İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Yayınlama: 13.03.2023
19
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “”Aranan Nitelikler”” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu (her sayfa ıslak imzalı son sayfa isim soy isim) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını ( Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 6 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını ( Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı) (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; – Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) – Özgeçmiş, (YÖK Formatında) – ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan , – Araştırma Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, – Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, – Onaylı lisans Transkripti, – Nüfus cüzdanı fotokopisi, – 1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi – Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres: T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim: Yök İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi Telefon Numaraları 0850 850 27 35-1614 Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:
İlan Başlama Tarihi: : 13.03.2023
Son Başvuru Tarihi : : 27.03.2023
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: : 05.04.2023
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): : 10 Nisan 2023 14:00
Sonuç Açıklama Tarihi : : 14.04.2023

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: : www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
– Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://www.istanbularel.edu.tr/akademik-yayin-puan-tablosu/ link adresinden “”İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosunu doldurmaları gerekmektedir.
– Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

FAKÜLTEBÖLÜMKADRO UNVANIASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/UZMANLIK ALANIARANAN NİTELİKLER
ProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiÖğretim GörevlisiAraştırma Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı1Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Eğitimi veya İngilizce (Çeviribilim) bölümlerinden almış olmak.İngilizce Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
1İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak. İngilizce Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
1Lisansı İngiliz Dili ve Edebiyatı olup yüksek lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatında yapıyor veya yapmış olmak.İngilizce Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Psikoloji1Doçentliğini Klinik Psikoloji ya da Ruh Sağlığı alanında almış olmak.
1Doktorasını klinik psikoloji veya Psikiyatri alanında yapmış olmak.
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü1Doçentliğini Çeviri Bilim(İng.), Mütercim ve Tercümanlık(İng.), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği alanlarının birinde almış olmak.İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMütercim ve Tercümanlık Bölümü2Doktorasını Çeviri Bilim, Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği alanlarının birinde yapmış olmak. İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
1Lisansını Çeviri Bilim(İng.), Mütercim ve Tercümanlık(İng.) alanlarından birinde tamamlamış olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES puan türünden (Sözel) en az 70 puan, İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri1Doçentliğini Matematik alanında yapmış olmak. İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
1Matematik ve Bilgisayar Bilimleri ve Matematik Mühendisliği Lisans mezunu ve Matematik alanında doktorasını yapmış olmak.İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
1Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri ve Matematik Mühendisliği Lisans mezunu olmak.İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesiİnşaat Mühendisliği Türkçe1İnşaat Mühendisliğinde lisans. Yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, Ulaştırma alanında doçentliğini almış olmak.
1İnşaat Mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.Yapı alanında doktora yapmış olmak.
1İnşaat Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans mezunu olmak, Ulaştırma veya hidrolik alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği İngilizce1İnşaat Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, Ulaştırma veya Hidrolik alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1İnşaat Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans mezunu olmak, Geoteknik veya hidrolik alanında doktora yapmış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Türkçe1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Mühendislik- Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği İngilizce1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
2Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği İngilizce1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Türkçe1Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Fizik alanında doçentliğini almış olmak.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği İngilizce1Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden lisans mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
Mühendislik- Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği İngilizce1Endüstri Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Lisansını Endüstri Mühendisliğinde tamamlamış olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
Makine Mühendisliği1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Makine Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim Dalı1Doçentliğini Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak
1Doktorasını veya Uzmanlığını Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak
Fizyoloji Anabilim Dalı1Fizyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalında almış olmak.
1Tıp, Veteriner, Eczacılık veya Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ya da tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Farmakoloji Anabilim Dalı1Doktorasını Farmakoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı1Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak. Robotik cerrahi sertifikası bulunmak ve jinekolojik onkoloji alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme Türkçe1Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.
Uluslararası İlişkiler Türkçe1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanından mezun olmak. İlgili alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya devam ediyor olmak
Havacılık Yönetimi1Doktora derecesini; Sivil Havacılık Yönetimi veya Havacılık Yönetimi alanlarının birinden almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri1“Bilgisayar Mühendisliği” lisans mezunu olmak “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Bilişim”, “Bilgisayar Bilimleri”, Endüstri Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya yapıyor olmak .
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik1Beslenme ve DiyetetikLisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak.
Sağlık Yönetimi1Doçentliğini ve doktorasını Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış olmak.
1İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, İnsan Kaynaklarında alanında Yüksek Lisans mezunu olmak, Doktorasını İşletme Yönetiminde tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak
Çocuk Gelişimi2Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Sağlığı, Klinik Psikoloji, Özel Eğitim ya da Okul Öncesi Eğitimi , Okul Öncesi Öğretmenliği veya Eğitim Programı ve Öğretim Doktora programlarından mezun olmak
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını almış olmak. Romatoloji alanında yan dal yapmış olmak ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçentlik almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon1Yabancı Dil Puanı asgari 85 olmak.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans mezunu olmak. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında doktora yapıyor olmak.
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Hemşirelik1Hemşirelik doktora programını bitirmek ve tezini “Cerrahi Hemşireliği” alanında yapmış olmak.
1Fakülte/Yüksekokulların Hemşirelik Bölümünden lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İletişim FakültesiGörsel İletişim Tasarımı1Lisans ve yüksek lisans eğitimini Grafik Tasarımı alanında tamamlamış olmak. Tasarımla ilgili ders verme deneyimine sahip olmak.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans, Reklamcılık ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak.
Gazetecilik1Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazetecilik alanında tamamlamış olmak. Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmalarından almış olmak.
Sinema ve Televizyon1Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tamamlamış olmak.
Meslek YüksekokuluModa Tasarımı1Üniversitelerin Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin birinden Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü lisans mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.(ALES Puan Türü EA,Sözel : 70)
Mekatronik1Mekatronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile en az 2 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. (ALES Puan Türü Sayısal: 70)
Lojistik1Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret veya bölümlerinden birinden lisans mezunu olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. (ALES Puan Türü EA: 70)
Meslek YüksekokuluTurist Rehberliği1Rekreasyon bölümü lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile en az 2 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.(ALES Puan Türü EA: 70)
Uçak Teknolojisi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından lisans derecesine sahip olup, Sivil Havacılık anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.
Elektronik Teknolojisi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. (ALES Puan Türü Sayısal : 70)

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.