Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 30.11.2022
123
A+
A-

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent unvanı almış veya Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edemez.
4- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) – (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere; yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10. maddede belirtilen bilimsel çalışma ve yayınlara ilişkin belgeler hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı)-(Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (10. maddede belirtilen çalışma ve yayınlara ilişkin puanlama yapılacaktır.)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Adayın ÜAK’ya Doçentlik unvanı için başvuru yaptığı tarih ile kadro ilanına başvurduğu tarih arasında A1 – A5’den en az 50 puan almış olduğunu gösteren bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte ilan açıklamasında belirtilen şartları taşıdığını gösteren çalışma ve yayınlardan oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere; yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10. maddede belirtilen bilimsel çalışma ve yayınlara ilişkin belgeler hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personel hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) – (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (iki) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.
Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 2 (iki) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

GENEL NOTLAR:

  • İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
  • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
  • İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

DUYURULUR.

BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç Tarihi:30.11.2022
Bitiş Tarihi:14.12.2022 (Mesai Bitimi)

 

İLAN S. NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI / PROGRAMI UNVANIDERECEADEDİAÇIKLAMA
2022-3-1ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYON TARIMSAL İŞLETMECİLİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1Bahçe Bitkileri Alanında Doktora Yapmış Olmak. Lilium ve Silene Cinsi Türleri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-2 AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK DOÇENT 2 1Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent Unvanı Almış
Olmak. Veri Zarflama Analizi ve İstatistiksel Uygulamalar Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-3 AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT DOÇENT 1 1İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Kamu
Harcamalarının İktisadi Büyüme ve Bütçe Açığına Etkileri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-4AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1Veteriner Histoloji-Embriyoloji Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Spermatogenetik Seriye Ait Hücreler Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-5 BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU VETERİNERLİK LABORANT VE VETERİNER SAĞLIKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1Veteriner Parazitoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Broyler Yetiştiriciliğinde Coccidiosis’den Korunma Konusunda Çalışması Olup, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak.
2022-3-6 DEVLET KONSERVATUVARIGELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1Türk Müziği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Vurma Çalgılar Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-7DEVLET KONSERVATUVARIGELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİTÜRK SANAT MÜZİĞİDOÇENT21Müzik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Kanun Sazıyla İlgili Çalışması Olmak.
2022-3-8 DEVLET KONSERVATUVARIGELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İslam Tarihi ve Sanatları Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Dini Musiki Konusunda Çalışması Olup, Mızraplı Tambur Sazı İcracılığı Yapmış Olmak.
2022-3-9 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hyoid Kemiğin
Yaş ve Cinsiyet Tespitinde Kullanılması Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-10 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kuantum Öğrenme ve Kültürel Materyaller Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-11 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Eğitimde
Mükemmel Liderlik ve Hizmetkâr Liderlik Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-12 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROFESÖR 1 1İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Okul
Danışmanlığı ve Aile Danışmanlığı Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-13 EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1Bestecilik, Orkestra Düzenlemeleri ve Piyano Performans Alanında Çalışmaları Olmak.
2022-3-14EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİPROFESÖR11İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çalgı Çalışmada Erteleme Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması Olmak.
2022-3-15 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1Biyoloji Öğretmenliği Lisans, Biyoloji Eğitimi Alanında
Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Olmak. Biyoçeşitlilik,
Çevre Dostu Davranış ve İklim Değişikliği Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-16 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
5 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Çocuklarda Oyun
Bağımlılığı ve Sosyal Problem Çözme Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-17 EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. İngilizce
Öğretmen Eğitimi ve Yazma Becerisi Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-18 FEN FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Moleküler
Baskılanmış Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-19 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİKCERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hemşirelerin
Yapay Organ Nakline Yaklaşımları Konusunda Çalışması Olmak
2022-3-20 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİKDOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Gestasyonel
Diyabetli              Gebe                Kadınların           Fiziksel                ve           Psikolojik Problemleri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-21İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Karia Bölgesi
Kentleri İle Terrakotta Figürinler Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-22İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Antik Çağ
Bilimi ve Modern Bilim Tarihi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-23İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİFELSEFESİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIKPROFESÖR11İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çağdaş Etik Kuramları Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-24İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİFRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI PROFESÖR 1 1Fransız Dili Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Uygulamalı Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-25İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYOLOJİGENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİDOÇENT11İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Din Sosyolojisi ve Çevre Sosyolojisi Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-26İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. 19. Yüzyıl
Osmanlı Kentlerinin Demografik Yapısı Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-27İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH YENİÇAĞ TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1Osmanlı Bürokrasisi Tarihi ve Osmanlı Tarihinde Biyografi Konularında Çalışmaları Olmak.
2022-3-28KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kümelenme Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-29 KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı Konusunda Çalışması
Olmak. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile ÇSGB İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgelerine Sahip Olmak.
2022-3-30 KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1Veteriner Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Yeni Sentez Bileşiklerin ve Yeşil Sentez Nanopartiküllerin Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkileri Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-31KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
5 1İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Konteyner Terminalleri ve Lojistik Alanında Çalışmaları Olmak.
2022-3-32 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1Matematik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Sabit
Nokta Teorisi ve Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-33 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Magnon-Foton
Etkileşimleri ve Manyetik Alan Sensörleri Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-34 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili        Alanda  Doktora                Yapmış Olmak.                Gıdaların
Enkapsülasyonu ve Kurutulması Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-35 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK PROFESÖR 1 1İlgili   Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Zemin
Sıvılaşması ve Gömülü Yapılara Gelen Dinamik Yükler
Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-36 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİDROLİK PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Akarsularda
Akım-Bitki-Katı Madde                Etkileşimleri       ve                Oyulma
Problemleri Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.

