Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 30.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
331
A+
A-

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu ka Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat:4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıbbi Biyoloji Profesör kadrosu hariç Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİMDALI VE ALANIÜNVA

NI

DE

R

E

C

E

S

İ

ADETAÇIKLAMA
İşletme Fakültesiİşletme FakültesiYönetim ve OrganizasyonProf11Örgüt kuramı ve kurumsal değişim alanlarındaçalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMalzeme MühendisliğiMalzeme MühendisliğiProf11Süperiletken malzemelerinkaplanması ve karekterizasyonu konularında

çalışmış olmak,

sol-gel kaplama konusunda

deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyonProf11Fiber OptikHaberleşme ve

fiber optik

sensörler

konularında

çalışıyor olmak.

İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirProf11Kur’an mealleri,Kur’anda

Yahudilik ve

Hrıstiyanlık,

tefsir sosyo-

kültürel çevre

ilişkileri

konularında

çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Yönetim BilimleriDoç21Türkiye’deaydın-iktidar

ilişkileri, erken Cumhuriyet

dönemi

düşünce hayatı

ve oryantalizm konusunda

çalışmaları olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoç31Oküloplasti,cross linking,

rekraktif cerrahi

ve oküler

yüzey

hastalıkları

konularında

çalışmaları ve

deneyimi olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProf11Robotikcerrahi

konusunda

deneyimi ve

çalışmaları

olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoç21Ortopediktümör cerrahisi

ve uzun kemik morfometrisi

konusunda

deneyimli

olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiYard Doç11Karaciğerve renal

transplantasyon

(donör

nefrektomi

ve alıcı operasyonları),

konusunda deneyimli

olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumYard Doç11Gestasyonel diyabetesmellitusla

ilgili çalışmaları

olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiYard Doç21Temporalkemik ve

paranazal

sinüs

radyolojis

i konusunda deneyimi ve çalışmaları

olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDoç11Dikkateksikliği hiperaktivite bozukluğunda oksidatif

stres ve

hücresel

immünite

konusunda çalışmaları

olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç11Hematolojiuzmanı olmak, hemoglo

binopatilerle ilgili araştırma laboratuvarında çalışmış olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYard Doç11Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerinde elastosonografi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYard Doç11Gastroenteroloji uzmanı olmak, otoimmun hepatitli vakalarda sistemik lupus özellikleri konusunda çalışma

yapmış olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDoç21Yoğun bakım hastalarında dermatolojik hastalıklar ve deri hastalıklarında

oksidatif stres konularında çalışmaları olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoç11Cinsel işlev bozuklukları konusunda eğitimli ve deneyimli olmak,bu alanda çalışma

yapmış olmak.

Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiYard Doç11Tıptauzmanlık

yapmış

olmak,

Elektron mikroskobu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiProf11Tümör ilişkili karbonik anhidraz enzim inhibisyonu ve paraoksanaz enzim immobilizasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.