Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor

Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor
Yayınlama: 19.01.2023
182
A+
A-

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.)
*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:
*Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için bu ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
*Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten, ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı başvuru dilekçesi, (https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (İlana Başvuru Formları> Araş.Gör.-Öğr.Gör. Başvuru Dilekçe örneği ve Aday Başvuru formu) çıktı alınıp güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans mezuniyet (doktora yapanların ek olarak yüksek lisans mezuniyet) belgesi ile lisans not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının;
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmez).
*2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Öğrenim görülen üniversitesinden yüksek lisans/doktora programına kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen, başvuru süresi içerisinde alınmış güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkript). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, tezli programa kayıtlı olduğunu beyan eden resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi; 01 Ocak 2018’den sonra alınmış belgeler kabul edilir).
*Erkek adayların, askerlik durumu (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belgesi.
*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir).
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edecek adayların, başvuru dilekçelerinde talebini belirtmesi ve ilgili Yönetmeliğin 14.Maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış oldukları kurumlardan akademik kadro unvanı yazılı çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, kadro atama yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar/ayrılmış olanlar için), SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet
üzerinden alınan barkotlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
*Onaylı istenen belgeler, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olmalıdır. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.
İnternet izmüzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kargo ile başvuru yapan adaylara eksik evrakını tamamlanması hususunda üniversite tarafından geri dönüş sağlanmayacaktır.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 19.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 02.02.2023
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.02.2023
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 08.02.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2023

FakülteBölümKadro
Unvanı
Kadro AdediALES Puanı/
İngilizce Dil Puanı
Aranan Şartlar
Mühendislik Fakültesi (*)İnşaat MühendisliğiAraş. Gör.1ALES SAY Puanı 70
İngilizce Dil Puanı 80
İnşaat Mühendisliği lisans mezunu. İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Endüstri MühendisliğiAraş. Gör.1ALES SAY Puanı 70
İngilizce Dil Puanı 80
Endüstri Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği lisans mezunu.
Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan ilgili Bölümün Yazılı Giriş Sınavı İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.