The entire huge attribute may possibly be the good www.upscalerolex.to .

enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp
DOLAR
18,4960
EURO
17,7066
ALTIN
965,79
BIST
3.265,64
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Açık
28°C
İstanbul
28°C
Açık
Perşembe Açık
27°C
Cuma Az Bulutlu
25°C
Cumartesi Az Bulutlu
25°C
Pazar Az Bulutlu
23°C

Vergi Hukuku-TVS-Türk Vergi Sistemi Çıkmış 253 Soru

Vergi Hukuku-TVS-Türk Vergi Sistemi Çıkmış 253 Soru
28 Aralık 2015 08:57
A+
A-

Kariyermemur.com olarak, KPSS ve Kurum sınavlarından çıkmış ve çıkması muhtemel 253 Vergi ve TVS Sorusu derledik.

Not: Soruların Cevapları en aşağıda verilmiştir

VERGİ HUKUKU-TVS-TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güv Kariyermemur.com olarak, KPSS ve Kurum sınavlarından çıkmış ve çıkması muhtemel 253 Vergi ve TVS Sorusu derledik.

Not: Soruların Cevapları en aşağıda verilmiştir

VERGİ HUKUKU-TVS-TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir?
a) İhtiyati tahakkuk b)İhtiyati haciz
c) Uzlaşma d)Teminat istenmesi
b) Kefil istenmesi
2. Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi inceleme elemanının raporu üzerine vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?
a) İkmalen tarh
b) Götürü usulde tarh
c) Beyan üzerinden tarh
d) Re’sen tarh
e) İdarece tarh
3. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde gider olarak indirilemez?
a) Genel giderler
b) Personel ücretleri
c) Taşıt giderleri
d) Taşıt amortismanları
e) Vergi cezaları
4. Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
a) Vergi sorumlusu
b) Vergi mükellefi
c) Kanuni temsilci
d) İradi temsilci
e) Fiili mükellef
5. Motorlu taşıtlar vergisinin vergileme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spesifik tarife
b) Advalorem tarife
c) Artan oranlı tarife
d) Azalan oranlı tarife
e) Tek oranlı tarife
6. Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemekle yükümlüdür?
a) Basit usulde vergilendirilenler
b) Ücret geliri elde edenler
c) Zirai kazanç sahipleri
d) Serbest meslek kazancı sahipleri
e) Diğer kazanç ve irat geliri elde edenler
7. Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren kaç yıl içinde aynı suçu işlerse cezaları artırılır?
8. Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha
sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir?
a) Beyan üzerinde tarh
b) İkmalen tarh
c) Düzeltme yoluyla tarh
d) Re’sen tarh
e) Zorunlu tarh
9. Kamu harcamalarının tahsilinde, borçlunun iflası
veya mallarının haczi durumunda, kamunun diğer
alacaklılar karşısındaki önceliğine ne ad verilir?
a) İhtiyati haciz
b) İhtiyati tahakkuk
c) Teminat istenmesi
d) Rüçhan hakkı
e) Kefalet istenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?
a) Tam mükellef ücretlinin
b) Dar mükellef ücretlinin
c) Tam mükellef işverenin
d) Tam mükellef değer artış kazancı sahibinin
e) Dar mükellef değer artış kazancı sahibinin
11. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek kalemlerden biridir?
a) Örtülü kazanç
b) Kurumlar vergisi
c) Yedek akçeler
d) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
e) Mahkeme kararı üzerine ödenen tazminatlar
12. Aşağıda verilenlerden hangisinin, beyanname verme zamanı 25 Şubat’tır?
a. Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi
b. Gerçek usulde vergilendirilen tüccar
c. Bilanço esasına göre defter tutar tüccar
d. Kurumlar vergisi mükellefleri
e. Basit usulde vergilendirilen manav
13. Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
a) Motorlu taşıtlar vergisi
b) Gümrük vergisi
c) Rıhtım resmi
d) Katma değer vergisi
e) Özel tüketim vergisi
14. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?
a) Trampa b)Servete sahip olunması
c) Hizmet sunumu d)Mal teslimi
e) Su teslimi
15. GV Kanununa göre, telif kazançları aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?
a) Ticari kazançlar
b) Zirai kazançlar
c) Ücretler
d) Diğer kazanç ve iratlar
e) Serbest meslek kazançları
16. Doğal afetler nedeniyle mal varlıklarının 1/3’ünü kaybeden mükelleflerin vergi borçlarının terkinine karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
b) Gelirler Genel Müdürlüğü
c) Vergi mahkemesi
d) Danıştay
e) Maliye Bakanlığı
17. Vergi hukukunda genel kural olarak 5 yıl olan tahakkuk zaman aşım süresi, aşağıdaki vergilerden hangisinde 5 yılın üstüne çıkabilmektedir?
a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Emlak vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Özel tüketim vergisi
18. Aşağıdakilerden hangisi, özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak, vergi borcunun azaltılmaya veya sıfırlanmaya çalışılmasını ifade eder?
a) Ekonomik yaklaşım
b) Muvazaa
c) Takas
d) Peçeleme
e) Sözleşme serbestîsi
19. Kanuni süre geçmesine rağmen beyanname verilmemesi durumunda yapılan tarh aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkmalen tarh
b) Re’sen tarh
c) İdarece tarh
d) Götürü tarh
e) Sözlü tarh
20. Mevcut yasal düzenlemeye göre, fatura malın teslim tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmelidir?
a) 15 b)10 c) 7 d)3 e)2
21. Mükellef A kaçakçılık suçu ile birlikte vergi ziyaı suçunu işlemiş ve kendisine 12 milyar TL ceza kesilmiştir. Aynı suça, A’ya iştirak ettiği ve bu eylemden maddi menfaat sağladığı anlaşılan B’ye verilecek olan cezanın miktarı kaç milyar TL’dir?
a) 4 b)6 c)12 d)18 e)24
22. Aşağıdaki iş sahiplerinden hangisi basit usulde vergilendirilemez?
a) Taksicilik yapanlar
b) Dolmuşçuluk yapanlar
c) Gıda ürünü alım satımı yapanlar
d) Meyve ve sebze alım satımı yapanlar
e) Ödünç para verme işi yapanlar
23. Aşağıdakilerden hangisi çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesini gerekli kılar?
a) Bir biçerdövere sahip olması
b) Bir traktöre sahip olması
c) Biri 4 yaşında, diğeri 11 yaşında iki traktöre sahip
olması
d) İşyerine tabela asması
e) Gazeteye ilen vermesi

24. Aşağıdaki vergi suçlarından hangisinde “iştirak” kabul edilmiştir?
a) Kaçakçılık b)Genel usulsüzlük
c) Vergi ziyaı d)Özel usulsüzlük
b) Vergi mahremiyetini ihlal
25. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli
kaynakları arasında yer almaz?
a) Kanun
b) Doktrin
c) Anayasa
d) Anayasa mahkemesi kararları
e) İçtihadı birleştirme kurulu kararları
26. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde görevli mahkemelerden biridir?
a) Yargıtay
b) Sayıştay
c) Uyuşmazlık Mahkemesi
d) Danıştay
e) Askeri Yargıtay
27. Kaynakta kesinti yoluyla alınan gelir vergisi ne zaman ödenir?
a) İzleyen yılın ocak ayında
b) İzleyen yılın mart ayında
c) İzleyen ayın 25. günü akşamına kadar
d) İzleyen ayın 25. günü akşamına kadar
e) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
28. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
a) Mesleki bilgiye dayanması
b) Ticari mahiyette olması
c) Süreklilik unsuru taşıması
d) İşverene tabi olarak yapılması
e) İhtisasa dayalı olması
29. Veraset ve intikal vergisi tarifesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Kariyermemur.com
a) Tek oranlı bir tarifedir
b) Artan oranlı bir tarifedir
c) Azalan oranlı bir tarifedir
d) Tersine artan oranlı bir tarifedir
e) Tersine azalan oranlı bir tarifedir
30. I. Hesap uzmanları
II. Yoklama memurları
III. Vergi dairesi müdürleri
IV. Vergi denetmeleri
Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler?
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
31. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz?
a) Kurumlar vergisi
b) Gelir vergisi
c) Emlak vergisi
d) Motorlu taşıtlar vergisi
e) Taşıt alım vergisi

32. Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?
a) 01.01.2008 b)31.12.2008
b) 01.01.2009 d)31.12.2009
e) 31.12.2010
33. I. Kamu idare ve müesseseleri
II. Kazançlarını bilânço esasına göre tespit eden çiftçiler
III. İş ortaklıkları
IV. Yatırım fonu yönetenler
Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

34. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?
a) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
b) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenen aylıklar
c) Para cezaları
d) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler
e) Vergi cezaları
35. I. Zirai kazanç
II. Ücret
III. Gayrimenkul sermaye iradı
Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

36. Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişilikten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci K’den alınmıştır.
Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a) Tüzel kişiliğe rücu edebilir.
b) Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir.
c) Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir.
d) Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir.
e) Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe ya da ortaklarına rücu edemez.
37. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklardan biridir?
a) Uluslararası vergi anlaşmaları
b) İçtihadı birleştirme kararları
c) Anayasa
d) Tüzük
e) Kanun
38. I. Usulsüzlük
II. Kaçakçılık
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Mükellefin özel işlerini yapma
Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
39. Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir?
a) Anonim şirkette ortakların geliri
b) Paylı komandit şirkette komandite ortakların geliri
c) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların geliri
d) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri
e) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri
40. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
a) 2008 Ocak ayının 25. günü akşamına kadar
b) 2008 Şubat ayının 25. günü akşamına kadar
c) 2008 Mart ayının 25. günü akşamına kadar
d) 2008 Nisan ayının 25. günü akşamına kadar
e) Beyanname vermez.
41. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?
a) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para
b) Damızlık hayvan besiciğinden kazanılan para
c) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para
d) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasından kazanılan para
e) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para
42. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir?
a) 15 gün içinde Danıştayda
b) 30 gün içinde Danıştayda
c) 15 gün içinde idare mahkemesinde
d) 30 gün içinde idare mahkemesinde
e) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde
43. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?
a) Kurumlar vergisi b) Emlak vergisi
c) Gelir vergisi d) Katma değer vergisi
e) Motorlu taşıtlar vergisi
44. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır.
Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma
b) Vergi mahkemesinde dava açma
c) Cezada indirim talebinde bulunma
d) Uzlaşma talebinde bulunma
e) İstenilen vergi ve cezaları ödeme
45. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?
a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi
c) Emlak vergisi d) Motorlu taşıtlar vergisi
e) Katma değer vergisi
46. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir?
a) Miras b) Ticari kazanç c) Ücret
d) Zirai kazanç e) Serbest meslek kazancı
47. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler?
a) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için
b) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için
c) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için
d) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradı gelirleri için
e) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten sonra kalan kısmı için
48. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır?
A) 1,95 B) 2,00 C) 2,50 D) 2,95 E) 3,50
49. Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan A’ya olumsuz cevap verilmesi durumunda A’nın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cezada indirim istemek
b) Uzlaşma talebinde bulunmak
c) Maliye Bakanlığına başvurmak
d) Danıştaya başvurmak
e) Yapabileceği işlem yoktur
50.
I. Kaçakçılık
II. Mükellefin özel işlerini yapma
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Vergi ziyaı
Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir?
a) Yalnız II b) Yalnız III c) II ve IV
d) I, II ve III e) II, III ve IV
50. Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi A’nın
beyan etmesi gereken geliri kaç TL’dir?
a) 15.000 b) 25.000 c) 35.000
d) 45.000 e) 50.000
51. Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur?
a) Limitet şirket
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme
c) Basit usule tabi ticaret erbabı
d) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi
e) İktisadi kamu teşekkülleri
52. Mükellef A vadesi 30 Eylül 2001 tarihinde dolan vergi borcunu ödememiştir. Vergi dairesi A’ya 20.06.2003 tarihinde ödeme emri göndermiştir. Buna göre, ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen bu vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
A) 31.12.2005 B) 31.12.2006
C) 31.12.2007 D) 31.12.2008 E) 31.12.2009
53. Birinci sınıf tüccar olan K, 04.03.2000 tarihinde 1 Milyar TL’lik kazanç elde etmiş, ama elde etmiş olduğu bu kazancın 30.03.2001 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesini vermemiştir. Buna göre, mükellef K’nin vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
A) 31.12.2002 B) 31.12.2003
C) 31.12.2004 D) 31.12.2005 E) 31.12.2006
54. Usulsüzlük fiillerinin re’sen takdiri gerektirmesi durumunda usulsüzlük cezaları kaç kat olarak uygulanır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
55. Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 yıl, Mart ve Kasım
B) 2 yıl, Ocak ve Temmuz
C) 3 yıl, Mayıs ve Kasım
d) 4 yıl, Mart ve Aralık E) 5 yıl, Nisan ve Ekim
57.
I. Kendi işinde bilfiil çalışmak
II. İşyerinin yıllık kirası, yasanın belirlediği sınırları aşmamak
III. Zirai, mesleki veya ticari faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak
Ticari kazancın basit usulde vergilendirilebilmesi için yukarıdaki şartlardan hangilerinin bulunması gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
56. I. Bir biçerdövere sahip olanlar
II. 10 yaşından büyük ikiden fazla traktöre sahip olanlar
III. Hububat ziraatinde, kıraç arazinin işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar
Yukarıdakilerden hangilerine sahip olanlar gerçek usulde vergilendirilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
60. Avukat A faaliyetini bıraktıktan sonra, daha önce takip edip parasını alamadığı bir davanın ücretini tahsil ettiğinde bu kazanç aşağıdaki gelir türlerinden hangisini oluşturur?
A) Ticari kazanç
B) Değer artışı kazancı
C) Menkul sermaye iradı
D) Serbest meslek kazancı
E) Arızi kazanç
61. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Ticari kazanç
B) Menkul sermaye iradı
C) Diğer kazanç ve irat
D) Serbest meslek kazancı
E) Gayrimenkul sermaye iradı
62. Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin, sadece üründen pay alan arazi sahibinin geliri ne tür bir kazançtır?
A) Ticari kazanç
B) Zirai kazanç
C) Menkul sermaye iradı
D) Serbest meslek kazancı
E) Gayrimenkul sermaye iradı
63. Münferit beyanname, kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren ne kadarlık bir süre içerisinde verilmelidir?
A) 15 gün B) 20 gün C) 45 gün
D) 1 ay E) 2 ay
64. Stopaj yoluyla alınan vergilerin bildirilmesine yarayan beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık beyanname
B) Münferit beyanname
C) Muhtasar beyanname
D) Özel beyanname
E) KDV beyannamesi
65. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli olmayan bir uygulamadır?
A) Amaçsal yorum
B) Verginin yansıtılması
C) Ekonomik yaklaşım
