Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alacak

Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 14.12.2022
138
A+
A-
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.
8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir.
Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır.
Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır.
Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek : Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. şartlarını sağlamalıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 14.12.2022
Bitiş Tarihi : 28.12.2022

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/ BAĞLI BİRİMBİLİM DALIDERECEADETBAŞVURU ŞARTLARI
1PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ11Doçentliğini çocuk diş hekimliği alanında almış olmak, çocuk diş hekimliğinde dental travmanın ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
2PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERORTODONTİ11Doçentliğini ortodonti alanında almış olmak, ortodontik bozuklukların sella tursika morfolojisi ile ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
3PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ11Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, argon plazma konusunda çalışmaları olmak.
4PROFESÖRECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMAKOLOJİ11Doktorasını farmakoloji (eczacılık) alanında yapmış olmak, doçentliğini farmakoloji alanında almış olmak,  kanser, hücre ölümü ve senesens konularında çalışmaları olmak.
5PROFESÖRECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
TEKNOLOJİSİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ11Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, biyofarmasötik, farmakokinetik ve biyofarmasötik
sınıflandırma sistemi konularında çalışmaları olmak.
6PROFESÖRECZACILIK
FAKÜLTESİ
TEMEL ECZACILIK
BİLİMLERİ
ECZACILIK TEMEL
BİLİMLERİ
11Doçentliğini veterinerlik ve doğum jinekolojisi alanında almış
olmak, biyomedikal ekipman teknolojileri ve doku
vitrifikasyonu konularında çalışmaları olmak.
7DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBİYOTEKNOLOJİ11Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, beta-glikozidaz enzimi konusunda çalışmaları olmak, kemometri eğitim
sertifikasına, GC-MS ve  ICP-OES kullanım  yetkinliğine sahip
olmak.
8PROFESÖRFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİZOOLOJİ11Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, güncel, arkeolojik
ve jeolojik formasyonlarda malakofauna konusunda
çalışmaları olmak.
9PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKUYGULAMALI
MATEMATİK
11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, Darcy Brinkman denklemleri konusunda çalışmaları olmak.
10PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKUYGULAMALI
MATEMATİK
11Doçentliğini matematik alanında almış, stokastik kontrol problemleri alanında çalışmaları olmak.
11PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM11Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış olmak, dijital bağımlılıkla ilgili çalışmaları olmak.
12PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ11Doçentliğini güzel sanatlar eğitimi (müzik eğitimi) alanında almış olmak, çalgı eğitiminde öğrenme yöntemleri ve yapay zeka uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
13PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİRESİM-İŞ EĞİTİMİ11Doçentliğini tasarım alanında almış olmak, sürdürülebilir grafik tasarım konusunda çalışmaları olmak.
14PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ11Doçentliğini fen bilgisi eğitimi alanında almış olmak, pedagojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi konularında çalışmaları olmak.
15PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİKİMYA EĞİTİMİ11Doçentliğini kimya eğitimi alanında almış olmak, üst duyuş ve üst biliş konularında çalışmaları olmak.
16PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ11Doçentliğini analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında almış
olmak, matematik eğitiminde kavramsal ve işlevsel öğrenme, matematiksel modelleme ve öğretmen eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
17DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMGÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini özel eğitim (görme engelliler eğitimi) alanında almış olmak, görme yetersizliği olan öğrencilerde yardımcı teknoloji ve görme becerileri konularında çalışmaları olmak.
18PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİCOĞRAFYA EĞİTİMİ11Doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, coğrafi bilgi sistemlerinin coğrafya eğitiminde
kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak.
19PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi alanında almış olmak, sosyal bilgilerde kavram öğretimi, destanlar ve sosyal bilgiler öğretimi konularında çalışmaları olmak.
20DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI EĞİTİMİ
11Doçentliğini Türk halk edebiyatı alanında almış olmak, âşık edebiyatı, tasavvuf ve halk bilimi konularında çalışmaları olmak.
21DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ11Doçentliğini yabancı dil eğitimi (İngilizce) alanında almış olmak, İngiliz dili eğitimi alanında dinamik değerlendirme yaklaşımı kullanılarak konuşma becerilerinin ölçülmesi
konusunda çalışmaları olmak.
22PROFESÖRMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK11Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, mimarlık
eğitiminde biyo-bilgi kullanımı, mimarlıkta sayısal tasarım ve üretim paradigması, mimarlık-matematik ilişkisi, enerji etkin yapı tasarımı konularında çalışmaları olmak.
23DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak,
etandan hidrojen üretimi, CO2 ve boyar madde adsorpsiyonu konularında çalışmaları olmak.
24DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ11Kimya mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, çevre dostu yakıtlardan dimetil eter üretimi konusunda çalışmaları olmak.
25PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak, doğrudan seramik malzemelerin lazer toz yataklı eklemeli imalatı alanında çalışmaları olmak.
26PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak,
termik santrallerin yeniden güçlendirilmesi ve havalandırma ile enfeksiyon kontolü alanında çalışmaları olmak.
27PROFESÖRSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON11Doçentliğini fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında almış olmak, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
28PROFESÖRSAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI11Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, nanopartikül ve pestisit toksisitesi üzerine çalışmaları olmak.
29DOÇENTSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ11Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olmak, fizik fitness kavramlar ve uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.
30PROFESÖRTEKNİK BİLİMLER
MESLEK
YÜKSEKOKULU
KİMYA VE
KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
KİMYA TEKNOLOJİSİ11Doçentliğini kimya alanında almış olmak, pervaporasyon, aşı kopolimer sentezi ve kontrollü ilaç salımı konularında
çalışmaları olmak.
31PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİELEKTRİK –
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK –
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, mikroşebeke tasarım ve optimizasyonu, güneş
panelleri, güneş-rüzgar hibrit sistemlerin şebeke bağlantıları konularında çalışmaları olmak.
32PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİELEKTRİK –
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK –
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, şebeke etkileşimli eviriciler, çok seviyeli eviriciler ve rezonans çeviriciler konusunda çalışmaları olmak.
33PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini makine teknolojileri eğitimi alanında almış olmak, beta titanyum alaşımları, ultrasonik atomizasyon,
yüzey bütünlüğü ve kalıntı gerilmeler konularında çalışmaları
olmak.
34PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
11Doçentliğini metal teknolojileri eğitimi alnında almış olmak, toz metalürjisi ve gaz atomizasyonu metodu konularında
çalışmaları olmak.
35PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON11Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon alanında almış olmak, deneysel iskemi/reperfüzyon alanında çalışmaları olmak, TEE (Transözofageal Ekokardiyografi) sertifikasına sahip olmak.
36PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM
11Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak, hayvan modelinde ince endometrium, in vitro fertilizasyonda endometriozis ve kronik endometrit
konularında çalışmaları olmak, tıp fakültesinde en az 5 (beş) yıl alanı ile ilgili Türkçe ve İngilizce ders vermiş olmak.
37PROFESÖRTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
ÇOCUK NEFROLOJİ11Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları (çocuk nefrolojisi) alanında almış olmak, renal replasman tedavileri ve serum osmolalitesi konularında çalışmaları olmak.
38PROFESÖRTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ11Doçentliğini kardiyoloji alanında almış olmak, koroner arter hastalığı ile kalp kapak hastalıkları alanlarında çalışmaları
olmak, tıp fakültesinde İngilizce tıp programı öğrencilerine en az 4 (dört) yıl alanı ile ilgili ders vermiş olmak.
39PROFESÖRTIP FAKÜLTESİTEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOFİZİK11Doçentliğini biyofizik alanında almış olmak, elektromanyetik alanların intraüterin etkileri üzerine çalışmaları olmak.
40DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİTEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOFİZİK11Doktorasını biyofizik alanında yapmış olmak, radyofrekans alanların anne karnında ve sonrasındaki glutatyon
metabolizması ve pentoz fosfat yolağı enzimleri konusunda çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde en az 4 (dört) yıl Türkçe
ve İngilizce biyofizik lisans dersi vermiş olmak.
41PROFESÖRTIP FAKÜLTESİTEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ BİYOLOJİ11Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olmak, deneysel Alzheimer modelleri ve kanser moleküler biyolojisi
konularında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde tıbbi biyoloji alanında en az 3 (üç) yıl İngilizce lisans dersi vermiş olmak.

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • İlan Numarası
  YOK846344
 • Şehir
  ANKARA
 • İlan Türü
  PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi
  14.12.2022
 • Son başvuru Tarihi
  28.12.2022
 • Eleman Sayısı
  41

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.