İstinye Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

İstinye Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 13.01.2023
72
A+
A-
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına], [Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlikbilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 8 (sekiz) adet USB’yi], İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına], [Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlikbilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet USB’yi], İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlk Başvuru Tarihi : 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 24.01.2023

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Tayyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTEBÖLÜM/ABDUNVANKADRO SAYISIYABANCI DİL PUANIÖZEL ŞART
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1İç Hastalıkları Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoç.Dr.1Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi185Plastik,   Rekonstrüktif   ve   Estetik   Cerrahi Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi185Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup, Neonatoloji Yan dalına sahip olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi185Genel Cerrahi Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı
Prof.Dr.1Plastik,   Rekonstrüktif   ve   Estetik   Cerrahi Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1İç Hastalıkları Uzmanı Olup, Endokrinoloji ve Metabolizma   Yan   Dal   Uzmanlığına   sahip olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr.185Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
Doçent /
Dr.Öğr. Üyesi
185Alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Profesör /
Doçent / Dr.Öğr. Üyesi
1Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör /
Doçent / Dr.Öğr. Üyesi
185Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Profesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi285Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Profesör / Doçent /
Dr.Öğr. Üyesi
285Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim DalıProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi185Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.
Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık BölümüProfesör1Mimarlık alanında doktora mezunu olup, aynı alanda doçent olmak.
Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BölümüDr.Öğr. Üyesi1Mimarlık  veya  İç  Mimarlık  veya  İç  Mimarlık ve   Çevre  Tasarımı   bölümlerinden   Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi1Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları  veya  Gıda Mühendisliği   alanlarının   birinden   doktora mezunu olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi BölümüDoçent185Uluslararası İktisat alanında doktora mezunu olup, aynı alanda doçent olmak.
Eczacılık FakültesiFarmasötik Kimya Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi185Farmasötik   Kimya   veya   Kimya   alanında doktora  mezunu olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi185Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği  veya  Yapay  Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili  konularda  akademik  çalışmalar  yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi1Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği  veya  Yapay  Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili  konularda  akademik  çalışmalar  yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi185Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği  veya  Yapay  Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili  konularda  akademik  çalışmalar  yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi1Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Bilişim   Sistemleri   Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği  veya  Yapay  Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili  konularda  akademik  çalışmalar  yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi285Endüstri  Mühendisliği,  İşletme  Mühendisliği, Yöneylem        Araştırması, Uygulamalı Matematik/İstatistik, Veri Bilimi ya da benzeri bir  alanda  doktora  derecesine  sahip  olmak ve   ilgili   konularda   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Psikoloji BölümüProfesör185Klinik   Psikoloji   alanında   doktora   mezunu olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Psikoloji BölümüProfesör1Klinik   Psikoloji   alanında   doktora   mezunu olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji BölümüDoçent / Dr.Öğr. Üyesi185Klinik   Psikoloji   alanında   doktora   mezunu olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji BölümüDoçent / Dr.Öğr. Üyesi1Klinik   Psikoloji   alanında   doktora   mezunu olmak.
İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişim BölümüProfesör / Doçent / Dr.Öğr. Üyesi185Doktora eğitimini Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim,  Çizgi  Film ve Animasyon, Sanat ve Tasarım,   Grafik   Tasarım,   Görsel   İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar,   Dijital  Oyun  Tasarımı,   Tasarım, Teknoloji  ve Toplum, Enformatik alanlarından
birinde yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.