d) Kıyas E) Tecil
66. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir?
A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar
B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar
D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar
E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar
67. Aşağıdakilerin hangisinde verginin yüklenicisi (fiili mükellef) tüketicidir?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Katma değer vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Emlak vergisi
E) Gelir vergisi
68. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerin hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez?
A) Verginin konusu B) İstisna hadleri
C) Oranlar D) İndirimler
e) Muaflık ölçüleri
69. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
70. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır? (Kariyermemur.com)
A) Arazi büyüklüğü
B) Hayvan sayısı
C) T raktör sayısı
D) Kendi isteği
E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler
71. Satın alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenerek satılması karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir?
A) Zirai kazanç
B) Değer artışı kazancı
C) Ticari kazanç
D) Serbest meslek kazancı
E) Arızi kazanç
72. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların hangisinde götürü gider esasına yer verilmiştir?
A) Menkul sermaye iratları
b) Ücretler
C) Serbest meslek kazancı
D) Diğer kazanç ve iratlar
E) Gayrimenkul sermaye iratları
73. 10 Aralık 2004 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A’nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
A) 10 Ocak 2005 B) 10 Şubat 2005
C) 10 Mart 2005 D) 31 Mart 2005 E) 10 Nisan 2005
74. Aşağıdakilerin hangisinde müteselsil olmayan bir sorumluluk söz konusudur?
A) Tasfiye memurlarının sorumluluğu
B) Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
C) Özel tüketim vergisinde gümrük memurunun sorumluluğu
D) Vergi kesenlerin sorumluluğu
E) Veraset ve intikal vergisinde tapu memurunun sorumluluğu
75. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nun uygulama alanı içine girer?
A) Kamu binasının kiralanmasından doğan gelirler
B) Sebepsiz zenginleşmeden doğan gelirler
C) Harçlar
D) Haksız fiilden doğan gelirler
E) Kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirleri
76.
I. Gelir Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
II. Kurumlar Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
III. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangileri maddi vergi hukukunun konusuna girmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
76. Belgeleri arasında naylon fatura yakalanan mükellef hakkında hangi tarh yöntemine başvurulur?
A) İkmalen tarh B) Resen tarh
C) İdarece tarh D) Beyana dayalı tarh E) Sözlü tarh
77. 1982 Anayasası’nın 73. maddesi Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme
yapma yetkisi vermez?
A) Vergi indirimleri B) Verginin konusu
C) Verginin oranı D) Muafiyetler E) İstisnalar
78. Ödeme emrine karşı açılan davayı sonuçlandırması için vergi mahkemesine tanınan süre ne kadardır?
A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay E) 3 ay
80.
I. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
II. Para ve vergi cezaları
III. Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
IV. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler
Yukarıdakilerden hangileri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
79. Aşağıdakilerin hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı yapılmaktadır?
A) Zirai ürün satışlarında
B) Konut kiralarında
C) Mevduat faizlerinde
D) İş yeri kiralarında
E) Hizmet erbabının ücretlerinde
80. Vergi hukuku uygulamasında aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti serbest meslek faaliyeti sayılmaz?
A) Noter B) Mühendis C) Sünnetçi
D) Eczacı E) Heykeltıraş
81. İstanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef kurum A’nın 2009 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır.
Buna göre, mükellefin gelirlerini beyan şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan etmek mecburiyetindedir.
B) Münferit beyanname verir. Sadece ticari kazancını beyan eder.
C) Muhtasar beyanname verir. Sadece menkul sermaye iradını beyan eder.
D) Muhtasar beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan eder.
E) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan eder, menkul sermaye iradını beyannamesine dahil etmez.
82. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
A) Kooperatifler
B) Derneklere ait iktisadi işletmeler
C) İktisadi kamu kuruluşları
D) Konsorsiyum
E) Vakıflara ait iktisadi işletmeler
83. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin konusunu oluştu rur?
A) Hizmet sunumu B) Mal teslimi
C) Hukuki işlemler D) İthalat E) İhracat
84. Vergi mükellefine yapılan aşağıdaki tebligatlardan hangisi geçersizdir?
A) Mükellefin kendisine yapılan tebligat
B) Mükellefin işyerinde yapılan tebligat
C) Mükellefin işyerinde, ancak müstahdemine yapılan tebligat
D) Mükellefin görünüşe göre 18 yaşında olan kızına yapılan tebligat
E) Mükellefin 17 yaşındaki oğluna yapılan tebligat
85. Aşağıdakilerden hangisi 2. derece genel usulsüzlük suçlarından biridir?
A) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin yasanın istediği şekil ve içeriğe uygun olmaması
B) Tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması
C) Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemesi
D) Defter kayıtlarının veya bunlarla ilgili belgelerin noksan, usulsüz veya karışık olması
E) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
86. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde hangi hukukun alt dalını oluşturur?
A) Harcama hukuku B) Anayasa hukuku
C) Mali hukuk D) Gelir hukuku E) Bütçe hukuku
87. Geçici vergi kaç ayda bir ödenir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7
88. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
A) Gerçek kişiler B) Küçükler
C) Adi ortaklıklar D) Akıl hastaları
e) Kısıtlılar
89. Gelir vergisi uygulamasında aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir?
A) Belli ve geçici bir iş için Türkiye’de bulunan iş adamları
B) İkametgâhı Türkiye’de olanlar
C) Bir yıl içinde Türkiye’de altı ay oturanlar
D) Bir yıl içinde Türkiye’de altı aydan az oturanlar
E) Belli ve geçici bir görev için Türkiye’de bulunan uzmanlar ve memurlar
90. Mükellef A, 1 Mart günü tebliğ edilen bir vergi ceza ihbarnamesine karşı 28 Martta hata düzeltmesi talep etmiş ancak bu talep aynı gün reddedilmiştir.
Buna göre, vergi mahkemesinde dava açmayı düşünen mükellefin bu davayı kaç gün içinde açması gerekir?
A) 3 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60
91. Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 yıl, Mart ve Kasım
B) 2 yıl, Ocak ve T emmuz
C) 3 yıl, Mayıs ve Kasım
d) 4 yıl, Mart ve Aralık
E) 5 yıl, Nisan ve Ekim
92. Gayrimenkul sermaye iratlarında, binaların dışında kalan ve maliyet bedeli bilinmeyen diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen değerinin yüzde kaçıdır?
A) 30’u B) 20’si C) 15’i D) 10’u E) 5’i
93. Mirasçılar ölen kişinin gelir vergisi beyannamesini ne zaman vermelidirler?
A) Ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde
B) Ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde
C) Ölüm tarihini takip eden yılın Ocak ayında
D) Ölüm tarihini takip eden yılın Şubat ayında
E) Beyanname verilmez.
94. Münferit beyanname, kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren ne kadarlık bir süre içerisinde verilmelidir?
A) 15 gün B) 20 gün C) 45 gün
D) 1 ay E) 2 ay
95. Sakatlık indiriminden (özürlü şahıs indiriminden) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan ücretliler
B) Basit usulde vergilendirilenler
C) Zirai kazanç sahipleri
D) Serbest meslek erbabı
e) Ücretliler
96. Motorlu taşıtlar vergisinde, takvim yılının ilk 6 ayı içerisinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda mükellefiyet hangi tarihte başlar? (Kariyermemur.com)
A) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılın 4. ayından itibaren
B) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılın 6. ayından itibaren
C) Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından itibaren
D) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren
E) Kayıt ve tescil anında
97. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur?
A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük
C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs
E) İştirak
98. Verginin tarhı ile ilgili tebligat işlemleri konusunda aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanmaktadır?
A) Tebligat Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
99. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır?
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4
100. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonuçlarından biri değildir?
A) Gecikme zammı uygulaması
B) Cebrî icraya başvurulması
C) Ödeme emri gönderilmesi
D) Mal beyanı istenmesi
E) Taksitlerin muaccel olması
101. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür?
A) Karar düzeltme
B) Yargılamanın yenilenmesi
C) Kanun yararına bozma
D) Vergi mahkemelerinin nihai kararları
E) Maliye Bakanlığı tebliğine karşı açılan dava
102. Vergi idaresi, mükellef A hakkında ikmalen vergi tarhı yapmış ve düzenlediği ceza ihbarnamesini göndermiştir. Tebligatı alan A dava açmak yerine uzlaşma talebinde bulunmayı düşünmektedir.
Buna göre A, talebini ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapmak zorundadır?
A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) 60
103. “Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi” ifadesi hangi vergi suçunun tanımını vermektedir?
A) Kaçakçılık
B) Usulsüzlük
C) Vergi ziyaı
D) Vergi mahremiyetini ihlal
E) Mükellefin özel işlerini yapma
104. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkukunu ve tahsilini otomatik olarak durdurur?
A) Resen veya ikmalen tarh edilen vergiye karşı açılan dava
B) İhtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı açılan dava
C) Ödeme emrine karşı açılan dava
D) Aleyhe yapılan hata düzeltme işlemine karşı açılan dava
E) Kanun yoluna başvurma
105. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Ticari kazanç
B) Menkul sermaye iradı
C) Diğer kazanç ve irat
D) Serbest meslek kazancı
E) Gayrimenkul sermaye iradı
106. Bir öğrencinin borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Ticari kazanç
B) Değer artış kazancı
C) Gayrimenkul sermaye iradı
D) Menkul sermaye iradı
E) Serbest meslek kazancı
107. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirilmesini ilgilendiren bir uygulama değildir?
A) Vergi karnesi usulü
B) Beyanname usulü
C) Basit usul
D) Stopaj usulü
E) Diplomat muaflığı
108. Veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyat ne zaman yapılır?
A) Ölüm tarihinde
B) Malların iktisap edildiği tarihte
C) Beyannamenin verilmesinden itibaren 15 gün içinde
D) Ölüm tarihini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar
E) Mirasın açıldığı tarihte
109. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi, gelirin elde edilmesinden itibaren
kaç gün içinde verilir? (Kariyermemur.com)
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
110. Aşağıdaki suçların hangisinde tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilmesi söz konusu olur?
A) Vergi ziyaı suçu
B) Genel usulsüzlük suçu
C) Özel usulsüzlük suçu
D) Kaçakçılık suçu
E) Kaçakçılık suçu ile birlikte işlenen vergi ziyaı suçu
111. Tahakkuk zaman aşımı kural olarak vergiyi doğuran olayı izleyen yılın başından itibaren başlar.
Aşağıdaki vergilerin hangisinde tahakkuk zaman aşımının başlangıcı bu genel kurala uymaz?
A) Gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Veraset ve intikal vergisi
E) Özel tüketim vergisi
112. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi yıllık beyanname vermek zorunda değildir?
A) Ticari kazanç sahibi mükellef
B) Serbest meslek kazancı sahibi mükellef
C) Gerçek usulde zirai kazanç sahibi mükellef
D) Stopaja maruz kalmamış kira geliri sahibi mükellef
E) Devlet tahvili faizi sahibi mükellef
113. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde yayılı muamele vergisi özelliği taşır?
A) Gelir vergisi
B) Gümrük vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Veraset ve intikal vergisi
E) Özel tüketim vergisi
114. Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi arızi kazanç olarak sayılmamıştır?
A) Peştemallık
B) Hava parası
C) Kumar kazancı
D) İhaleye katılmama karşılığında alınan para
E) Terk edilen işle ilgili elde edilen kazanç
115. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler?
A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için
B) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için
C) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için
D) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradı gelirleri için
E) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten sonra kalan kısmı için
116. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?
A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Emlak vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Katma değer vergisi
117. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır.
Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma
B) Vergi mahkemesinde dava açma
C) Cezada indirim talebinde bulunma
D) Uzlaşma talebinde bulunma
E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme
118. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir?
A) Miras B) Ticari kazanç
C) Ücret D) Zirai kazanç
E) Serbest meslek kazancı
119. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?
A) Kurumlar vergisi B) Emlak vergisi
C) Gelir vergisi D) Katma değer vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi
120. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir?
A) 15 gün içinde Danıştayda
B) 30 gün içinde Danıştayda
C) 15 gün içinde idare mahkemesinde
D) 30 gün içinde idare mahkemesinde
E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde
121. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürüt-me organından doğan kaynaklarından biridir?
A) Uluslararası vergi anlaşmaları
B) İçtihadı birleştirme kararları
C) Anayasa
D)Tüzük
E) Kanun
122. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar
B) 2008 Şubat ayının 15. günü akşamına kadar
C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar
D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar
E) Beyanname vermez.
123. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?
A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para
B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para
C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para
D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasından
kazanılan para
E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para
126.
I. Usulsüzlük
II. Kaçakçılık
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Mükellefin özel işlerini yapma
Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri ta-rafından cezalandırılan suçlardan biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
124. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
A) Kooperatifler
B) Banka şubesi
C) İktisadi kamu müesseseleri
D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
E) İsteğe bağlı olarak iş ortaklıkları
125. Sakatlık indiriminden (veya özürlü şahıs indirimi) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zirai kazanç sahipleri
B) Ücretliler
C) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan ücretliler
D) Serbest meslek erbabı
E) Basit usulde vergilendirilenler
126. “Telif kazançları istisnası” aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Ticari kazanç B) Ücret
C) Serbest meslek kazancı
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve irat
127. Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?(Kariyermemur.com)

