Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı
Yayınlama: 27.12.2022
122
A+
A-
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

SINAV TAKVİMİ

 

Duyuru Başlama TarihiResmi Gazete’de yayımlandığı tarih
Son Başvuru Tarihi11.01.2023 (mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi18.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi25.01.2023
Sonuç Açıklama İlan Tarihi01.02.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresihttps://www.gtu.edu.tr
Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADIADRESTELEFON NUMARASI
Mühendislik Fakültesi DekanlığıGebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü – Mühendislik Fakültesi Dekanlığı-Gebze/KOCAELİ(262) 605 26 45
Mimarlık Fakültesi DekanlığıGebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü – Mimarlık Fakültesi Dekanlığı- Gebze/KOCAELİ(262) 605 16 16
Temel Bilimler Fakültesi DekanlığıGebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü – Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı-Gebze/KOCAELİ(262) 605 30 27
Enerji Teknolojileri EnstitüsüGebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü – Enerji Teknolojileri Enstitüsü-Gebze/KOCAELİ(541) 466 73 06 Araş. Gör. Mehmet Sinan UYANIK

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DER.ALES PUANIDİL PUANIÖZEL ŞARTLAR
20221210Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği Kuramsal TemellerAraştırma Görevlisi177065-Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
-Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü öğrencisi olmak
-Lisansüstü tez aşamasında olmamak
20221211Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıAraştırma Görevlisi177065-Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
-Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği lisansüstü öğrencisi olmak
-Lisansüstü tez aşamasında olmamak
20221212Elektronik MühendisliğiDevreler ve Sistemler TeorisiAraştırma Görevlisi177065-Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak
-Bu bölümlerde yüksek lisans öğrencisi olmak
-Tez konusunu belirlememiş olmak
20221213Elektronik MühendisliğiElektronikAraştırma Görevlisi177065-Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak
-Bu bölümlerde Yüksek Lisans öğrencisi olmak
-Tez konusunu belirlememiş olmak
20221214Endüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiAraştırma Görevlisi177080-Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak
-Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olup tez aşamasında olmak veya Endüstri Mühendisliği Anabilim
Dalında doktora öğrencisi olup ders aşamasında olmak
20221215İnşaat MühendisliğiGeoteknikAraştırma Görevlisi177080-İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
-İnşaat Mühendisliği anabilim dalında Geoteknik alanında tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DER.ALES PUANIDİL PUANIÖZEL ŞARTLAR
20221216MatematikTopolojiAraştırma Görevlisi177065-Fakültelerin Matematik Bölümü veya Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak
-Matematik, Matematik Mühendisliği veya Topoloji Anabilim Dalları’nda yüksek lisans yapıyor olmak
20221217Moleküler Biyoloji ve GenetikGenel BiyolojiAraştırma Görevlisi177065-Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak
-Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genel Biyoloji veya Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DER.ALES PUANIDİL PUANIÖZEL ŞARTLAR
20221218MimarlıkBina BilgisiAraştırma Görevlisi177065-Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak
-Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak
20221219MimarlıkRestorasyonAraştırma Görevlisi177065-Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak
-Mimarlık Restorasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DER.ALES PUANIDİL PUANIÖZEL ŞARTLAR
20221220Enerji TeknolojileriAraştırma Görevlisi177065-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birinde yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

(1)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
     b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında Lisans veya Lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL ŞARTLAR – 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):
(1)
 (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli
Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
(3) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak veya Lisans ve Yüksek Lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(4) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili Lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az Lisans mezunu olup
belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
(5) (Ek:RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır

ÖZEL ŞARTLAR – 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):
Üniversitemiz Senatosunun 16.07.2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.
Üniversitemiz Senatosunun 10/11/2022 tarih ve 2022/21-02 sayılı kararı uyarınca, Mühendislik Fakültesi bölümleri için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.