Üniversitede Çalışan 4d Sürekli İşçilere Lojman Hakkı

Üniversitede Çalışan 4d Sürekli İşçilere Lojman Hakkı
Yayınlama: 06.12.2020
Düzenleme: 05.03.2021 22:50
1.335
A+
A-

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile artık Taşerondan kadroya geçen 4/D işçilerde lojmanlardan faydalanabilecek.

Dicle Üniversitesi’nden tarihi lojman kararı. Artık taşerondan kadroya geçmiş tüm 4/D’li işçilerde lojmanlardan faydalanabilecek.

İŞTE O RESMİ YAZI METNİ

Sayı : 83873436-813.01.02-

Konu : Kamu Konutları Tahsis Talepleri

TÜM-İŞ KONFEDERASYONU

TÜM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İŞÇİLERİ SENDİKASI
DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI

İlgi :         30.11.2020 tarih ve 16 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızla 27 Kasım 2020 tarihinde Lojman Puanlama Duyurusu yayımlandığı, Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi’nde konutların kullanım hakkının akademik ve idari personellere tanındığını, 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanların kapsama dahil edilmediği, konutlardan işçi kadrosunda bulunan personellerinde yararlanmasını, yönergenin bu doğrultuda revize edilmesi talebi bildirmiştir.

Söz konusu talebinize istinaden yapılan değerlendirme sonucunda; Üniversitemiz Senatosunun 02.04.2020 tarih ve 2020/7-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi 3 üncü maddesi,

“Madde 3- Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan kamu konutları tahsis esaslarına göre üç gruba ayrılır:

 1. Görev tahsisli konutlar,
 2. Sıra tahsisli konutlar,
 3. Hizmet tahsisli konutlar.

Mevcut kamu konutlarının bu üç konut grubuna göre dağılımı; yapı cinsi, metrekare büyüklüğü, oda sayısı, kullanış özellikleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Rektörlükçe belirlenir.

 1. Görev Tahsisli Konutlar;

Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Kamu Konutları Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. Görev tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar;

 • Akademik Personel;

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekim, Dekan yardımcısı, Bölüm Başkam, Anabilim Dalı Başkam, Yüksek Okul Müdürü. Enstitü Müdürü. Meslek Yüksekokulu Müdürü. Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Profesör. Doçent. Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi.

 • İdari Personel;

Genel Sekreter. İç Denetçi. Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul/Enstitü/ Meslek Yüksekokulu Sekreteri. Döner Sermaye işletme Müdürü, Hastaneler Başmüdürü. Hastane Müdürü, Şube Müdürü. Midi Hizmetler Uzmanı, Hastane Müdür Yardımcısı.

 1. Sıra Tahsisli Konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvele göre hazırlanmış ve 6. madde de yer alan puanlama cetvelinde belirtilen puanların hesaplanması sonucunda bulunacak puan dununu dikkate alınarak Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır. Sıra tahsisli konutlarda aşağıda belirtilen personele tahsis edilir.

1- Akademik Personel: Araştırma Görevlisi olanlar.

2- İdari Personel: Yönergenin 3.a maddesinin 2. fıkrası dışındaki idari personelle

 1. c) Hizmet Tahsisli Konutlar;
 • Normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personele,
 • İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,
 • Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.” hükmü çerçevesinde tüm Üniversite personelinden konut tahsisine esas puanlama listesi başvuruları alınmakta olup, akademik, idari. 4b’li, 4d’li sözleşmeli tüm personelin konut dağıtım dönemlerinde sıra tahsisli olarak konut tahsis taleplerine ilişkin tercihleri alınmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Rektör

Resmi yazı görüntüsü

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.