A) Gümrük vergisi B) Rıhtım resmi
C) Motorlu taşıtlar vergisi
D) Taşıt alım vergisi
E) Katma değer vergisi
128. Aşağıdaki KDV istisnalarından hangisi tam istisna – kısmi istisna sınıflamasında kısmi istisna özelliğini taşır?
A) İhracat istisnası B) Eğitim amaçlı istisna
C) Diplomatik istisna D) T aşımacılık istisnası
E) Petrol arama faaliyetleri istisnası
129. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur?
A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük
C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs
E) İştirak
130. Küçüklerin vergi yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
A) Fiili mükellef B) İradi temsilci
C) Kanuni temsilci D) Vergi yüklenicisi
E) Küçüklerin vergi yükümlülüğü olmaz
131. Vergi hukuku açısından vergilendirmeyi ilgilendiren belgelerin saklanması gereken süre kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
132. Mükellef A 1999 yılı gelirleri ile ilgili gelir vergisi beyannamesini vermeyerek vergi ziayına yol açmıştır. Buna göre, ziyaa uğratılan verginin tahakkuk zamanaşımına uğrama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31.12.2003 B) 31.12.2004
C) 31.03.2003 D) 31.03.2004
E) 31.03.2005
133. Kahvede içtiği çay için fiş almayan tüketiciye öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci derecede genel usulsüzlük cezası
B) İkinci derecede genel usulsüzlük cezası
C) Kahveciye verilen cezanın beşte biri
D) Kahveciye verilen cezanın aynısı
E) Ceza öngörülmemiştir
134. Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanmaz?
A) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması
B) Çift defter kullanılması
C) Görevli memurun ikazına rağmen aracın durmaması
D) Belgelerin asıl veya suretlerinin sahte olarak düzenlenmesi
E) Belgelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basılması
135. Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilebilir. Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni mükellef B) Fiili mükellef
C) İradi mükellef D) Vergi yüklenicisi
E) Sorumlu mükellef
136. Gelir vergisinin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüzel kişilerin safi geliri B) Tüzel kişilerin toplam serveti
C) Gerçek kişilerin safi geliri D) Gerçek kişilerin safi serveti
E) Gerçek kişilerin gayri safi geliri
137. 2001 yılı gelirleri ile ilgili beyanname vermeyen bir mükellefin bu gelirleri hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?
A) 31 Mart 2007 B) 30 Haziran 2007
C) 31 Aralık 2007 D) 31 Aralık 2006
E) 31 Mart 2006
138. Aşağıdakilerin hangisinde gelir elde edilmiş sayılmaz?
A) Ticari kazançlarda gelirin tahakkuk etmesi
B) Zirai kazançlarda gelirin tahakkuk etmesi
C) Gayrimenkul sermaye iratlarında gelirin tahakkuk etmesi
D) Ücretlerde gelirin tahsil edilmesi
E) Diğer kazanç ve iratlarda gelirin tahsil edilmesi
139. İşletme hesabı esnasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır?
A) Arazi büyüklüğü B) Hayvan sayısı
C) T raktör sayısı D) Kendi isteği
E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler
140. Vergi idaresinden talep ettiği muktezaya göre hareket eden mükellefin, fiilinin suç oluşturması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Mükellef, normal cezanın iki katı ile cezalandırılır.
B) Mükellef, normal cezanın yarısı ile cezalandırılır.
C) Mükellef, normal cezanın üçte biri ile cezalandırılır.
D) Mükellef, normal cezanın dörtte biri ile cezalandırılır.
E) Mükellef hiç cezalandırılmaz.
141. I. Lafzi yorum
II. Tarihi yorum
III. Amaçsal yorum
IV. Sistematik yorum
Vergi usul kanunu yukarıdaki yorumlama yöntemlerinden hangisini kabul etmiştir?
A) Yalnız III B) Yalnız IV
C) I ve II D) II ve III E) I, II, III, IV
142. Vergi kesenlerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda alına-mayan vergilerin faiz ve cezaları aşağıdakilerin hangisinden talep edilir?
A) Mükelleften
B) Sorumludan
C) Önce mükelleften, alınamazsa sorumludan
D) Önce sorumludan, alınamazsa mükelleften
E) Eş zamanlı olarak hem mükelleften, hem sorumludan
143. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
A) Gerçek kişiler B) Küçükler
C) Akıl hastaları D) Adi ortaklıklar E) Kısıtlılar
144. Aşağıdaki vergilerin hangisinde beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır?
A) Gelir vergisi B) Veraset ve İntikal Vergisi
C) Katma Değer Vergisi D) Motorlu Taşıtlar Vergisi
E) Kurumlar Vergisi
145. Özel usulsüzlük cezası miktarının belirlenmesinde satış tutarının %10’unun dikkate alınmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest meslek makbuzu verilmemesi
B) Fiş verilmemesi
C) Müstahsil makbuzu düzenlenmemesi
D) Gider pusulası düzenlenmemesi
E) Serbest meslek makbuzunun eksik düzenlenmesi
146. Aşağıdakilerden hangisi ücret olarak vergilendirilemez?
A) Şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine şirket kârından dağıtılan paralar
B) TBMM üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler
C) Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödemeler
D) Bilirkişilere yapılan ödemeler
E) Belediye meclis üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler
147. Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider esasını seçen mükellefler, kaç yıl geçmeden bu esastan geri dönemezler?
148. Gayrimenkul sermaye iratlarında yararlanabilecek götürü gider oranı yüzde kaçtır?
A) 45 B) 35 C) 25 D) 15
E) 5
149. Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin kanuni mükellefi değildir?
A) İlaç satan eczane B) Kitap satan kitabevi
C) Hukuk hizmeti sunan avukat
D) Galeriden otomobil satın alan şahıs E) Taşımacılık işi yapan şirket
150. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi değildir?
A) Maaş bordosu B) Şirket kuruluş sözleşmesi
C) Kira kontratosu D) Kredi sözleşmesi
E) Pasaport
151. Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerden birisi değildir?
A) Esnaf muaflığı B) Götürü usul
C) Bilanço esası D) İşletme hesabı esası
E) Basit usul
152. I. Mesleki yayın giderleri
II. Sosyal güvenlik kuruluşu primi
III. Çalışanla ilgili yemek ve barınma giderleri
IV. Müstahdem aylıkları
V. Envantere dahil olan taşıtların amortismanları
Serbest meslek erbabı, yukarıda verilen giderlerden hangilerini gelir vergisi matrahından indirebilir?
A) I ve II B) II ve III
C) II,III ve IV D) I,III,IV ve v
E) I,II,III,IV ve V
153. Mükellef Celal dairesini 2006 yılında kiraya vermiş ancak gelir vergisi beyannamesini hala vermemiştir. Bu durumu tespit eden vergi dairesi mükellef K’ye aşağıdaki cezalardan hangisini keser?
A) Kaçakçılık B) Ağır kusur
C) Kusur D) Vergi ziyaı
E) Özel usulsüzlük
154. Aşağıdakilerden hangisi stopaj yoluyla (kaynakta kesinti yoluyla) alınan gelir vergisini vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür?
A) Vergi taşıyıcısı
B) Vergi sorumlusu
C) Asıl mükellef
D) Müteselsil sorumlu
E) Aracı mükellef
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) 5
B) Vergi icra hukuku D) Vergi usul hukuku
gelir vergisinde tarh
B) Daimi temsilci D) Kanuni temsilci
160. Vergi ziyaına sebebiyet vermekten ceza kesilen ve cezası da kesinleşen-lere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içerisinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında artırılmak suretiyle uygulanır?
A) 5
B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
161. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespitine imkan olmayan bulunmayan durumlarda başvurulan tarh şekline ne ad verilir?
B) İkmalen tarh D) Beyan üzerine tarh
162. Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarını iptal etme yetkisine sahiptir?
B) Yargıtay D) Sayıştay
163. Objektif vergi mükellefiyetini kaldırıcı kurallara ne denir?
B) İstisna D) İndirim
A) Muafiyet C) Terkin E) Vurgu
164. Öğrenci A, 1000 TL’ye bilgisayar almış ve satıcı %20 iskonto yapmıştır.
Buna göre, A’nın ödeyeceği KDV tutarı kaç TL’dir? (KDV oranı %18’dir.)
A)144 B) 180 C) 200 D)216 E) 226
165. Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur?
A) Limitet şirket
B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme
C) Basit usule tabi ticaret erbabı
D) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi
E) İktisadi kamu teşekkülleri
158. Mükelleflerin vergi yükümlülüklerine uymamaları durumunda karşılaşacakları yaptırımları düzenleyen vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası vergi hukuku
C) Vergi yargılama hukuku
E) Vergi ceza hukuku
159. Aşağıdakilerden hangisi işleminin muhatabı olamaz?
A) Kesinti yapanlar
C) Gerçek kişi
E) Tüzel kişilik
A) Re’sen tarh
C) İdarece tarh
E) Basit usulde tarh
A) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
E) Vergi Mahkemesi
166. Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi A’nın beyan etmesi gereken geliri kaç TL’dir?
A) 15.000 B) 25.000 C) 35.000
D) 45.000 E) 50.000
167. I. Kaçakçılık
II. Mükellefin özel işlerini yapma
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Vergi ziyaı
Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza
mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
168. Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan A’ya olumsuz cevap verilmesi durumunda A’nın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezada indirim istemek
B) Uzlaşma talebinde bulunmak
C) Maliye Bakanlığına başvurmak
D) Danıştaya başvurmak
E) Yapabileceği işlem yoktur.
169. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır?
A) 1,95 B) 2,00 C) 2,50 D) 2,95 E) 3,50
170. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez?
A. Taksiciler
B. Dolmuşçular
C. Mücevherat alım satımı ile uğraşanlar
D. Berberler
E. Tamirciler
171. Muhtasar beyanname ile beyan edilen vergi ne zaman ödenir?
a. İzleyen yılın Mart ayında
b. İzleyen Yılın Ocak ayında
c. İzleyen ayın 15. Günü
d. İzleyen ayın 23. Günü
e. İzleyen ayın 26. Günü
172. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin mükellefi değildir?
A. Mal satın alan tüketici
B. Mal teslim eden tüccar
C. Serbest meslek erbabı
D. Mal ve hizmet ithalatı yapan tüccar
E. Zirai faaliyeti çerçevesinde zirai ürün teslimi
yapan çiftçi

173. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirme rejiminde yer almaz?
a. Vergi karnesi usulü
b. Beyanname usulü
c. Stopaj usulü
d. Basit usul
e. Diplomat muaflığı
174. Hata düzeltme işlemlerinde mükellefin şikayet yoluyla başvurabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi dairesi
b. Maliye Bakanlığı
c. Anayasa Mahkemesi
d. Başbakanlık
e. Defterdarlık
175. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık uygulanmaz?
a. Kurumlar vergisi
b. Emlak vergisi
c. Veraset ve intikal vergisi
d. Motorlu taşıtlar vergisi
e. Gelir vergisi
176. Aşağıdakilerden hangisi, geçici vergi ödemekle yükümlüdür?
A. Zirai kazanç elde eden
B. Basit usule tabi mükellef
C. Gayrimenkul sermaye iradı elde eden gerçek kişi
D. Serbest meslek kazancı elde eden muhasebeci
E. Ücret elde eden doktor
177. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi esnafın 25.02. 2010 tarihinde elde ettiği kazancı, hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?
A. 25.02.2014
B. 25.02.2015
C. 1.1.2015
D. 31.12.2014
E. 31.12.2015

178. Aşağıdakilerden hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı yapılmaktadır?
A. Ticari kazançlarda
B. Mevduat faizlerinde
C. Hizmet erbabına yapılan ödemelerde
D. İşyeri kiralarında
E. Serbest Meslek kazançlarında
179. Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmez?
A. İşyerine ödenen kira
B. İşin kapsamıyla uyumlu seyahat ve konaklama
gideri
C. İşyerinde çalışan mükellefin eşine ödenen ücret
D. Kırtasiye giderleri
E. İşletme namına eğitim gören öğrenciye, eğitimi için
yapılan giderler
180. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlar vergisinin matrahını belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A. Taşıtın yaşı
B. Taşıtın oturma yeri sayısı
C. Taşıtın azami kalkış ağırlığı
D. Taşıtın motor silindir hacmi
E. Taşıtın parasal değeri
A. Şahsi bir vergidir
B. Artan oranlı vergi tarifesine sahiptir
C. Ücret ve diğer gelir unsurları farklı tarifelerde
vergilendirilir
D. Vergiyi doğuran olay, elde etmedir
E. Gayrisafi gelir dikkate alınır

182. Aşağıdakilerden hangisi, basit usule tabi olmanın şartları arasında yer almaz?
A. Kendi işinde bilfiil çalışmak
B. Emsal kira bedeli sınırları altında kalmak
C. Ticari faaliyeti dolayısıyla gerçek usule tabi olmamak
D. Defter tutma yükümlülüğü bulunmak
E. Özel şartlardan, işletme sınırlarını aşmamak
183. Zirai faaliyetinden dolayı zirai kazanç elde eden mükellefin, işletme büyüklüğü sınırlarını aşması durumunda vergilendirme rejimi nasıl olur?
A. Basit usul
B. Gerçek usul
C. Tevkifat
D. Stopaj
E. Vergi indirimi

184. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdikleri kararlara karşı hangi makama hangi yolla başvurulabilir?
A. Temyiz/Danıştay
B. İtiraz/TBMM
C. İtiraz/Bölge İdare Mahkemesi
D. Şikayet/Maliye Bakanlığı,
E. Temyiz/Yargıtay
185. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan belge, kayıt ve defterlere ilişkin olarak yükümlünün defter, kayıt ve belgelerinden hesaplanabilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A. Re’sen tarh
B. İdare tarh
C. İkmalen tarh
D. Düzeltme yoluyla tarh
E. Götürü usulle tarh

186. Telif haklarının, müellifleri tarafından satılması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A. Ticari kazanç
B. Serbest meslek kazancı
C. Değer Artış Kazancı
D. Menkul sermaye iradı
E. Ücret

187.1998 yılındaki faaliyetini beyan etmeyen avukatın gelir vergisi hangi tarihe kadar tarh ve tebliğ edilmezse tahakkuk zamanaşımına uğrar?
A. 31 Aralık 2002
B. 31 Aralık 2003
C. 31 Aralık 2004
D. 01 Ocak 2003
E. 01 Ocak 2004
188. Emlak vergisi taksitlerinin ödeme zamanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mayıs – Kasım
B. Şubat – Kasım
C. Temmuz – Kasım
D. Ocak – Kasım
E. Haziran – Kasım
189. Aşağıdaki giderlerden hangisi, ticari kazancın tespitinde elde edilen kazançtan indirilemez?
A. Demirbaş amortismanları
B. Özsermaye için yürütülen faizler
C. İşyeri kirası
D. İşle ilgili seyahat giderleri
E. Çalışanlara ödenen ücretler
190. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
A. Arıcılık yapılması
B. Seralarda çiçek yetiştirilmesi
C. Araziden mantar toplanması
D. Yetiştirilen zeytinlerin kullanılmasıyla zeytinyağı yapılması
E. Büyükbaş hayvancılık yapılması
191. Binalarda emsal kira bedeli, V.U.K.’na göre belirlenen vergi değerinin yüzde kaçıdır?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 10
E. 25

192. Aşağıdaki gelirlerden hangisi menkul sermaye iradı sayılmaz?
A. Hisse senedi kar payları
B. İştirak paylarından doğan kazançlar
C. Mevduat faizleri
D. Her türlü alacak faizleri
E. İşyeri kirası
193. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirlerini toplayıp yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır?
A. Ticari kazanç elde edenler
B. Mevduat faizi geliri elde edenler
C. Tek işverenden ücret geliri elde edenler
D. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahipleri
E. İstisna sınırları içerisinde gelir elde edenler
A. Vergi affı
B. Zamanaşımı
C. Uzlaşma
D. Ölüm
E. Terkin

195. Tutulması zorunlu olan defterlerin gerçeğe uygun şekilde tutulmadığı bir durumda yapılacak olan tarhiyat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Beyan yoluyla tarh
B. İkmalen tarh
C. Re’sen tarh
D. İdare tarh
E. Düzeltme yoluyla tarh

196. Gelir vergisi kanununa göre, vergi doğuran olay olan elde etme, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiş sayılmaz?
A. Ticari kazanç sahibi mükellefin gelirinin tahakkuk etmesi
B. Zirai kazanç sahibi mükellefin gelirinin tahakkuk etmesi
C. Ücret sahibi mükellefin geliri tahsil etmesi
D. Diğer kazanç ve irat sahibi mükellefin geliri tahsil etmesi
E. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefin, iradının tahakkuk etmesi
197. Veraset ve intikal vergisinin miras yoluyla servet transferlerinde uygulanan vergi oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Artan oranlı
B. Azalan oranlı
C. Sabit oranlı
D. Tersine artan oranlı
E. Gizli artan oranlı

198. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin özelliklerinden biri değildir?
A. Bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı dikkate alınır
B. Artan oranlı vergi tarifesine sahiptir
C. Mükellefi gerçek kişidir
D. Sübjektif niteliktedir
E. Vergi rejimi yalnızca gerçek usuldür
199. İkametgahı Türkiye de bulunan veya bir takvim yılı içerisinde sürekli olarak Türkiye de altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği
nedir?
a. Tam mükellef
b. Dar mükellef
c. Vergi sorumlusu
d. Tevkifat
e. Komisyoncu

200. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, birinci ve ikinci sınıf tüccar ayırımında dikkate alınan ölçülerden biridir?
a. İş yeri kirası
b. İşçi sayısı
c. İş hasılatı
d. Ortak sayısı
e. Makine sayısı
201. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanma bakımından, esnaf kavramının unsurlarından biri değildir?
A. Motorsuz araçla ve seyyar çalışma
B. İşyeri açmama
C. Sanat ve ticaret erbabı olma
D. Bedeni güçle çalışma
E. Nakdi sermayeyi esas alma
202. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden birisi değildir?
A. Ticari mahiyette olması
B. Bağımsız olması
C. Şahsi sorumluluk altında yapılması
D. Uzmanlığa dayanması
E. Sürekli olması
203. Bir yazıhanesi olan avukat A, aynı zamanda bir şirketin bordrosuna kayıtlı olarak şirkette yarı zamanlı avukatlık yapmaktadır. Bu mükellefin kazancını oluşturan gelir unsurları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A. Ticari kazanç ve ücret
B. Serbest meslek kazancı ve ücret
C. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç
D. Zirai kazanç ve ücret
E. Serbest meslek kazancı ve diğer kazanç ve irat
204. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması için getirilmiş olan tedbirlerden biri değildir?
A) Uzlaşma komisyonlarının kurulması
B) Şahsi kefalet gösterilmesinin istenmesi
C) Mükelleften teminat istenmesi
D) İhtiyati tahakkuk uygulaması
E) İhtiyati haciz uygulaması
205. Hâlen ücretlilere uygulanan en düşük ve en yüksek gelir vergisi tarifesi oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
En düşük ( % ) En yüksek ( % )
A) 5 25
B) 10 30
C) 10 35
D) 15 35
E) 15 40

