Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel Alıyor

Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel Alıyor
Yayınlama: 30.01.2023
126
A+
A-

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Sıra
No
UnvanKPSS Puan TürüKadro
Sayısı
Aranan Nitelikler

1

Uzman Tabip

KPSS şartı aranmamaktadır.

6

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Uzman Hekimin görevini ve nöbet tutmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Uzman Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.

2

Uzman Tabip

KPSS şartı aranmamaktadır.

2

 • Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Uzman Hekimin görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Uzman Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.

3

Tabip

KPSS şartı aranmamaktadır.

6

 • Tıp Fakültesi Mezunu olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Pratisyen Hekimin görevini yapmasına ve nöbet tutmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Pratisyen Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.
4HemşireKPSS (P3)80
 • Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5 Hemşire KPSS (P94) 21
 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

6

Hemşire

KPSS (P94)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • Kamuda veya özel hastanelerde 5 yıl Ameliyathane hemşiresi olarak çalışmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

7

Hemşire

KPSS (P94)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • Kamuda veya özel hastanelerde 10 yıl Ameliyathanede (Kalp ve Damar Cerrahi) hemşire olarak çalışmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
8Diğer Sağlık Personeli (Anestezi) KPSS (P94) 1
 • Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reaminasyon Bölümünden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
9Diğer Sağlık Personeli
(Optisyen)
KPSS (P93)1
 • Yükseköğretim Kurumlarının Optisyen bölümü ön lisans mezunu olmak
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
10Diğer Sağlık Personeli
(Perfüzyonist)
KPSS (P3)2
 • Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon Bölümü lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
11 Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog)
KPSS (P3) 1
 • Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, Vestibüler testleri konusunda Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
12 Çocuk Gelişimcisi KPSS (P3) 1
 • Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel sektörde Çocuk Gelişimi alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
13 Diyetisyen KPSS (P3) 4
 • Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programı mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
14 EczacıKPSS şartı aranmamaktadır. Mülakat ile alım
yapılacaktır.
4
 • Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
15 Fizyoterapist KPSS (P3) 9
 • Yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak..
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

16

Psikolog

KPSS (P3)

1

 • Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel sektörde çocuk psikolojisi alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak ve SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
17 Röntgen Teknisyeni KPSS (P94) 8
 • Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
18 Laborant KPSS (P93) 1
 • Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

19

Laborant

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim kurumlarının patoloji laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.

-01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

20

Laborant

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık, Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Kamu veya Üniversite hastanelerinin Biyokimya ve Akım Sitometri Laboratuvarlarında en az 10 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge veya çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
21Sağlık Teknikeri
(Anestezi)
KPSS (P93)7
 • Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

22

Sağlık Teknikeri
(Diyaliz)

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
23Sağlık Teknikeri(Tıbbi
Sekreter)
KPSS (P93)20
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
24Sağlık Teknikeri
(Radyoloji Teknikeri)
KPSS (P93) 6
 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
25Sağlık Teknikeri(Ağız ve Diş Sağlığı) KPSS (P93) 8
 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

26

Sağlık Teknikeri
(Elektronörofizyoloji )

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim kurumlarının elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
 • Kamu veya Özel sektörde EMG konusunda 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
27 Büro Personeli KPSS (P3) 5
 • Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
28Büro PersoneliKPSS (P3)1
 • Yükseköğretim Kurumlarının İstatistik bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
29Büro PersoneliKPSS (P3)9
 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
30 Büro Personeli KPSS (P3) 1
 • Yükseköğretim Kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans mezunu olmak.
 • En az C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
31 Büro Personeli KPSS (P93) 9
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
32Büro PersoneliKPSS (P94)6
 • Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

33

Tekniker

KPSS (P93)

2

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek

34

Tekniker

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Havuz bakım, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı alt yapısı hakkında ve doğalgazlı Kalorifer kazanlarının devreye alınması, bakımı/onarımı ve otomasyonların zaman saatlerinin ayarlanması konusunda alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
35 Tekniker KPSS (P93) 1
 • Yükseköğretim Kurumlarının makine programı ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek

36

Tekniker

KPSS (P93)

3

 • Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak. ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek

37

Tekniker

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sıva, Boya, Fayans ve inşaat işleri alanında en az 2 yıl tecrübesi olan ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek

38

Tekniker

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya Özel hastanelerde en az 2 yıl tecrübesi olan ve ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

39

Tekniker

KPSS (P93)

3

 • Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek

40

Tekniker

KPSS (P93)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek .
41 Tekniker KPSS (P93) 1
 • Yükseköğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek .

42

Destek Personeli (Temizlik-Erkek)

KPSS (P94)

30

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
 • Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım,bahçe bakımı,dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

43

Destek Personeli (Temizlik-Bayan)

KPSS (P94)

10

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
 • Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

44

Destek Personeli (Bahçe Bakım Düzenleme Erkek)

KPSS (P93)

2

 • Bahçe Tarımı, Tarla Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek Sağlık durumu bulunmamak
 • Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak Bahçe Bakımı alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

45

Destek Personeli (Bahçe Bakım Düzenlemeve Temizlik Erkek)

KPSS (P94)

8

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek Sağlık durumu bulunmamak
 • Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak
 • Gerekli durumlarda alınacak olan personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan basit bakım-onarım, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

46

Destek Personeli(Bakım- Onarım Erkek)

KPSS (P94)

2

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Boya ve Badana,Alçı,Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

47

Destek Personeli
(Bakım-Onarım Erkek)

KPSS (P94)

1

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Mobilya kaplama, döşeme, tamirat ve ahşap işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

48

Destek Personeli
(Bakım-Onarım Erkek)

KPSS (P94)

2

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • İklimlendirme veya Sıhhi Tesisat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

49

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

7

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Erkek adaylarda en az 172 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

50

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Bayan)

KPSS (P93)

3

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Bayan adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

51

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P94)

11

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Erkek adaylarda en az 172 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
TOPLAM316 

 

A. GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR
1-         Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,
2-         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4-         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.
5-         657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6-         2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
7-         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-         Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9-         Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması
10-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
11-       Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
12-       Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13-       7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
14-       Uzman Hekim ve Pratisyen Hekim Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda kıdem ve hizmet yılına göre sıralama yapılacaktır.
15-       Eczacı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.
16-       17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme yapacak aday ile iletişime geçilecektir.
17-       İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
18-       Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

B. BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ
1)         Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)
2)         Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3)         Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
4)         Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkotlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5)         Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır. ” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6)         Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7)         Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8)         Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9)         Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresindeki kare işaretli tiki tıklayarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına açık rıza göstermiş ve muvafakat vermiş sayılacaktır.

C.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1)         Başvuru sonunda yazılı ve/veya (14 nolu Eczacı alım ilanı hariç) sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları ilk önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında kişisel bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, akabinde web sitemizde duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yöntemiyle giriş yaparak öğrenilebilecektir.
İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)         Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce
mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)         Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların süresi içerisinde başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi
halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre sırası ile web sitemizden duyurulup ilgili yedek aday çağırılarak atama yapılacaktır.
4)         Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5)         Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6)         Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip arşiv araştırması yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7)         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

D. BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
1-         Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)
2-         Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2022 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.
3-         Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4-         1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )
5-         Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)
6-         Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
7-         Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
8-         Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
9-         Sertifika, Çalışma Belgesi ve Alanında Çalıştığını gösterir SGK Hizmet Dökümü istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.) 10-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.) Özel Güvenlik Kimlik Kartı.(Son Başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerli olması)
Adres :
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3
AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) 2463335/Dahili 42135/40320
Eposta adresi: [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.