2022-3-37

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçent Unvanı
Almış Olmak. Arıtma Sistemlerinin Modellenmesi ve Ardışık Kesikli Reaktör Sistemlerinin Mekanizması Konularında Çalışması Olmak.   İngilizce Ders Verme
Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Toplu Taşıma
Planlama, Ulaşım Ağ Tasarımı ve Optimizasyonu Konularında Çalışması Olmak.   İngilizce Ders Verme
Yeterliliğine Sahip Olmak.
2022-3-39NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLERPROFESÖR11Türkiye’nin Siyasal Yapısı, Siyasal İdeolojiler ve Siyasal Partiler Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-40SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOCUK GELİŞİMİÇOCUK GELİŞİMİDOÇENT21İlgili Alanda Doçent Unvanı  Almış Olmak. Çocuklarda Eleştirel Düşünme Becerileri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-41 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Okul Öncesi Eğitimi Döneminde Çocuklara Afet, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-42 SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DOÇENT 2 1Yönetim ve Strateji Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Sosyal İnovasyon, Dikkat Odaklı Yaklaşım ve Liderlik Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-43SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULUBİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYONDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Veri Madenciliği ve Metin Madenciliği Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-44SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULUMOTORLU ARAÇLAR VE
ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
5 1İmalat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
İşlenebilirlik Konusunda Çalışmaları Olup, En Az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olmak.
2022-3-45TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT11İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Meme ve Endokrin Cerrahisi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-46 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Doğum Şeklinin
Sonraki Gebelikteki                Anksiyete           Etkileri                Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-47 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Gestasyonel
Diyabette Anti-Anjiojenik Markırlar Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-48 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Baş Boyun
Kanserleri Konusunda Çalışması Olup, İlgili Konuda Uluslararası Sınav Sertifikasına Sahip Olmak.
2022-3-49 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Uyku Apnesi ve
Nazolakrimal Kanal Hastalıkları Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-50 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOÇENT 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çocuk Diz
Koronal                Deformitelerinde                Uygulanan                Büyüme Yönlendirme Yönteminin Tibial Eğim Üzerine Etkisi
Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-51 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Pulmoner
Patoloji ve Moleküler Patoloji Konularında Çalışmaları Olmak.
2022-3-52 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Robotik Cerrahi ve
Laparoskopik Cerrahi Konularında Çalışması Olmak. Laparoskopik Cerrahi Alanında Sertifikası Olmak.
2022-3-53 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Aile Hekimliğinin Farklı Uygulama Alanlarında Çalışması Olmak.
2022-3-54 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ACİL)
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olup, Çocuk Acil Yandal
Uzmanı Olmak. Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akım Oksijen Tedavisi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-55 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ALERJİSİ)
PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı  Almış Olmak. Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-56 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ)
PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Obez ve
Diyabetli Çocuklarda Akciğer Fonksiyonları Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-57 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ENFEKSİYON)
DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Pediatrik
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Serum Galaktomannan Testi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-58 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)
PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hipertansiyonlu Çocuklarda Arteriyel Sertliği Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-59 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Asetaminofen
Toksisitesi ve Septik Akut Böbrek Hasarı Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-60 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI
(ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HASTALIKLARI)
PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Covid 19 Pandemi Döneminin Obezite Üzerine Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-61 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ) PROFESÖR 1 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Kronik Böbrek
Hastalığında D Vitamini ve Arteriyel Sertlik Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-62 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI (ROMATOLOJİ)DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olup, Romatoloji Yandal
Uzmanı Olmak. Farklılaşmamış                Artrit     Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-63 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Miyokard
Enfarktüs Hastalarında Remodeling Belirleyicileri Konusunda Çalışması Olmak. Elektrofizyoloji Alanında Sertifika Sahibi Olmak.
2022-3-64 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Küçük Hücreli
Akciğer Kanserinde Profilaktik Kranial Radyoterapinin Beyin FDG Tutulumuna Etkisi Konusunda Çalışması
Olmak.
2022-3-65 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Diyabet ve Parkinson Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-66 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOFİZİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kök Hücre ve
Schwann Hücre Farklılaşması Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-67 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOFİZİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Fotodinamik Tedavi
ve Yeşil Sentez (Green Synthesis) Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-68 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Testis Torsiyonu, Kolit ve Epilepsi Konularında Deneysel Çalışmaları Olmak.
2022-3-69 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ PARAZİTOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Cinsel Yolla Bulaşan
Parazitlerin Genotiplendirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-70 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Gastronomi Turları ve Kuşak Farklılıkları Konularında Çalışması Olmak.
2022-3-71TURİZM FAKÜLTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİPROFESÖR11İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Turizm Yatırımı ve Finansmanı Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-72 VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERVETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 2 1İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Farklı Evcil
Hayvan Türlerinde Akut Faz Proteinleri Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-73 VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ VETERİNERLİK ANATOMİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. At Anatomisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
2022-3-74 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Tarım
Ekonomisi Alanında Genel Denge Modellemesi ve Zaman Serileri Analizi Konusunda Çalışması Olmak.

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.