Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 21.11.2022
Düzenleme: 21.11.2022 15:35
71
A+
A-

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR
1)
 Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (23, 24 ve 26 ncı madde), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge’sinde (https://personel.trabzon.edu.tr) istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.
3) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

B) İSTENEN BELGELER

a) Profesör Kadroları İçin;
1) Bir Adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD.

b) Doçent Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.

c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi) (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir)
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.

C) GENEL AÇIKLAMALAR
1)
 Adaylar, başvuru dilekçesinde (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
6) Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)’de başvuru belgelerine eklenmelidir.
7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı veya barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.
11) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

D) BAŞVURU TAKVİMİ

 

Kadro Türüİlan TarihiSon Başvuru Tarihi
Öğretim Üyesi18.11.202202.12.2022

 

İlan NumarasıKadronun İlan Edildiği Birim/Bölüm/ Anabilim/Anasanat Dalı/Program AdıKadroBaşvuru YeriAçıklama
AdediDerecesiUnvanı
202211230Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi11ProfesörPersonel Daire BaşkanlığıKimya eğitiminde laboratuvar kullanımı, bilim ve mühendisliğin doğası üzerine çalışmalar yapmış olmak. Proje yürütücülüğü deneyimine sahip olmak
202211231Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri11ProfesörPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olup Hareket ve Antrenman Bilimleri üzerine çalışmaları bulunmak
202211232Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri11DoçentPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olup sporda psikolojik performansa dair ölçek geliştirme ve spor yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak
202211233Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon11DoçentPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olup doğa sporları ve macera rekreasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211234Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Resim12DoçentPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında almış olup Batı ve Türk Resim Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211235Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Resim12DoçentPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış olup Kübizm ve Türk Resim Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211236İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir11DoçentPersonel Daire
Başkanlığı
Doçentlik unvanını Tefsir alanında almış olup Tefsir usulü ve çağdaş tefsir ekolleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211237Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Maliye13Dr. Öğr.
Üyesi
Vakfıkebir
Meslek Yüksekokulu
Maliye alanında doktora yapmış olup çevre vergileri ve refah devleti üzerine çalışma yapmış olmak
202211238Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi11Dr. Öğr.
Üyesi
Fatih Eğitim Fakültesi  DekanlığıOkul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olup okul öncesi eğitimde pedagojik dokümantasyon ve sınıf yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211239İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji13Dr. Öğr.
Üyesi
Personel Daire  BaşkanlığıPsikoloji lisans mezunu olup Deneysel Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
202211240İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji13Dr. Öğr.
Üyesi
Personel Daire
Başkanlığı
Psikoloji lisans mezunu olup Uygulamalı Psikoloji ya da Madde Bağımlılığı alanında doktora yapmış olmak
202211241İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji14Dr. Öğr.  ÜyesiPersonel Daire
Başkanlığı
Sosyoloji lisans mezunu olup lisansüstü öğrenimini sosyoloji alanında yapmış olmak
202211242İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis13Dr. Öğr.
Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekanlığıİlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup Hadis alanında doktora yapmış olmak. Rivayet İlmi’nin gelişimi ve ilk dönem ravi tenkidi üzerine çalışmalar yapmış olmak
202211243İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı13Dr. Öğr.
Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekanlığıİlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak. Klasik Arap Edebiyatı ve Arap atasözleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.