Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı Yayımladı!

Yaşar Üniversitesi, belirli birimlerine öğretim görevlileri almak üzere ilan yayımladı. Adayların başvuru için belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı Yayımladı!
Yayınlama: 05.07.2023
37
A+
A-
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.
Genel Şartlar:
*  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav  muafiyetinden  yararlanacak  adayların,  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  puanı  70  olarak  kabul  edilir.  ALES  Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
*  İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Yabancı Diller Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 90 puana sahip olma şartı aranır.
*  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar:
*  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
*  Adayların   başvurduğu   Programı   belirten,   ilgili   akademik   birim   yönetimine   hitaben   yazılmış   bir   adet   imzalı   başvuru   dilekçesi, (https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (İlana Başvuru Formları>Araş.Gör.-Öğr.Gör. Başvuru Dilekçe örneği ve Aday Başvuru formu) çıktı alınıp güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, güncel özgeçmiş ve verdiği derslerin yazılı olduğu resmi (onaylı)  çalışma/hizmet  belgesi,  resmi  (onaylı)  nüfus  cüzdanı  sureti,  lisans  ve  yüksek  lisans  mezuniyet  belgeleri  ile  not  dökümlerinin  (transkript)  resmi (onaylı)  örnekleri,  (şahsen  başvurularda  diplomaların  asıllarının;  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli
olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
*  Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
*  Erkek adayların, askerlik durumu (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belgesi.
*  Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir).
*  Akademik  Personel  ve  Lisansüstü  Eğitimi  Giriş  Sınavı  (ALES)  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edecek  adayların,  başvuru  dilekçelerinde talebini  belirtmesi  ve  ilgili  Yönetmeliğin  14.Maddesinin  (1)  numaralı  bendi  kapsamında,  ilanda  belirtilen  kadroda  tam  zamanlı  çalışmış  oldukları kurumlardan akademik kadro unvanı yazılı çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, kadro atama yazısı  ile  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  (SGK)  Hizmet  Takip  Programından  alınan  Hizmet  Belgesi  (halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar/ayrılmış olanlar için), SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkotlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*  Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
*  Onaylı istenen belgeler, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olmalıdır. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.
Başvuru  süresi  bu  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gündür.  Başvurular  T.C.  Yaşar  Üniversitesi,  İnsan  Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova-İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.