206. Aşağıdaki vergilerin hangisinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaz?
A) Gümrük vergisi
B) Katma değer vergisi
C) Gelir vergisi
D) Veraset ve intikal vergisi
E) Emlak vergisi
207. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez?
a) Küçük ticaret erbabı
b) Küçük zanaat erbabı
c) Nakliyeciler
d) Çiftçiler
e) Ödünç para alıp verenler
208. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan belge, kayıt ve defterlere ilişkin olarak yükümlünün defter, kayıt ve belgelerinden hesaplanabilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A. Re’sen tarh
B. İdare tarh
C. İkmalen tarh
D. Düzeltme yoluyla tarh
E. Götürü usulle tarh

209. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan değerleme ölçülerinden biri değildir?
A. Nominal değer
B. Borsa rayici
C. İtibari değer
D. Vergi değeri
E. Tasarruf değeri

210. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
A. Zaman aşımı
B. Hata düzeltme
C. Pişmanlık ve ıslah
D. Açılan davanın kazanılması
E. Ödeme

211. Aşağıdaki mükelleflerden hangisinin azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayırma yönteminden yararlanma hakkı vardır?
A. Gerçek usulde vergilendirilenler
B. İşletme hesabında vergilendirilenler
C. Basit usulde vergilendirilenler
D. Bilanço esasında vergilendirilenler
E. Götürü usulde vergilendirilenler
212. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun
2. maddesinde sayılan kazanç ve iratlardan biri değildir?
A. Ticari kazançlar
B. Zirai kazançlar
C. Ücretler
D. Gayrimenkul sermaye iratları
E. Şirket kazancı
213. Geçici vergiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Üçer aylık kazançlar üzerinden ödenir.
B. Vergisi kaynakta kesilen mükelleflerden alınır.
C. Bir yıl boyunca ödenen geçici vergi, ertesi yıl gerçek tutarı hesaplanan gelir vergisinden düşülür.
D. Hesaplanmasında uygulanan oran yüzde 15’tir.
E. Bir amacı da geç ödemeden kaynaklanan enflasyon etkisinin giderilmesidir.
214. Vergi Hukuku’nda, özel hukuk kurallarını veya sözleşme şekillerini ustaca kullanarak vergi borcunu azaltma eylemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (2011 -idari Yargı)
A) İçtima
B) Peçeleme
C) Teselsül
D) İştirak
E) E) Hakkın kötüye kullanılması
215. Resmi Gazete’de yayımlanan bir vergi kanununda, yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili bir hüküm bulunmaması durumunda kanunun yürürlüğe girişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011 -idari Yargı)
A) Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
B) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer.
C) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.
D) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girer.
E) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 1 ay sonra yürürlüğe girer.
216. Vergilendirmede “hukuki güvenlik ilkesi” aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? (2011 -idari Yargı)
A) Vergi kanunlarının geriye yürümezliği
B) Verginin sosyal amacı
C) Verginin mali amacı
D) Verginin iktisadi amacı
E) Verginin yasal amacı
217. Mükelleflerin, beyan ettikleri matraha karşı dava açamamaları kuralının istisnasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? (2011 -idari Yargı)
A) Mücbir sebep
B) Pişmanlık
C) Tecil
D) Yanılma
E) Vergi hatası
218. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerin iptali için aşağıdaki yargı organlarından hangisine dava açılması gerekir? (2011 -idari Yargı)
A) Danıştay
B) Vergi mahkemesi
C) İdare mahkemesi
D) Bölge idare mahkemesi
E) Yargıtay
219. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku’nun asli kaynaklarından biri değildir?
A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Muktezalar
D) Kanun hükmünde kararnameler
E) Bakanlar Kurulu kararları
220. 100 TL sermayesi olan iki ortaklı A Limitet Şirketinin 200 TL tutarındaki vergi borcu ödenmemiştir. Ortakların sermaye payları birbirine eşittir. Şirketten ve şirket müdüründen alacağını tahsil edemeyen vergi idaresi, bu alacağı için ortaklara başvurmak istemektedir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011- idari Yargı)
A) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının tamamını talep edebilir.
B) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının 50 TL’sini talep edebilir.
C) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının 100 TL’sini talep edebilir.
D) Ortakların sorumluluğu yoktur.
E) Ortaklar müteselsilen sorumludur.
221. Mükellefin aşağıdaki borçlarından hangisi için gecikme zammı uygulaması söz konusu olur? (2011- idari Yargı)
A) Vergi ziyaı cezası
B) Gecikme zammı
C) Genel usulsüzlük cezası
D) Özel usulsüzlük cezası
e) Gecikme faizi
222. Gelir vergisinde dar mükellefiyetin belirlenmesi ile ilgili esas alınan temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı)
A) Tüzel kişilik ölçütü
B) Vatandaşlık ölçütü
C) Reşit olma ölçütü
D) İkametgah ölçütü
E) Mümeyyizlik ölçütü
223. Kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili olarak aylıkların en fazla ne kadarı haczedilebilir? (2011- idari Yargı)
A. Dörtte biri
B. Tamamı
C. Yarısı
D. Dörtte üçü
E. Üçte biri
224. Tahakkuk zamanaşımının hesaplanmasında esas alınan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı)
A. Verginin tecili
B. Verginin mükellefi
C. Verginin matrahı
D. Vergiyi doğuran olay
E. Verginin tebliği
225. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nun uygulama alanına girmez? (2011 -idari Yargı)
A) Gümrük vergisi
B) Emlak vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Özel tüketim vergisi
E) İl özel idarelerine ait harçlar
226. Serbest avukatlık yapan bir mükellefe aşağıdaki durumların hangisinde (genel) usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olmaz?
(2011 -idari Yargı)
A) Hizmet sunumu yapıp makbuz vermemesi
B) Süresinde beyanname vermemesi
C) İşe başlamayı zamanında bildirmemesi
D) Serbest meslek kazanç defteri tutmaması
E) Serbest meslek kazanç defterini tasdik ettirmemesi
227. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmez?
(2011 -idari Yargı)
A) Bir kazanç veya iradın elde edilmesi
B) Bir mal veya hizmet siparişi verilmesi
C) Bir malın gümrük bölgesine girmesi
D) Bir binaya veya arsaya sahip olunması
E) Kefalet senedi düzenlenmesi
228. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu içinde yer alan beş kitaptan biri değildir? (2011 -idari Yargı)
A. Amortismanlar
B. Vergilendirme
C. Mükellefin ödevleri
D. Ceza hükümleri
E. Vergi davaları
229. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda birinci ve ikinci sınıf tüccar ayrımında esas alınan ölçütlerden biridir? (2011 -idari Yargı)
A) Mükelleflerin iş yeri hasılatı
B) Mükelleflerin işçi sayısı
C) Mükelleflerin tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı
D) İşletmenin faaliyet gösterdiği iş yerinin kira bedeli
E) İşletmenin ortak sayısı
230. Aşağıdakilerden hangisinde hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanması söz konusu olmaz? (2011 -idari Yargı)
A) Sahte belge düzenlemek
B) Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek
C) Günü gününe defter tutmamak
D) Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basmak
E) Defterleri gizlemek
231. Aşağıdakilerden hangisi beyan üzerine tahakkuk eden vergilerden biri değildir? (2011 -idari Yargı)
