TÜSSİ05 referans kodlu “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
 9. Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapı
 10. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardı

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ E-Posta: [email protected] Telefon: 0262 641 50 10-2121

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.