İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 02.12.2022
85
A+
A-
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden

 

 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:
a) 
Profesör kadroları daimi statüde olup, belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri şarttır.)

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek,

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî  Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler https://personel.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

İLAN NOFAKÜLTEANABİLİM DALIUNVANADTDRCAÇIKLAMA
2022/38Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikProfesör11Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kanser biyolojisi alanında lisans ve lisansüstü ders vermiş ve lisansüstü tezler yürütmüş olmak. Meme kanseri ve yonga-üstü- laboratuvar kanser modelleri konularında araştırma projesi yürütücülüğü yapmış/yapıyor olmak ve bu konularda uluslararası yayınlara sahip olmak.
2022/39Moleküler Biyoloji ve GenetikProfesör11Biyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Gelişim Biyolojisi ve Sağlık alanlarında lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak ve bu alanlarda yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüş olmak. Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak görev yapmış/yapıyor olmak.
2022/40Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımDoçent11Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden lisans ve bu anabilim dallarının ilgili programlarından yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
Ulusal veya uluslararası projelerde yürütücülük deneyimi olmak.
2022/41RestorasyonDoçent11Mimarlık lisans mezunu olup tarihi yapı malzemeleri konuları ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri yapmış olmak. Doçentlik unvanını Mimarlık Temel alanı ve Koruma veya Yenileme Restorasyon alanlarından almış olmak.
2022/42ŞehircilikDoktor Öğretim Üyesi15Şehir ve Bölge Planlama veya Mimarlık alanında lisans derecesi olmak. Küreselleşme ve yapılı çevre, kent ağları, kent-bölge oluşumu, kentsel coğrafya alanlarıyla ilişkili ulusal/uluslararası araştırmalara ve yayınlara sahip olmak. Kentsel Coğrafya, Temel Tasarım ve Kentsel Tasarım konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
2022/43Mühendislik FakültesiBiyomühendislikDoktor Öğretim Üyesi12Biyomühendislik alanında lisans derecesine, Biyomühendislik veya Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesine sahip olmak. Doktorasını Biyomühendislik veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doku Mühendisliği alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak.
2022/44Bilgisayar MühendisliğiProfesör11Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bilgisayarla görü ve makine öğrenmesi konularında çalışmalar yürütmüş olmak. Bilgisayarla görü ile araç konumlandırma ve sınıflandırma konularında uluslararası yayınları olmak.
2022/45Bilgisayar MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi12Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Doğal dil işleme, metin madenciliği, öneri sistemleri, bilgi tabanı konularında bilimsel araştırmaları ve yayınları olmak.
2022/46Elektrik-Elektronik MühendisliğiProfesör11Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Kablosuz haberleşme sistemleri alanlarında bilimsel yayınları olmak.
2022/47İnşaat MühendisliğiDoçent11İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak. Kıyı mühendisliği, hidrodinamik, fiziksel modelleme, yüzer yapılar ve dalga iklimi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022/48Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi14Metalurji ve malzeme alanında lisans ve lisansüstü derecelere sahip olmak. Hafif metallerin geri dönüşümü ve rafinasyonu alanında uluslararası bilimsel projeleri ve yayınları olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.