İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alıyor

İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alıyor
Yayınlama: 14.03.2023
38
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 11.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 27.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.04.2023
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 10.04.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 17.04.2023

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 13- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge.
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Maltepe Mah., Tayyareci Sami Sokak, No: 3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO SAYISI ALESYABANCI
DİL PUANI
ÖZEL ŞART
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY)

 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY) Hemşirelik/Ebelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Diyaliz veya nefroloji veya böbrek nakil/yoğun bakım ünitelerinde 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumunda Diyaliz ile ilgili ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY)  Moleküler Tıp alanında tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Anestezi Programı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY) Fizyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, aynı alanda doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY)

 Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, en az 2 yıl Radyoloji alanında mesleki tecrübesi olmak veya yükseköğretim Kurumunda aynı alanında ders vermiş olmak.

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Öğr.Gör.

2

70 (SÖZ)

85

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim veya Mütercim-Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olup, herhangi bir sosyal bilimler alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı

Öğr.Gör.

1

70 (SAY) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Matematik Mühendisliği alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Biyokimya
Anabilim Dalı

Arş.Gör.

1

70 (SAY)

50

Farmasötik Toksikoloji alanında tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Biyokimya alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SAY)

50

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SAY)

85

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İstatistik ya da benzer bir alanda lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SAY)

85

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SAY)

50

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
Arş.Gör. 170 (SAY) 50Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, bu alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Arş.Gör. 170 (SAY) 85Hemşirelik lisans mezunu olup, bu alanda Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

İşletme Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (EA)

85

İşletme alanında lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü Arş Gör 170 (SAY) 50Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SÖZ)

85

İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Arş.Gör. 1 70 (EA) 85Ekonomi alanında lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (EA)

85

Uluslararası İşletmecilik, Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinden birinden Lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Arş.Gör. 1 70 (EA) 85Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birinden Lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Arş.Gör. 1 70 (SÖZ) 85Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunu olup, bu alanda Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Arş.Gör. 1 70 (SÖZ) 85Radyo, Televizyon ve Sinema lisans mezunu olup, bu alanda Yüksek Lisans veya Doktora
yapıyor olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve
İletişim Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SÖZ)

85

Yeni Medya veya Yeni Medya ve İletişim bölümlerinden birinden Lisans mezunu olup, bu alanda Yüksek Lisans veya Doktora
yapıyor olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SÖZ)

85

Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, Grafik, Sinema-TV, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film, Animasyon ve Film Tasarımı alanlarının birinde lisans/yüksek lisans mezunu olmak ve yüksek lisans/doktora
çalışmalarına devam etmek.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Arş.Gör.

1

70 (SÖZ)

85

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans mezunu olup, Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.