SON DAKİKA

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Bu haber 29 Temmuz 2015 - 12:23 'de eklendi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yüksek YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora vedoçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretimfaaliyetlerini ve 1 adetfotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuruformlarına özgeçmişlerini, 1adetfotoğraflarını,nüfuscüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezi yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar; Anabilim Dalı ve Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine yükseklisans, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 ade tfotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Not :

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15qündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanltğı’ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sözkonusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/ adresinden ulasabilirler.

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlarçalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı HizmetBelgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9-Tümadayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

BİRİMİBÖLÜMANABİUM VE ANASANAT DALIÜNVANIDE

R

E

C

E

S

İ

AD

E

D

İ

ARANANNİTELİKLER
Sanat ve Tasarım FakültesiiletişimSanatlanReklamcılık

ve

Halkla İlişkiler ABD.

Doçent21Halkla ilişkilerveyaReklamcılık alanında doçentliğini almış olmak.
anat ve Tasarım FakültesiİletişimSanatlanRadyoTv.ve

Sinema

ABD

Yardımcı Doçent3-42Radyo Tv. ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiTemelİslam

Bilimleri

ArapDili

ve

Belegati

ABD.

Profesör11Lisansını arapça eğitim veren Islami ilimler Fakültesinden mezun olmak, * Yüksek öğretim Kurumlann- da Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ uyannca Arapça ders verebilecek düzeyde yabancı dile sahip olmak ve Arapça yayınları bulunmak
İslami İlimler FakültesiTemelİslam

Bilimleri

HadisABD.Yardımcı Doçent21Hadis alanında doktora yapmış olmak. * Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabana Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca Arapça ders ve rebilecekdü- zeyde yabancı dile sahip olmak ve ihtilaflı hadisler arasında tercih kriterleri üzerinde çalışması bulunmak
İslami İlimler FakültesiTemelİslam

Bilimleri

İslamHukuku

ABD.

Yardımcı Doçent31İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak. ‘Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca Arapça ders verebilecek düzeyde yabana dile sahip olmak ve İslam fetva tarihi üzerine çalışması bulunmak
İslami İlimler FakültesiFelsefeve

Din

Bilimleri

DinEğit

i mi

ABD

Yardımcı Doçent31Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, ‘Yüksek öğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca Arapça ders vere- bilecek düzeyde Yabancı dile sahip olmak ve Din Kültürü ve Ahlak bilgisi alanında yayınları bulunmak.
Mühendislik FakültesiPolimerMühen

disliği

Polimer Mühendisliği

ABD.

Profesör11Polimer Nanokompozitler ve Hidrojeller hakkında çalışmaları olmak ve “Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca İngilizce ders verebilecek düzeyde Yabana dile sahipolmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar

Mühen

disliği

Bilgisayar Mühendisliği

ABD

Doçent31Elektronik bilgisayar eğitimi alanında Doçentliğin i almış olmak.
Mühendislik FakültesiUlaştırmaMühen

disliği

Ulaştırma MühendisliğiABDDoçent11Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Mühendislik ve Madencilik tasmanı ölçmeleri alanında uzman olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstriMühen

disliği

EndüstriMühen

disliği

Yardımcı Doçent41Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve ‘Yüksek öğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dile sahipolmak.
Mühendislik FakültesiEnerjiSistemleri

Mühen

disliği

EnerjiSistemleri

Mühen

disliği

ABD.

Yardımcı Doçent51Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmışolmak. enerji alanında çalışmalan bulunmak ve “Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi ve Yabana Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyannca İngilizce ders verebilecek düzeydeyabancıdilesahipolmak.
Mühendislik FakültesiKimyave

Süreç

Mühen

disliği

Kimya veSüreç

Mühen

disliği ABD

Yardımcı Doçent41Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında Doktora yapmışolmak ve ileri seramik malzemelerinde uzman olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeSayısalYöntemler

ABD

Doçent21Finans alanında Doçentliğini almış olmak Finans alanında özellikle Sermaye Piyasalan, bu piyasalann etkinliği, diğer piyasalar ile etkileşim konusunda uzmanlaşmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe Finansmanı

ABD

Doçent31Muhasebe ve Bankacılık ile Sağlık Finansmanı ve Ekonomisi alanında çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası

Ticaret

ve F

inans

man

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ABD

Yardımcı Doçent11Uluslararası Pazarlama Kültürve Tüketim Alanlannda çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler ABDYardımcı Doçent51Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını yapmış olmak.
Yalova MYOMalzemeve

Malzeme Tekno

lojileri

Lastik vePlastik Tekno

lojileri Programı

Yardımcı Doçent41Metal Eğitimi Bölümü mezunu olmak, plastiklerin kaynağı üzerine doktora çalışması yapmış olmak, kalıpçılık konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.
Yalova MYOMalzemeve

Malzeme Tekno

lojileri

Lastik vePlastik Tekno

lojileri Programı

Yardımcı Doçent31FizikoKimya programında Doktora yapmışolmak ve polimerler konusunda çalışmalan bulunmak.

Bir önceki yazımız olan Ceza ve Tevkifevleri 1534 İnfaz ve Koruma Memuru Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.