Atılım Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi Alıyor

Atılım Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi Alıyor
Yayınlama: 16.02.2023
38
A+
A-

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 21 Şubat 2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.
a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2.Doktora belgesi
3.Doçentlik belgesi
4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

Aranılan Nitelikler:
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. Doktora tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz.
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

FakülteBölüm/Ana Bilim DalıUnvanAdetAranan Nitelikler
Mühendislik FakültesiOtomotiv Mühendisliği BölümüDr. Öğretim Üyesi1Mühendislik alanlarında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Otomotiv, Makine ve Elektrik- Elektronik dallarından birinden doktorası olmak. Hibrit ve elektrikli araçlar, güç elektroniği, güç kontrolü veya benzer alanlarda araştırmaları ve yayınları olmak. İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüDr. Öğretim Üyesi1Lisans derecesini bir mühendislik alanından, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da eş değer bir ana bilim dalından almış olmak. İşaret işleme ya da elektronik (mikroelektronik tasarım, VLSI vb.) alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.
Sivil Havacılık YüksekokuluPilotaj BölümüDr. Öğretim Üyesi1Üniversitelerin Pilotaj veya Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, İşletme Yönetimi veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak. Pilotaj Eğitimi, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Hava Trafik, Hava Aracı Bakımı, Üretimi ve Operasyonu, İnsanlı ve/veya İnsansız Hava Aracı Pilotluğu ve/veya Operatörlüğü, Havacılık Kanunları, Havacılık Yönetimi, Havaalanı İşletmeciliği ve Havaalanı Planlaması gibi konularda bilgi sahibi olmak, çalışmalar, araştırmalar yapmış olmak, ders verebilecek durumda olmak.
Meslek YüksekokuluE-Ticaret ve Pazarlama BölümüÖğretim Görevlisi1İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doktora programında uluslararası pazarlama ile ilgili çalışma yapmış olmak.Uluslararası endekslerde yer alan dergilerde yayını olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüÖğretim Görevlisi1Fakültelerin Endüstriyel Tasarım bölümlerinden lisans mezunu olmak ve endüstriyel tasarım alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Endüstriyel Tasarım ile ilgili programlardan birinde doktora yapıyor olmak. Doktora yeterlik sınavını tamamlamış ve tez döneminde olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiGrafik Tasarımı BölümüAraştırma Görevlisi1Üniversitelerin Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi3Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi1Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen dört bölümden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Sivil Havacılık YüksekokuluHavacılık Yönetimi BölümüAraştırma Görevlisi2Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. Havacılık Yönetim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İşletme alanında lisansüstü öğrenimi görenlerin tez konusunun Havacılık Yönetiminden seçilmiş olması.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.