Avrasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Avrasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Yayınlama: 09.02.2023
36
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

MESLEK YÜKSEKOKULU
İlan Sıra No:Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu AdıProgram:öUnvan:Kadro Sayısı: ALES
Puan Türü:
Yabancı Dil:Aranan Nitelik:

İLAN2-2023- 1

Meslek Yüksekokulu

Moda Tasarımı

Öğretim Görevlisi

2

70/SÖZ

Muaf

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı
Eğitimi Bölümü veya Hazır Giyim Öğretmenliği bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili
alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

İLAN2-2023- 2

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Dersleri Vermek
Üzere)

1

70/SÖZ

Muaf

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı
Eğitimi Bölümü veya Hazır Giyim Öğretmenliği bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak.
İLAN2-2023- 3Uygulamalı İngilizce
Çevirmenlik
Öğretim Görevlisi 3 70/SÖZ 85İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili
alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak

 

İlan Sıra No:Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu
Adı
Program:Unvan:Kadro SayısıALES
Puan Türü:
Yabancı Dil:Aranan Nitelik:
İLAN2-2023-
4

Meslek Yüksekokulu

AdaletÖğretim
Görevlisi
2 70/EA MuafHukuk Fakültesi mezunu olup, hukuk ile ilgili alt
dallardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

İLAN2-2023- 5

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Görevlisi

2

70/SAY

Muaf

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilişim Sistemleri Öğretmenliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Bilgisayar lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde yüksek lisans
mezunu olmak.
İLAN2-2023- 6

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi 2 70/EA MuafÇocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
İLAN2-2023- 7 Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi 2 70/EA MuafPsikoloji lisans mezunu olup, psikolojinin alt
dallarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
İLAN2-2023- 8Ortopedik Protez ve OrtezÖğretim Görevlisi 2 70/SAY MuafFizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup alanında yüksek lisans yapmış olmak.
İLAN2-2023- 9Ağız ve Diş SağlığıÖğretim Görevlisi 1 70/SAY Muaf Diş Hekimliği lisans mezunu olmak.
İLAN2-2023- 10 Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi 2 70/SAY MuafEczacılık lisans mezunu olmak, ilgili anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans mezunu
olmak.
İLAN2-2023- 11 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 70/EA 50Psikoloji lisans mezunu olup, psikolojinin alt
dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İLAN2-2023- 12Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi 1 70/SÖZ 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
İLAN2-2023- 13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Öğretim Görevlisi 2 70/SAY 50Hemşirelik lisans mezunu olup, Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İLAN2-2023-
14
OdyolojiAraştırma
Görevlisi
1 70/SAY 50Odyoloji lisans mezunu olup alanında yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02.02.2023Sınav Giriş Tarihi: 24.02.2023
Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023Sonuç Açıklama Tarihi: 27.02.2023
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 20.02.2023Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi: www.avrasya.edu.tr
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar / TRABZON
Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dâhili: 1217
 1. GENEL ŞARTLAR :
  1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
  4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır.
  5. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle 8’inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “seksen” ibaresi “seksen beş” olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle Yabancı Dille öğretim yapılan bölümler için asgari yabancı dil puanı şartı 85’tir.
 2. ÖZEL ŞARTLAR :
 1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Özgeçmiş
 4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
 5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti ( yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 6. Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
 7. ALES belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)
 8. Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)
 9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf)
 10. Alanında tecrübe belgesi (İlan edilen kadronun özel şartlarında tecrübe şartı var ise gereklidir.)
 11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

  ÖNEMLİ NOTLAR :

 1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
 2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasya.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Kazanan adaylar Üniversitenin belirlediği tarihte göreve başlar.
 8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.