Balıkesir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yayınlama: 25.02.2023
39
A+
A-

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON KODUPOZİSYONADETNİTELİKLERBÜTÇE BİRİMİ
1Hemşire5*  Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
*  2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
2Hemşire4*   Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
*   Kamu hastaneleri ya da özel hastanelerde hemşire olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
*   2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
3Hemşire1*   Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
*   Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
*   2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
4Röntgen Teknisyeni1*    Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
*    2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
5Sağlık Teknikeri2*   Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
*   2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
6Diğer Sağlık Personeli2*   Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak.Özel Bütçe
*   2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
7Diğer Sağlık Personeli1*   Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.Özel Bütçe
*   Kamu hastaneleri ya da özel hastanelerde en az 1 yıl perfüzyonist olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
*   2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
0 266 612 14 00 Dahili: 101422-101455- 101421-101420-101454
Mail Adresi : [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.