A) Gelir vergisi
B) Katma değer vergisi
C) Motorlu taşıtlar vergisi
D) Özel tüketim vergisi
E) Damga vergisi
232. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Vergi Usul Kanunu içinde düzenlenmiştir? (2011 -idari Yargı)
A. Teminat
B. İhtiyati haciz
C. Gecikme faizi
D. İhtiyati tahakkuk
E. Gecikme zammı
233. “Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer” aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı)
A) Tasarruf değeri
B) Nominal değer
C) Vergi değeri
D) İtibari değer
E) Borsa rayici
234. Aşağıda verilenlerin hangisinde stopaj uygulaması söz konusu olmaz? (İY-2010)
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Damga vergisi
C) Gelir vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Kurumlar vergisi
235. 2007 yılında zarar eden ticari kazanç sahibi mükellef A, bu zararını en son hangi yılın kazancından düşebilir? (İY-2010)
A) 2012 B) 2011 C)2010 D)2009 E) 2008
236. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdaki konulardan hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez?
A) Muaflık ölçüleri B) Verginin konusu
C) İstisna hadleri D) İndirimler
E) Oranlar
237. Çıkarılan vergi kanunlarının geçmişe yürütülmemesi gerekliliği aşağıdaki evrensel hukuk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? (İY-2010)
A) Eşitlik ilkesi B) Adalet ilkesi C) Doğruluk ilkesi
D) Genellik ilkesi E) Hukuki güvenlik ilkesi
238. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin mükellefi olamaz? (İY-2010)
A) Gerçek kişiler B) Küçükler C) Akıl hastaları
D) Adi ortaklıklar E) Kısıtlılar
239. Paylı komandit şirkette komandite ortakların elde ettikleri kazançlar aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinin kapsamında yer alır? (İY-2010)
A) Ücret
B) Ticari kazanç
C) Diğer kazanç ve irat
D) Menkul sermaye iradı
E) Gayrimenkul sermaye iradı
240. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir? (İY-2010)
A) Uzlaşma B) İhtiyati haciz
C) İhtiyati tahakkuk D) Teminat İstenmesi E) Kefil istenmesi
241. Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarını yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir? (İY-2010)
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Vergi mahkemesi
242. Mükellef A kendisine gönderilen ödeme emrine karşı yargıya başvurmak istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dava nedeni olarak gösterilemez? (İY-2010)
A) Borcun tamamen ödenmesi
B) Borcun kısmen ödenmesi
C) Tarhiyatta hata yapılması
D) Borcun zaman aşımına uğraması
E) Böyle bir borcun olmaması
243. Çifte vergilendirme konularının incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir? (İY-2010)
A) Uluslararası vergi hukuku
B) Vergi icra hukuku
C) Vergi yargılama hukuku
D) Vergi ticaret hukuku
E) Vergi ceza hukuku
244. Usulsüzlük fiillerinin resen takdiri gerektirmesi durumunda usulsüzlük cezaları kaç kat olarak uygulanır? (İY-2010)
A) 2 B)3 C) 4 D)5 E)10
245. Vergi mükellefine yapılan aşağıdaki tebligatlardan hangisi geçersizdir? (İY-2010)
A) Mükellefin kendisine yapılan tebligat
B) Mükellefin iş yerinde yapılan tebligat
C) Mükellefin iş yerinde, ancak müstahdemine yapılan tebligat
D) Mükellefin görünüşe göre 18 yaşında olan kızına yapılan tebligat
E) Mükellefin 17 yaşındaki oğluna yapılan tebligat
246. Vergi idaresi, stopaj yapmakla yükümlü olan kişinin vergi dairesine yatırmadığı vergilerle ilgili ceza ve faiz alacaklarını ilk önce kimden talep edebilir? (İY-2010) (Kariyermemur.com)
A) Vergi mükellefinden B) Vergi sorumlusundan
C) Kanuni mükelleften D) Fiilî mükelleften
E) Müteselsil sorumludan
247.
I. Lafzi yorum
II. Tarihî yorum
III. Amaçsal yorum
IV. Sistematik yorum
Vergi Usul Kanunu yukarıdaki yorumlama yöntemlerinden hangilerini kabul etmiştir? (İY-2010)
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) I, II, III ve IV
247. Aşağıdakilerin hangisinde beyan yoluyla tarh söz konusu olmaz? (İY-2010)
A) Gelir vergisi B) Katma değer vergisi
C) Emlak vergisi D) Değerli kâğıtlar vergisi
E) Özel tüketim vergisi
248. Gelir vergisinde verginin tarhı, kural olarak aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmaktadır? (İY- 2010)
A) İkmalen tarh B) Resen tarh
C) Beyan üzerine tarh D) Götürü usulde tarh
E) İdarece Tarh
249. Birinci sınıf tüccar olan K, 04.03.2006 tarihinde 1.000.000 YTL’lik kazanç elde etmiş, ama elde etmiş olduğu bu kazancın 31.03.2007 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesini vermemiştir. Buna göre, K’nin vergi borcu hangi tarihte zaman aşımına uğrar? (İY- 2010)
A) 31.12.2008 B) 31.12.2009 C) 31.12.2010
D) 31.12.2011 E) 01.12.2012
250. Aşağıdakilerden hangisi verginin kesinleşmesi anlamına gelir? (İY-2010)
A) Yargı yollarının tüketilmesi
B) Vergi mahkemesi kararının aleyhe sonuçlanması
C) Uzlaşma görüşmelerinin aleyhe sonuçlanması
D) Hata düzeltme talebinin reddedilmesi
E) Pişmanlık başvurusunun kabul edilmemesi
251. Mükellef K, dairesini 2008 yılında kiralamış ancak vermesi gereken gelir vergisi beyannamesini hâlâ vermemiştir. Bu durumu tespit eden vergi idaresi, mükellef K’ye aşağıdaki cezalardan hangisini keser? (İY-2010)
A) Kaçakçılık B) Ağır kusur
C) Kusur D) Vergi ziyaı E) Özel Usulsüzlük
252. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanma yolu kapatılmıştır? (İY-2010)
A) Gelir vergisi B) Emlak vergisi
C) Kurumlar vergisi D) Katma değer vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi
Cevap Anahtarı
1.C 2.D 3.E 4.B 5.A 6.D 7.A 8.C 9.C 10.C 11.E
12.E 13.A 14.B 15.E 16.E 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.E 23.A 24.A 25.B 26.D 27.E 28.D 29.B
30.C 31.C 32.B 33.E 34.D 35.E 36.A 37.D 38.E
39.C 40.B 41.D 42.B 43.D 44.D 45.E 46.A 47.C
48.A 49.C 50.D 51.B 52.C 53.D 54.D 55.A 56.C
57.E 58.D 60.E 61.D 62.E 63.A 64.C 65.D 66.A
67.B 68.A 69.A 70.D 71.B 72.E 73.E 74.D 75.C
76.C 77.B 78.B 79.A 80.E 81.E 82.D 83. 84.D
85.C 86.E 87.A 88.C 89.B 90.C 91.B 92.C 93.C
94.D 95.B 96.A 97.C 98.C 99.C 100.B 101.B
102.E 103.E 104.D 105.C 106.A 107.D 108.B
109.C 110. 111.C 112.B 113.D 114.E 115.C
116.C 117.C 118.E 119.D 120.A 121.D 122.B
123.D 124.B 125.D 126.E 127.B 128.A 129.C
130.C 131.B 132.C 133.C 134.E 135.B 136.C
137.C 138.A 139.C 140.D 141.C 142.D 143.E
144.E 145.B 146.D 147.B 148.B 149.A 150.B
151.C 152.D 153.E 154.B 155.E 156.D 157.B
158.D 159.E 160.A 161.B 162.C 163.B 164.A
165.C 166.B 167.D 168.C 169.C 170.C 171.D
172.A 173.D 174.B 175.B 176.D 177.E 178.C
179.C 180.E 181.E 182.D 183.B 184.C 185.C
186.B 187.B 188.A 189.B 190.D 191.B 192.E
193.A 194.D 195.C 196.E 197.A 198.E 199.A
200.C 201.E 202.A 203.B 204.A 205.D 206.A
207.E 208.C 209.A 210.C 211.D 212.E 213.B
214.B 215.C 216.A 217.E 218.A 219.C 220.B
221.A 222.D 223.E 224.D 225.A 226.A 227.B
228.A 229.A 230.C 231.C 232.C 233.A 234.D
235.A 236.B 237.E 238.D 239.B 240.A 241.C
242.C 243.A 244.A 245.E 246.B 247.E 248.D
249.C 250.D 251.A 252.D 253.B

253 tvs ve vergi hukuku soruları indir

Ders Notu Paylaşım Grubumuza Katılmak için Tıklayın

Diğer Tüm Ders Notlarımıza gözatmak için Tıklayın

tum-ilanlar

kpss-guncel-bilgiler-2016-2015-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028

kpss-haberleri

ders-notlari

 

 

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.