konu anlatımı

Eş anlamlı kelimeler, sıklıkla cümle içinde veya tek başlarına karşımıza çıkabilen kelimelerdir. Günlük konuşma ve yazın dilimizde büyük bir önemi olan bu kelimelerin kullanımlarını, Türkçemizdeki yerlerini Eş anlamlı kelimeler nedir? Detaylar yazımızda… Eş anlamlı kelimeleri şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Yazılışları farklı olmalarına rağmen, bir veya birkaç anlamı aynı olan iki...
25.10.2021
0
305
Terim anlam, belirli kavramları ifade etmek amacıyla kullanılır. Böylelikle belirli kategorilere ayrılmış konu başlıkları oluşur. Terim anlam konusunda pek çok farklı kategoride örnek bulmak mümkündür. Peki terim anlam nedir ve özellikleri nelerdir? Detaylarıyla birlikte yazımızda… Terim Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı...
25.10.2021
0
525
Türkçede kelimeler anlam bakımından gerçek, mecaz ve terim olmak üzere üçe ayrılır. Kelimelerin sözlük anlamına gerçek anlam denir. Eğer bir kelime gerçek anlamı dışında başka bir manada kullanılıyorsa mecaz olarak nitelendirilir. Detaylar yazımızda… Mecaz Anlam Nedir? Bir sözcüğün gerçek (temel) anlamından tamamiyle uzaklaşması neticesinde oluşan yeni anlamlara “Mecaz anlam” denir....
25.10.2021
0
408
Yan anlam dilbilgisi açısından oldukça önemli kurallar arasında yer alır. Sadece öğrenciler için değil gündelik yaşam içerisinde de çok fazla değerlendirilen bir kuraldır. Peki, yan anlam nedir, özellikleri nelerdir? Detaylar yazımızda… Bir sözcüğün temel (gerçek) anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarına yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek...
25.10.2021
0
592
Cümle kurulurken herhangi bir kelimenin vurgusunu daha ön plana çıkarmak amaçlı cümlede vurgu etkisi değerlendirilir. Özellikle yazılı metinlerde çok sık yapılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Peki, cümlede vurgu nedir, nasıl bulunur? Detaylar yazımızda… Cümle vurgusu, cümle içerisinde anlamına veya anlatımına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnasında diğerlerinden daha...
25.10.2021
0
320