Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 23.12.2022
111
A+
A-
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, profesör kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi ile doçentlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, adli sicil belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasının da elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesini (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doçent kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ile yabancı dil sonuç belgesi, adli sicil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasının da elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, adli sicil belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasının da elektronik ortamda (CD/flash bellek), ilgili Fakülte Dekanlığına /Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli ya da başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde otuz (%30) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığı tespit edilmesi halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması gerekmektedir.
İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

 

NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAMKADRO UNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
2022.01.57İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiFinans ve BankacılıkFinans ve BankacılıkDoçent21Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında almış olmak, Bankacılık ve Finans sektörü üzerine uygulamalı istatiksel çalışmaları olmak.
2022.01.58İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent11Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Örgütsel davranış, örgüt kültürü, girişimcilik, inovasyon ve yetenek yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
2022.01.59İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDr. Öğr. Üyesi11İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Finansal performans, finansal piyasalarda sürü davranışı ve fiyat balonları üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.60İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesi11Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak, yönetim bilişim sistemleri, sosyal girişimcilik ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.
2022.01.61Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikProfesör11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal çözümleri üzerine çalışmaları bulunmak.
2022.01.62Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıDoçent11Doçentliğini Türk Halkbilimi alanında almış olmak. Alevilik, Mitoloji, Destan üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.63Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDr. Öğr. Üyesi31Matematik alanında doktora yapmış olmak. Bulanık anlamda dizi uzayları ve bulanık entropi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.64İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufProfesör11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak, Afrika tasavvufu ve Osmanlı dönemi tasavvuf düşüncesi konularında çalışmaları olmak.
2022.01.65İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDr. Öğr. Üyesi31İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Dindarlık ve değerler eğitimi alanında çalışmaları olmak. Avrupa’da yaşayan Müslüman-Türk göçmen çocuklar üzerinde saha çalışmaları olmak.
2022.01.66Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporProfesör11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon ile ilgili çalışmaları olmak.
2022.01.67Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoçent11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Öğretmenlerin aile-iş çatışmaları, iş yaşamındaki yalnızlıkları, örgütsel vatandaşlık düzeyleri konusunda ve milli sporcuların kaygı düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.68Mühendislik Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanında almış olup, seramik sırlar, geleneksel seramikler, geopolimerler ve deney tasarım yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.69Mühendislik Mimarlık FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış, mikrobiyal ve bitkisel ürünlerin biyoaktiviteleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.
2022.01.70Mühendislik Mimarlık FakültesiJeoloji MühendisliğiJeoloji MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Paleontoloji konusunda çalışmaları olmak.
2022.01.71Mühendislik Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj TasarımıDoçent11Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Kentsel açık-yeşil alan planlaması ve tasarımı, alan kullanım uygunluk analizleri konularında çalışmaları olmak.
2022.01.72Mühendislik Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj PlanlamaDoçent11Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Ekolojik duyarlılık, görsel peyzaj kalitesi ve peyzaj algısı, kırsal peyzaj planlama konularında çalışmaları olmak.
2022.01.73Mühendislik Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıBitki MateryaliDoçent21Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Peyzaj tasarımında bitki materyali ve ekosistem servisleri konularında çalışmaları olmak.
2022.01.74Mühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıDoçent11Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yüksek dayanımlı harç, geopolimer ve perlit üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.75Mühendislik Mimarlık FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDoçent21Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kek ve et ürünlerinde tekstürel analizler konularında çalışmaları olmak.
2022.01.76Mühendislik Mimarlık FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDoçent21Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilimi alanında almış olmak, zirai ilaç kalıntıları ve fermente gıda ürünleri konularında çalışmaları olmak.
2022.01.77Mühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDr. Öğr. Üyesi11İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Yapı veya Mekanik programlarından birinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Deneysel yapı mekaniği ve dinamiği ile yapı sağlığı izlemesi konularında çalışmaları olmak.
2022.01.78Mühendislik Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi31Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak. Şekil hafızalı alaşımlar, deney tasarım yöntemleri, kaplamalar, kaynak ve seramik malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
2022.01.79Mühendislik Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi31Bor ve hidrojen katkılı yakıtlar, elektroliz yöntemiyle suyun parçalanması ile hidrojen üretimi ve enerji erişimi konularında çalışmaları olmak.
2022.01.80Mühendislik Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi31Nano partikül katkılı kompozitler, katman içi karma kompozit malzemeler, metal eklemeli imalat ve fonksiyonel yapıların tasarımı ve analizi alanlarında çalışmaları olmak.
2022.01.81Mühendislik Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıDr. Öğr. Üyesi11Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar donanımı alanında çalışmaları olmak.
2022.01.82Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Doçentliğini Türkçe Eğitimi bilim alanında almış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.
2022.01.83Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olmak. Piyano eğitiminde ve çalgı eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.84Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Planlanmış davranış teorisi, mühendislik dizayn yöntemi ve üstün yeteneklilerde STEM eğitimi konularında çalışmaları olmak.
2022.01.85Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDoçent11Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Mutfak kalitesi ve gastronomide teknoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
2022.01.86Acıgöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriLaboratuvar TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi31Kimya bölümü lisans mezunu olup, Kimya anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kaliksarenlerin DNA etkileşimleri üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.87Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDr. Öğr.
Üyesi
31Periodontoloji anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.
2022.01.88Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr. Öğr.
Üyesi
31Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.
2022.01.89Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıDr. Öğr. Üyesi21Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktorasını yapmış olmak, yaşlılarda su tüketimi ve yaşlılarda integratif sağlık uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
2022.01.90Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Hemşirelik lisans mezunu olup, doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Gebelerin kişilik özellikleri ve gebelikte internet kullanımı ile ilgili konularda çalışma yapmış olmak.
2022.01.91Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikRuh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını yapmış olmak. Kronik ruhsal hastalıklar, damgalama ve beden imajı konusunda çalışmaları olmak.
2022.01.92Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve Otomasyonİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüDr. Öğr. Üyesi21Elektrik eğitimi alanında doktora yapmış olmak, rüzgar enerji santralleri ve çok seviyeli invertörler konularında çalışmaları olmak.

İlanen duyurulur. 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.